Sitemap

Şirketim covid aşısı yaptırmamı isteyebilir mi?

Evet, şirketiniz sizden covid aşısı olmanızı isteyebilir.Aşı, kendinizi ve çalışanlarınızı bu ciddi enfeksiyondan korumanın güvenli ve etkili bir yoludur.Ciddi sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabileceğinden, enfekte olan kişilerle yakın temas halinde çalışan herkesin aşı olması önemlidir.Şirketinizin ayrıca çalışanlar için maske takmak veya hasta olduklarında evde kalmak gibi başka gereksinimleri olabilir.Şirketinizin hangi aşılara ihtiyaç duyduğu ve bunlara nasıl uyabileceğiniz konusunda İK departmanınızla konuşun.

Ya aşı olmak istemezsem?

Çalışanların Covid aşısı yaptırması zorunlu değildir.Bununla birlikte, bazı şirketler, iyi çalışma koşullarını sürdürmek ve hastalığın yayılmasını önlemek için çalışanlarının aşı olmalarını gerektirebilir.Covid aşısı olmak istemiyorsanız, enfeksiyonu önlemenin başka güvenli yöntemleri olup olmadığı konusunda işvereninizle konuşabilirsiniz.Ek olarak, kendinizi bu virüsten korumanın diğer yolları hakkında doktorunuza veya sağlık uzmanınıza danışabilirsiniz.

Aşıyı almayı reddedersem şirketim beni işten çıkarabilir mi?

Çalışanların Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından önerilen mevsimsel grip aşısını almasını zorunlu kılan bir federal yasa yoktur, ancak birçok şirket bunu bir istihdam koşulu olarak gerektirir.Aşı olmayı reddederseniz, şirketiniz sizi işten çıkarabilir.Ancak, aşı yaptırmaya karşı tıbbi bir kontrendikasyonunuz varsa veya işiniz hasta insanlarla yakın temas gerektiriyorsa, bu kuralın bazı istisnaları vardır.Ek olarak, bazı eyaletlerde işverenlerin çalışanlarına aşı veya diğer sağlıkla ilgili yardımlar sağlamasını gerektiren yasalar vardır.Bu nedenle grip aşısını reddetmeden önce işvereninize danışmanız önemlidir.

Zaten aşılanmışsam işverenime söylemem gerekir mi?

Şirketim covid aşısı yaptırmamı isteyebilir mi?

İşvereninizin özel politikalarına ve düzenlemelerine bağlı olduğundan, bu sorunun herkese uyan tek bir cevabı yoktur.Bununla birlikte, genel olarak konuşursak, çoğu şirket, halihazırda aşılanmışsa çalışanlarından covid aşısı olmalarını istemeyecektir.

Şirketinizin covid aşısı gerektirip gerektirmediğinden emin değilseniz, her zaman İK departmanınızdan açıklama isteyebilirsiniz.Ek olarak, covid aşısı yaptırmanız gerekip gerekmediği konusunda herhangi bir tavsiyeleri olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza veya diğer sağlık hizmeti sağlayıcınıza da danışabilirsiniz.

Çalışan olarak covid aşısı ile ilgili haklarım nelerdir?

