Sitemap

Çalışanların Covid-19 aşısı olmasını zorunlu tutmanın yasal sonuçları nelerdir?

İşverenlerin çalışanlarına Covid-19 aşısı yaptırmalarını özellikle yasaklayan bir federal yasa yoktur.Bununla birlikte, bir işveren, çalışanlarından önce rızalarını almadan Covid-19'a karşı aşılanmalarını talep ederse ortaya çıkabilecek bir takım yasal sonuçlar vardır.Örneğin, bir çalışan Covid-19'a karşı aşı olmayı reddederse, işyerinde ayrımcılık veya taciz iddiasında bulunmak için gerekçeleri olabilir.Ek olarak, Covid-19'a karşı aşılanmamış bir çalışan da virüse duyarlı hale gelebilir ve potansiyel olarak ciddi sağlık komplikasyonları geliştirebilir.Bu nedenle, işverenlerin bu politikayla ilgili herhangi bir karar vermeden önce çalışanlarına Covid-19 aşısı yaptırma zorunluluğunun olası yasal sonuçlarını dikkatlice düşünmeleri önemlidir.

Bir işveren, çalışanlarına Covid-19 aşısı yaptırmasını zorunlu kılabilir mi?

Evet, bir işveren, çalışanlarının Covid-19 aşısını yaptırmasını zorunlu kılabilir.Ancak bu konuda bazı uyarılar var.İlk olarak, aşı tüm çalışanlar için zorunlu değildir ve yalnızca belirli pozisyonlarda veya yüksek riskli alanlarda gerekli olabilir.İkincisi, işverenler, aşı yaptırmanın bir sonucu olarak çalışanlarından belirli bir gün izin almalarını isteyemez.Son olarak, bir çalışan Covid-19 aşısını almazsa ve Covid-19 virüsüne bulaşırsa, yine de işverenine tazminat davası açabilir.

Bir işverenin çalışanlarından aşı olmasını istemesi ayrımcılık mıdır?

Yaşadığınız ülkeye ve yürürlükteki belirli yasalara bağlı olduğundan, bu sorunun evrensel bir yanıtı yoktur.Bununla birlikte, genel olarak konuşursak, işverenlerin çalışanlarından belirli hastalıklara karşı aşı olmalarını istemesi yasaldır.Ancak, bu şartın sağlık nedeniyle ayrımcılık olarak değerlendirilebileceği durumlar olabilir.Örneğin, bir işveren tüm çalışanlarından covid aşısı olmasını şart koşuyor ancak onları Covid virüsü enfeksiyonuna duyarlı hale getiren tıbbi durumları olan çalışanlara aynı aşı korumasını sağlamayı reddediyorsa, bu ayrımcı davranış olarak görülebilir.Buna ek olarak, bazı ülkelerde, insanları istemedikleri veya tahammül edemeyecekleri (dini nedenlerle vb.) tıbbi prosedürlere veya aşılara katılmaya zorlanmaktan koruyan yasalar vardır. Dolayısıyla, işverenlerin çalışanlarından belirli hastalıklara karşı aşı olmalarını şart koşması genel olarak yasal olsa da, bu şartın ayrımcılıkla mücadele yasalarını ihlal ettiği durumlar olabilir.

İşverenler, çalışanlarının Covid-19'a karşı aşı olmasını nasıl sağlayabilir?

Covid-19 aşısı gerektiren işverenler için bazı olası yasal sonuçlar nelerdir?İşverenlerinin kendilerinden Kovid-19 aşısı yaptırmalarını istediğini düşünen çalışanlar hangi adımları atabilir?Bir çalışan, işvereni tarafından talep edilmesi halinde Covid-19 aşısı almayı reddedebilir mi?Bir çalışana covid-19 aşısı yaptırılmazsa olası sonuçları nelerdir?

Covid-19, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birkaç ciddi solunum yolu hastalığı vakasıyla bağlantılı olan oldukça bulaşıcı bir virüstür.Covid-19 enfeksiyonunun belirtileri ateş, öksürük ve nefes darlığıdır.Ağır vakalarda, hastalar zatürree ve hatta ölümle karşılaşabilir.Covid-19 enfeksiyonunun tedavisi olmasa da erken teşhis ve antibiyotiklerle tedavi sonuçları iyileştirebilir.

