Sitemap

Có bao nhiêu người trong danh sách dự bị động viên?

Có khoảng một triệu người trong danh sách dự bị của quân đội.Con số này thay đổi từ năm này sang năm khác khi mọi người tham gia hoặc rời khỏi danh sách.Đa số những người trong danh sách dự bị động viên trong độ tuổi từ 18 đến 25.

Tuổi tối đa để có tên trong danh sách dự bị động viên của quân đội?

Tuổi tối đa để có tên trong danh sách dự bị động viên của quân đội là 50 tuổi.

Các nhân viên đặt phòng thường đào tạo như thế nào?

Các chuyên gia dự bị thường được yêu cầu tham gia một buổi huấn luyện cuối tuần mỗi năm.Tần suất huấn luyện có thể thay đổi tùy thuộc vào vai trò của người dự bị trong quân đội.Ví dụ, các sĩ quan có thể được yêu cầu tham gia khóa đào tạo thường xuyên hơn so với các quân nhân nhập ngũ.

Sự khác biệt giữa nhiệm vụ tại ngũ và dự bị là gì?

Nghĩa vụ tại ngũ là khi một người nào đó được gọi đi phục vụ trong quân đội.Người dự bị là người đã được gọi nhập ngũ nhưng chưa báo nghĩa vụ.

Một người dự bị có thể được gọi cho một mục đích cụ thể, chẳng hạn như chiến tranh hoặc tình huống khẩn cấp.Họ thường có ít thời gian nghỉ hơn những người lính tại ngũ và được trả lương thấp hơn.Các quân nhân dự bị cũng có thể được triệu hồi trở lại nhiệm vụ tại ngũ bất kỳ lúc nào.

Có khoảng 1 triệu người ở Hoa KỳLực lượng Dự bị Quân đội, bao gồm khoảng 100.000 người là quân nhân và sĩ quan toàn thời gian.Những người còn lại là lính bán thời gian hoặc dân thường giúp hỗ trợ quân đội bằng cách làm những việc như làm việc tại các căn cứ quân sự hoặc lái xe tải cho quân đoàn tiếp tế.

Có lợi ích gì khi trở thành người dự trữ không?

Có nhiều lợi ích khi trở thành người dự bị, bao gồm cơ hội tích lũy kinh nghiệm trong nhiều vai trò và kỹ năng khác nhau, xây dựng mối quan hệ với các thành viên dịch vụ đồng nghiệp và phát triển kỹ năng lãnh đạo.Trở thành người dự bị cũng mang lại cho bạn cơ hội kiếm tiền trong khi thực hiện trách nhiệm của mình với tư cách là một công dân.Ngoài ra, là một phần của quân đội dự bị cho phép bạn được gọi nhập ngũ trong những lúc cần thiết.Cuối cùng, đóng vai trò là người dự bị có thể mang lại lợi thế cho bạn khi xin việc hoặc thăng chức trong quân đội.

Người đặt trước thường phục vụ ở đâu?

Thông thường, những người dự bị phục vụ ở nhiều khả năng khác nhau trong quân đội, bao gồm cả trong Lực lượng Dự bị Quân đội.Họ có thể phục vụ như một phần của đơn vị được gọi đi làm nhiệm vụ tại ngũ trong một khoảng thời gian cụ thể, hoặc họ có thể được triệu tập khi cần thiết để hỗ trợ trong thời gian khủng hoảng.Lực lượng dự bị cũng thường được kêu gọi để cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho các đơn vị quân đội chính quy.

Thời hạn phục vụ của nhân viên đặt trước là bao lâu?

Thời hạn phục vụ cho người đặt trước là ba năm.Sau khi hoàn thành thời hạn phục vụ, những người dự bị có đủ điều kiện để tái nhập ngũ thêm hai năm.Quân nhân dự bị cũng có thể được gọi đến làm nhiệm vụ tại ngũ trong thời chiến hoặc các trường hợp khẩn cấp của quốc gia.

Loại cam kết nào được yêu cầu khi đăng ký các khoản dự trữ?

Khi đăng ký dự trữ, bạn phải cam kết phục vụ đất nước của mình.Điều này có nghĩa là bạn sẽ có thể được gọi lên bất cứ lúc nào và sẽ phải tham gia các khóa huấn luyện quân sự khi được gọi.Bạn cũng phải sẵn sàng bỏ lại công việc, gia đình và bạn bè để phục vụ đất nước của mình.

Tôi có thể chọn nhiệm vụ của mình nếu tôi tham gia dự trữ không?

Có, bạn có thể chọn nhiệm vụ của mình nếu bạn tham gia dự trữ.Tuy nhiên, nếu bạn không chọn nhiệm vụ trong vòng 30 ngày kể từ ngày tham gia dự trữ, đơn vị của bạn sẽ chỉ định cho bạn một nhiệm vụ.Bạn cũng có thể được gọi đến nghĩa vụ trong trường hợp khẩn cấp quốc gia.

Tôi có phải triển khai nếu tôi đang ở trong khu vực dự trữ không?

Không, bạn không phải triển khai nếu bạn đang ở trong khu vực dự trữ.Tuy nhiên, nếu được gọi đi nghĩa vụ, bạn sẽ phải báo cáo để được huấn luyện và có thể bị điều động.Nếu được điều động, bạn có thể được chỉ định vào một đơn vị quân đội ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Điều gì xảy ra nếu tôi không thể hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với khoản dự trữ?

Nếu bạn không thể thực hiện nghĩa vụ của mình với các khoản dự trữ, bạn có thể phải chịu một số hình phạt.Thứ nhất, nếu bạn là sĩ quan hoặc thuộc thành phần dự bị động viên thì bạn có thể được giải ngũ.Thứ hai, nếu bạn không phải là thành viên cảnh vệ quốc gia và không báo cáo nghĩa vụ khi được gọi nhập ngũ theo quy định của pháp luật, bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.Cuối cùng, nếu đơn vị của bạn được điều động và bạn không báo cáo để phục vụ trong vòng 30 ngày kể từ ngày được thông báo điều động, bạn cũng có thể bị giải ngũ hoặc các hình phạt khác.

Có giới hạn nào đối với tần suất tôi có thể được gọi đến dịch vụ không?

Không có giới hạn về tần suất bạn có thể được gọi để làm dịch vụ, nhưng có một số hạn chế nhất định có thể áp dụng.Ví dụ, nếu bạn dưới 26 tuổi, bạn chỉ có thể được gọi nhập ngũ hai năm một lần.Ngoài ra, nếu bạn có một tình trạng sức khỏe gây khó khăn hoặc không thể phục vụ trong quân đội, bạn có thể được miễn nghĩa vụ.Cuối cùng, cũng có một số vị trí nhất định trong quân đội được đóng cho những người đã từng phục vụ trong lực lượng dự bị trước đó.

Loại hỗ trợ nào mà lực lượng dự bị quân đội cung cấp cho các thành viên>?

Lực lượng dự bị quân đội cung cấp cho các thành viên một loạt các dịch vụ hỗ trợ, bao gồm khả năng tiếp cận với đào tạo và giáo dục quân sự, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tài chính.Các thành viên cũng có thể sử dụng các tiện nghi của khu bảo tồn để giải trí và thư giãn.Ngoài ra, khu bảo tồn cung cấp hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp hoặc thiên tai.

nội dung nóng