Covid aşısı yaptırmanın riskleri ve faydaları nelerdir?Covid aşısı ile ilgili hasta olarak haklarım nelerdir?Covid aşısının diğer aşılardan farkı nedir?Şirketim tarafından isteniyorsa covid aşısını almayı reddedebilir miyim?Çalışansam, sağlık ve güvenlik programımızın bir parçası olarak öneriliyorsa Covid aşısı olmak zorunda mıyım?Hastaysam, sağlık bakım planımın bir parçası olarak önerilmişse Covid aşısı olmayı reddedebilir miyim?Günümüzde birçok farklı aşı türü mevcuttur.Bazı aşılar sizi kızamık, kabakulak, kızamıkçık (Alman kızamık), su çiçeği veya zona gibi günlük yaşamınızda maruz kalabileceğiniz hastalıklardan korur.Diğer aşılar, çocuk felci veya hepatit A gibi ciddi hastalıklara neden olabilecek belirli virüslerin neden olduğu enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olur. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 19 ay ile 18 yaş arasındaki tüm çocukların en az bir doz DTaP (difteri) almasını önermektedir. tetanoz-boğmaca), Hib (Haemophilus influenzae tip b), PCV13 (pnömokok konjugatı 13) veya IPV (inaktif poliovirüs) aşı serileri.CDC ayrıca 11 ila 18 yaş arasındaki ergenlerin en az bir doz HPV aşı serisi almasını önermektedir.Covid yeni bir tür "kombinasyon" aşıdır – üç farklı aşı türünü birleştirir: DTaP/Hib/PCV13.Başka herhangi bir aşıyla tam olarak korunmayan kişiler için önerilir: daha önce difteri, tetanoz veya boğmaca geçirmemiş kişiler; DTaP ve Hib'den sadece 1 doz almış olanlar; veya DTaP ve PCV13'ün her birine yalnızca 1 doz uygulanmış olanlar. Covid almakla ilişkili ana risk, aşıyı/aşıları aldıktan sonra yedi güne kadar sürebilen hafif ateştir.Covid kaynaklı ciddi yan etkiler çok nadirdir ancak anafilaksi olarak bilinen ciddi alerjik reaksiyonları içerebilir; Guillain-Barré sendromu; nöbetler; ensefalit denilen beyin iltihabı; pnömoninin neden olduğu solunum yetmezliğine bağlı ölüm; veya bu aşı kombinasyonunun alınmasının ardından herhangi bir nedenle ölüm. (Lütfen dikkat: Avrupa'da bir kişinin Covid aşısı yaptırdıktan sonra narkolepsi geliştirdiğine dair bir rapor vardır.) Covid'e karşı aşı olmanın birçok faydası vardır.Bu faydalar arasında menenjit, zatürree, sepsis (kan zehirlenmesi) ve hatta ölüm gibi ciddi hastalıkların önlenmesi; yurtdışına seyahat ederken sizi ve aile üyelerinizi hastalıklardan korumak; çocuklar arasında okula devamsızlık oranlarını azaltmaya yardımcı olmak; Çalışma saatlerinde belirli enfeksiyonları daha kolay yayabildikleri için 65 yaş altı kişilerle yakın temas halinde çalışan yetişkinler arasındaki oranların düşürülmesi ve bebekleri çok küçük oldukları için erken doğabilecek hamile kadınların oranlarının düşürülmesi. bazı aşıların ilk dozları. (Lütfen dikkat: Şu anda herhangi bir aşı tipi otizm spektrum bozukluğu [ASD] ile ilgili hiçbir kanıt bulunmamaktadır.) İşvereniniz, difteri, tetanoz ve boğmaca (DT&P) gibi yaygın bulaşıcı hastalıklara karşı aşı yaptırmanızı isteme hakkına sahiptir; Haemophilus influenzae tip b(Hib); pnömokokal konjugat 13(PCV13);veya,eğer onlar içinçalışıyorsanız,aktifleştirilmiş poliovirüsümortarafındankullanılırsanız,programdançıkmadığınız sürece çekim programınınmaliyetinekatkıda bulunmanız gerekir.(İşvereniniz,tatil zamanınınherhangi bir aşılama süresini kapsamasını isteyebilir.

Patronumun bana aşı yaptırması yasal mı?

Şirket, yürürlükte bir politikası varsa, covid aşısı almanızı isteyebilir.Ancak aşıyı yaptırıp yaptırmama kararı patronunuza kalmıştır.Patronunuz covid kapma riskiniz olmadığını düşünüyorsa, aşı olmanızı istememeyi seçebilir.Öte yandan, patronunuz covid kapma riskiniz olduğuna inanıyorsa, size aşı yaptırmayı seçebilir.Nihayetinde, patronunuzun takdirine ve bu konudaki politikasına bağlıdır.

İşverenim covid aşısı istiyor ama ben yaptırmakta içim rahat değilse ne yapmalıyım?