İşverenlerin çalışanlarından covid aşısı kapsamı talep etmesini yasaklayan bir federal yasa bulunmamakla birlikte, birçok eyalette zorunlu bağışıklama gereksinimlerini düzenleyen yasalar bulunmaktadır.Genel olarak eyalet hukuku, aşıların tıbbi açıdan gerekli olmasını ve uygun bireylere ücretsiz olarak sağlanmasını gerektirir (örneğin, halk sağlığı programları aracılığıyla). Bir işveren, geçerli eyalet yasalarına uymadan çalışanlarından covid aşısı kapsamı talep ederse, çalışanın yasal işlem için gerekçeleri olabilir (örneğin, tıbbi duruma dayalı ayrımcılık).

Her davanın belirli gerçeklerine ve koşullarına bağlı olarak, bir işveren çeşitli yasal cezalarla karşı karşıya kalabilir (örneğin, hukuki sorumluluk; işletme ruhsatının kaybı; cezai kovuşturma). Ek olarak, yürürlükteki eyalet yasalarına uyulmaması, şirkete karşı disiplin cezası verilmesine neden olabilir (örneğin, istihdamın feshi; ücretsiz askıya alma). Nihayetinde işletmeler, böyle bir politikayı uygulamadan önce çalışanlarından covid aşısı kapsamı talep etmenin yasal olarak mümkün ve ihtiyatlı olup olmadığını dikkatlice değerlendirmelidir。

 1. Covid-19 nedir ve neden önemlidir?
 2. İşverenlerin çalışanlarından covid aşısı kapsamı talep etmesi yasa dışı mı?
 3. Çalışanlarından covid aşısı kapsamı talep eden işverenler için bazı olası yasal sonuçlar nelerdir?

Çalışanlarına Covid-19 aşısı yaptıran işverenler için yasal bir sonuç var mı?

Evet, işverenlerin çalışanlarından Covid-19 aşısı yaptırmalarını istemesi yasa dışıdır.Bunu yapan işverenler için olası para cezaları ve/veya hapis cezası da dahil olmak üzere yasal sonuçlar vardır.Bazı durumlarda, çalışanlar işverenlerine tazminat davası da açabilirler.Bu bilgilerin genel nitelikte olduğunu ve yasal tavsiye niteliği taşımadığını belirtmek önemlidir.Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bir avukata danışın.

İşçileri için aşıları zorunlu kılan işverenleri çevreleyen etik hususlardan bazıları nelerdir?

Çalışanların covid aşısı yaptırmalarını zorunlu tutmanın yasal sonuçlarından bazıları nelerdir?Çalışanları Covid virüsüne karşı aşılamanın yararlarından bazıları nelerdir?Çalışanları Covid virüsüne karşı aşılamamanın risklerinden bazıları nelerdir?

 1. İşçileri için aşıları zorunlu kılan işverenleri çevreleyen etik hususlardan bazıları nelerdir?
 2. Çalışanların covid aşısı yaptırmalarını zorunlu tutmanın yasal sonuçlarından bazıları nelerdir?
 3. Çalışanları Covid virüsüne karşı aşılamanın yararlarından bazıları nelerdir?

Bir çalışan aşıyı alamıyorsa veya almak istemiyorsa, yine de şirket için çalışabilir mi?

İşverenlerin çalışanlarından su çiçeği aşısı gibi belirli aşıları almalarını istemelerini yasaklayan bir federal yasa yoktur.Ancak, bu uygulamayı yasaklayan eyalet veya yerel yasalar olabilir.Bir çalışan herhangi bir nedenle aşılanamazsa, işveren durumu onlarla görüşmek ve aşı zorunluluğunu aşmanın bir yolunu bulup bulamayacağını görmek isteyebilir.

Bir çalışan Covid-19'a karşı aşı olmayı reddederse işveren ne yapmalıdır?

