Sitemap

DelawareWorks là gì?

DelawareWorks là một chương trình do tiểu bang tài trợ, cung cấp các dịch vụ đào tạo việc làm và việc làm cho những người có thu nhập thấp ở Delaware.Chương trình cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm hỗ trợ tìm kiếm việc làm, đào tạo tại chỗ và hỗ trợ sắp xếp.DelawareWorks cũng cung cấp hỗ trợ tài chính cho những người lao động cần nhất, bao gồm cả những người mới thất nghiệp hoặc bị mất việc làm do suy thoái kinh tế.

Mục tiêu của DelawareWorks là giúp những người tham gia tìm được công việc mới và duy trì tình trạng việc làm của họ trong thời gian dài.Chương trình giúp đỡ những người tham gia bằng cách cung cấp cho họ những kỹ năng cần thiết để tìm một công việc mới và hỗ trợ họ trong quá trình tìm kiếm việc làm.Ngoài ra, DelawareWorks còn cung cấp dịch vụ tư vấn và các nguồn lực khác để giúp người tham gia vượt qua bất kỳ rào cản nào mà họ có thể gặp phải trong việc tìm kiếm một công việc mới.

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về cách đăng ký DelawareWorks hoặc muốn biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại www.delawareworksinfo.org hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1-800-822-9690.

DelawareWorks cung cấp những dịch vụ nào?

DelawareWorks cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau để giúp những người Delaware đang thất nghiệp tìm được việc làm.Các dịch vụ này bao gồm hỗ trợ tìm kiếm việc làm, tư vấn nghề nghiệp và dịch vụ giới thiệu việc làm.DelawareWorks cũng cung cấp các chương trình đào tạo và phát triển có thể giúp những người Delaware đang thất nghiệp học các kỹ năng mới hoặc cải thiện kỹ năng hiện tại của họ.Cuối cùng, DelawareWorks cung cấp hỗ trợ tài chính để giúp những người Delawareans thất nghiệp trang trải chi phí tìm kiếm việc làm và các chi phí khác liên quan đến việc làm.

Làm cách nào để nộp đơn xin thất nghiệp qua DelawareWorks?

Nếu bạn đang thất nghiệp và sống ở Delaware, bạn có thể nộp đơn xin thất nghiệp thông qua DelawareWorks.Để làm như vậy, bạn sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu nhất định về tính đủ điều kiện và điền vào đơn đăng ký.Bạn có thể tìm thêm thông tin về quy trình này trên trang web của DelawareWorks hoặc bằng cách liên hệ với văn phòng thất nghiệp.

Làm cách nào để biết mình có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?

Nếu bạn bị mất việc làm mà không phải do lỗi của bạn, bạn có thể đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp.Để đủ điều kiện, bạn phải thất nghiệp ít nhất sáu tháng và đã nghỉ việc tổng cộng 26 tuần.Bạn cũng phải có khả năng chứng minh rằng bạn không thể tìm được một công việc mới vì thiếu công việc hoặc kỹ năng sẵn có.Nếu bạn đáp ứng những yêu cầu này, tiểu bang sẽ giúp bạn bắt đầu nhận trợ cấp.

Tôi cần cung cấp những thông tin gì khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn cần cung cấp tên, địa chỉ, số An sinh xã hội và ngày sinh của mình.Bạn cũng sẽ cần cung cấp thông tin về công việc bạn bị mất, chẳng hạn như ngày làm việc và mức lương bạn được trả.Nếu bạn đang yêu cầu trợ cấp dựa trên tình trạng khuyết tật, bạn cũng sẽ cần cung cấp tài liệu từ bác sĩ hoặc chuyên gia y tế khác xác nhận rằng bạn không thể làm việc do khuyết tật.Cuối cùng, nếu bạn yêu cầu trợ cấp dựa trên tuổi (tức là trên 50 tuổi), bạn sẽ cần cung cấp bằng chứng về tuổi (chẳng hạn như bằng lái xe hoặc giấy khai sinh).

Mất bao lâu để xử lý hồ sơ thất nghiệp?

Khi bạn nộp đơn xin thất nghiệp ở Delaware, quá trình này có thể mất đến sáu tuần.Bước đầu tiên là liên hệ với văn phòng thất nghiệp tiểu bang của bạn và cung cấp cho họ tên, địa chỉ và số An sinh xã hội của bạn.Sau đó, họ sẽ gửi cho bạn một thông báo yêu cầu bạn đến để phỏng vấn.Sau đó, họ sẽ bắt đầu xử lý yêu cầu của bạn.Tùy thuộc vào hoàn cảnh của trường hợp của bạn, có thể mất đến bốn tuần nữa để họ đưa ra quyết định.Nếu bạn bị từ chối quyền lợi, bạn có thể kháng cáo quyết định.Cuối cùng, nếu bạn được trao quyền lợi, họ sẽ gửi cho bạn một tấm séc trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Khi nào tôi sẽ nhận được khoản trợ cấp thất nghiệp đầu tiên?

Khi nào tôi sẽ nhận được khoản trợ cấp thất nghiệp đầu tiên?Thời gian sớm nhất mà bạn có thể mong đợi để nhận được một khoản thanh toán thường là trong vòng hai tuần kể từ khi nộp đơn thất nghiệp.Tuy nhiên, có một số yếu tố có thể làm trì hoãn quá trình này, vì vậy vui lòng liên hệ với văn phòng thất nghiệp địa phương nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ được yêu cầu tham dự một cuộc phỏng vấn và cung cấp tài liệu để nhận được trợ cấp.

nội dung nóng