İşverenlerin çalışanlarından covid aşısı almasını zorunlu kılan bir federal yasa yoktur, ancak birçok şirket bunu ihtiyati tedbir olarak yapmaktadır.Bir çalışan Covid-19'a karşı aşı olmayı reddederse, işveren, şirket ortamında çalışmasının gerekli olup olmadığını düşünmelidir.Çalışanın başkaları için önemli bir risk oluşturduğunun tespit edilmesi halinde, işverenin aşı yaptırmak için gerekçesi olabilir.Aksi takdirde, bir işveren, risk altında olmadıklarını düşünürlerse, çalışanlarının covid aşısı almayı bırakmalarına izin vermeyi seçebilir.

Bir işveren aşı olmayı reddeden bir çalışanı işten çıkarabilir mi?

Covid aşısı yaptırmanın faydaları nelerdir?Bir işveren çalışanlarından grip aşısı olmalarını isteyebilir mi?“Zorla” çalıştırmanın yasal tanımı nedir?İşverenlerin çalışanlarından zorunlu hastalık izni almalarını istemesi yasa dışı mı?

Evet, bir işveren covid aşısı almayı reddeden bir çalışanını işten çıkarabilir.Ancak bu karar bireysel işverene aittir ve çalışanlara zorlanamaz.Bazı işler için aşı gerektiren eyalet yasalarına uymadıkları takdirde işverenin bazı sorumlulukları olabilir.

Grip veya diğer solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskinizi azaltmak da dahil olmak üzere, bir covid aşısı almanın birçok faydası vardır.Ek olarak, aşılar belirli hastalıklara karşı bağışıklık sağlayabilir ve bu hastalıklardan biri tarafından enfekte olmanız durumunda sizi ciddi sağlık komplikasyonlarından koruyabilir.

Evet, işverenler, işyeri güvenlik protokollerinin bir parçası olarak çalışanlarından grip aşısı olmalarını isteyebilir.Bu politika, belirli işler için zorunlu aşıları düzenleyen eyalet yasalarıyla uyumlu olmalı ve ayrıca, salgınlar veya diğer halk sağlığı acil durumları sırasında işçilerin nasıl ve ne zaman ücretsiz grip aşısı olabileceğine ilişkin bilgileri içermelidir.

"Zorla" çalıştırmanın yasal tanımı ülkeden ülkeye değişir, ancak genel olarak birinin tehdit veya güç (psikolojik zorlama dahil) yoluyla iradesi dışında çalışmaya zorlandığı durumları ifade eder. Çoğu durumda, zorla çalıştırma yapan işverenler, hükümet yetkililerinden önemli cezalar (cezai kovuşturma dahil) ile karşı karşıya kalacaktır.

Bu sizin yetki alanınıza bağlıdır – bazı eyaletlerde, işverenlerin, çalışanlarının bu tür koşullara önceden izin vermeksizin herhangi bir türde ücretli veya ücretsiz hastalık izni almasını zorunlu kılmalarını yasaklayan yasalar vardır. Diğer eyaletler, yalnızca tıbbi nedenlerle kullanıldığı ve şirketin normal çalışma programıyla çelişmediği sürece, şirketlere sınırlı miktarda ücretsiz hastalık izni vermektedir. Covid virüsü enfeksiyonu nedeniyle işten ücretli veya ücretsiz izin alma ile ilgili herhangi bir karar vermeden önce bir hukuk danışmanına danışmanız önemlidir.

 1. Kovid aşısı yaptırmayı reddeden işçiyi işveren işten çıkarabilir mi?
 2. Covid aşısı yaptırmanın faydaları nelerdir?
 3. Bir işveren çalışanlarından grip aşısı olmalarını isteyebilir mi?
 4. “Zorla” çalıştırmanın yasal tanımı nedir?
 5. İşverenlerin çalışanlarından zorunlu hastalık izni almalarını istemesi yasa dışı mı?

Bir işverenin Covid-19'a karşı aşı talep etmesinin yasa dışı olacağı durumlar var mı?

İşverenlerin Covid-19 aşısı talep etmesini yasaklayan özel bir yasa yoktur, ancak yasal olmayabileceği birkaç durum vardır.Örneğin, aşının tıbbi olarak gereksiz olduğu düşünülürse veya çalışanların virüse karşı bağışıklığı yoksa, işverenleri aşı yaptırmalarını isteyemeyebilir.Ek olarak, bazı eyaletlerde işçileri iradeleri dışında tıbbi testler veya aşı yaptırmaya zorlanmaktan koruyan yasalar vardır.İşvereninizin Covid-19 aşısı yaptırmanızı isteyip istemeyeceğinden emin değilseniz, bir avukatla konuşun.

İşverenim aşı olmamı talep ederse, aşıya olumsuz tepki verirsem herhangi bir rücu hakkım var mı?

Covid aşısının yasallığı yaşadığınız eyalete göre değişeceğinden, bu sorunun herkese uyan tek bir cevabı yoktur.Bununla birlikte, genel olarak konuşursak, aşı çalışanlar için sağlık riski oluşturmadığı sürece işverenlerin çalışanlarından covid aşısı yaptırmalarını istemesi yasaldır.Bir çalışanın covid aşısına karşı olumsuz tepkisi varsa, işvereni kendisine aşı ve olası yan etkileri hakkında yeterli bilgi vermemişse rücu edebilir.Ek olarak, bazı eyaletlerde, çalışanları gerekli aşıyı almayı reddettikleri veya aşı yapıldıktan sonra olumsuz reaksiyonları bildirdikleri için misillemeye karşı koruyan yasalar vardır.

İşyerinde zorunlu aşılar söz konusu olduğunda çalışanlar hangi haklara sahiptir?

Amerika Birleşik Devletleri'nde, zorunlu aşılar genellikle yalnızca çalışanları tehlikeli hastalıklara maruz kalma riskine sokan belirli işler için gereklidir.Bununla birlikte, işverenlerin çalışanlarından yaygın hastalıklara karşı aşı yaptırmalarını istemelerini özel olarak yasaklayan bir federal yasa yoktur.Genel olarak işverenler, çalışanların kendilerini ve iş arkadaşlarını potansiyel sağlık risklerinden korumak için makul adımlar atmasını talep etme hakkına sahiptir.Bu, hastalarla veya halk kitleleriyle çalışan veya onlarla temas halinde olan çalışanların kızamık, kabakulak, kızamıkçık (Alman kızamık), suçiçeği (suçiçeği) ve HPV (insan papilloma virüsü) gibi hastalıklara karşı aşı olma zorunluluğunu içerir. Birkaç istisna vardır. bu genel kurala.Örneğin, bir işveren hamile olan veya bağışıklık sistemi zayıflamış bir çalışanın aşı yaptırmasını talep edemez.Ek olarak, bazı eyaletlerde işverenlerin çalışanlarına aşı yaptırmalarını açıkça yasaklayan yasaları vardır.Bu durumlarda, bir işverenin iş gücünden aşı kapsamı talep edebilmesi için eyalet yasalarına uyması gerekir. Genel olarak konuşursak, bir işveren iş gücünden aşı kapsamı talep ediyor ancak hangi aşıların alınması gerektiğini belirtmiyorsa, tüm önerilen çocukluk aşıları poliçe kapsamında olmalıdır.Bazı işverenler, zorunlu işyeri aşılama politikalarına uymayla ilgili aşı maliyetleri için geri ödeme oranları da sunmaktadır.İş yerinde zorunlu aşılar söz konusu olduğunda haklarınız ve sorumluluklarınız hakkında sorularınız varsa, iş avukatınızla konuşun."

Zorunlu Aşılar: Çalışanların Hakları Nelerdir?

Çalışanların genel olarak zorunlu aşılarla ilgili şirket politikasına uygun olarak çalışırken olası sağlık risklerinden korunma hakları vardır.Bu, hastalarla veya hemşireler ve doktorlar gibi kamuya açık kitlelerle çalışan veya temas halinde olan kişilerin kızamık, kabakulak, kızamıkçık (Alman kızamık), suçiçeği (suçiçeği) ve HPV (insan hastalığı) gibi yaygın hastalıklara karşı gerekli aşıları yaptırmalarını zorunlu kılar. papilloma virüsü). Ancak birkaç istisna vardır; örneğin hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler hiç iğneye ihtiyaç duymayabilir.

İşvereninizin hangi aşıların poliçe kapsamına gireceğini belirtmeden zorunlu aşılar isteyerek haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız -veya bunları karşılayamıyorsanız- konuşun!İş avukatınız, yasal seçeneklerinizi anlamanıza ve şirket politikası kapsamında tamamen korunduğunuzdan emin olmanıza yardımcı olabilir.

İşverenlerin, çalışanlarına aşı yaptırma zorunluluğu hakkında bilmesi gereken başka bir şey var mı?

Çalışanlara aşı yaptırmanın yasallığı bulunduğunuz eyalete veya ülkeye bağlı olarak değişebileceğinden, bu sorunun herkese uyan tek bir cevabı yoktur.Bununla birlikte, işverenlerin çalışanlarına aşı gerektirip gerektirmeyeceğini düşünürken akıllarında tutmaları gereken bazı genel ipuçları şunlardır:

 1. Çalışanlarınıza aşı yaptırmanın yasal olup olmadığı konusunda herhangi bir sorunuz varsa bir avukata danışın.İşyeri sağlığı ve güvenliğini düzenleyen çeşitli kanunlar ve yönetmelikler vardır ve tüm çalışanların gerekli aşılar konusunda güncel olmasını sağlamak zor bir iş olabilir.Bir avukat, durumunuza özel rehberlik sağlayabilir.
 2. İş gücünüzden aşı uyumu talep etmeyle ilgili olası sorumluluk risklerinin farkında olun.Örneğin, bir çalışan aşıyı reddetmesi nedeniyle hastalanırsa, aşı gereklilikleri ve ilgili riskler hakkında onlara yeterli sağlık ve güvenlik bilgilerini sağlamaktan sorumlu olsaydınız, siz sorumlu tutulabilirsiniz.Çalışanların reddetmesinden veya uymamasından kaynaklanan olası tıbbi acil durumlarla ilgilenme prosedürleri de dahil olmak üzere, zorunlu aşı gereksinimleriyle ilgili kapsamlı politikalarınız olduğundan emin olun.
 3. İş gücünüzü aşılamanın maliyet etkilerini hesaba katın – çalışanları belirli hastalıklara karşı aşılamanın yararları olabilirken, bu tür önlemleri zorunlu kılmak (hem zaman hem de para açısından) pahalı olabilir. Böyle bir politikanın uygulanmasıyla ilgili maliyetleri dengelemek için kaç aşılı işçinin işe alınması gerektiğine ilişkin doğru rakamlara sahip olduğunuzdan emin olun ve ayrıca aşı yapılıp yapılmayacağına karar vermeden önce işçi üretkenliği seviyeleri gibi diğer faktörleri göz önünde bulundurun. personeliniz için zorunlu aşılar.
 4. Çalışanların zorunlu aşı gereklilikleriyle ilgili endişelerine karşı duyarlı olun - bazı insanlar aşı yoluyla hastalığa karşı korunma konusunda kendilerini daha rahat hissedebilirken, diğerleri işte (veya başka bir yerde) aşı yaptırmaktan rahatsız olabilir. Genel işyeri güvenliği endişelerini göz önünde bulundurarak bireysel tercihlere saygı duymak önemlidir.Zorunlu aşı gerekliliklerinin neden uygulamaya konulduğunu açık ve net bir şekilde iletin (ve herkesin bu nedenleri anladığından emin olun), devre dışı bırakma seçenekleri sunun (gerekirse) ve aşı yaptırmayı seçen tüm personelin olası yan etkileri anladığından emin olun her bir aşı tipiyle ilişkilidir (hem pozitif hem de negatif).

sıcak içerik