Her bireyin gereksinimleri ve konfor düzeyleri değişeceğinden, bu sorunun herkese uyan tek bir yanıtı yoktur.Bununla birlikte, işvereniniz sizden covid aşısı yaptırmanızı isterse, bu durumla nasıl başa çıkılacağına dair bazı ipuçları şunlardır: 1.Patronunuzla neden covid aşısı yaptırma konusunda rahat olmadığınız hakkında konuşun ve bunu aşmanın bir yolu olup olmadığına bakın.2.İşvereniniz herhangi bir muafiyete veya değişikliğe izin vermiyorsa, başka bir iş bulmanız gerekebilir.Kovid aşısı olmak zorunda olmasanız bile, işyerinizdeki herkesin HPV'ye karşı aşılanmasının, kendilerini potansiyel sağlık risklerinden koruyabilmeleri için yine de önemli olduğunu hatırlamak önemlidir.3.Her şey başarısız olursa ve covid aşısı olmaktan kaçınamıyorsanız, almadan önce ilgili her şeyi (olası yan etkiler dahil) araştırarak deneyime tamamen hazır olduğunuzdan emin olun.4.Son olarak, herhangi bir iş yeri zorunluluğundan rahatsızlık duyuyorsanız her zaman konuşun - bunu yapmak, ofisinizdeki herkesin güvende ve desteklenmiş hissetmesini sağlamaya yardımcı olabilir.(400 kelime)Bir işveren, çalışanlarından belirli bir aşı (insan papilloma virüsü gibi) olmasını istediğinde [ HPV] aşısı), birçok kişi, aşılarla ilgili güvenlik sorunlarıyla ilgili kişisel inançları veya endişeleri nedeniyle uymaları gerekip gerekmediğinden emin değildir.İş yerinde aşılar ve uyum gereklilikleri söz konusu olduğunda herkese uyan tek bir cevap olmasa da, bu durumla en iyi şekilde nasıl başa çıkılacağına dair bazı ipuçları aşağıda verilmiştir:

1 HPV aşısı yaptırma konusunda neden tereddüt ettiğinizi belirleyin ve bu endişenizi patronunuzla veya İK temsilcinizle görüşün.Birçok işveren, farklı bireylerin aşıları istemek veya ihtiyaç duymak için farklı nedenleri olduğunu anlar; bu nedenle, bu ihtiyaçları karşılamak, belirli bir çekim(ler)i almakla ilgili olarak birini özellikle ilgilendiren şeye bağlı olarak genellikle nispeten kolay olabilir.

2 Kişisel inançlar veya bunlarla ilgili korkular (örneğin, dini itirazlar nedeniyle) nedeniyle zorunlu aşı gerekliliklerine uymanın imkansız olduğu görülüyorsa, şirketinizde başka seçeneklere bakmayı düşünün (belki de sendikalı bir işgücüne katılma?). Ancak, çoğu şirketin zorunlu aşılara sorunsuz bir şekilde uymayanlar için bir tür konaklama seçeneği sunduğunu unutmayın - sadece sorun!

3 HPV aşılarıyla ilişkili olası yan etkilerin farkında olun – aşı yapıp yapmamaya karar vermeden önce bunları iyice araştırın – ve ayrıca belirli aşılarla ilişkili genel kontrendikasyonları (örneğin, hamile kadınlar genellikle belirli aşı türlerinden kaçınmalıdır). Bu gibi tıbbi işlemlerden önce gerekli tüm önlemleri almak, genel olarak olumlu bir deneyim sağlamak için uzun bir yol kat edebilir.

4 Son olarak, bir şeyler ters giderse bunu söylemekten asla çekinmeyin – rahatsız edici çalışma koşulları hakkında yönetimi bilgilendirmek, çalışanların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için potansiyel olarak değişikliklerin yapılmasına yol açabilir.

Covid aşısı olmanın bazı potansiyel riskleri nelerdir?

Covid aşısı yaptırmanın faydaları nelerdir?Covid aşısı olmanın bazı potansiyel yan etkileri nelerdir?

Covid aşısını almayla ilişkili birkaç potansiyel risk vardır.Bunlardan bazıları, enjeksiyon bölgesinde ateş, kızarıklık ve şişmeyi içerir.Bu aşıyı yaptırmanın faydaları arasında bakterilerin neden olduğu ciddi bir hastalık olan Lyme hastalığına yakalanma riskinizi azaltmak yer alır.Ek olarak, Covid aşısı alanlar gelecekte Lyme hastalığına yakalanmaları halinde semptomlarında azalma yaşayabilirler.Bununla birlikte, alerjik reaksiyonlar ve Guillain-Barre sendromu (GBS) gibi dikkate alınması gereken potansiyel yan etkiler de vardır. Bu aşıyı almanın olası yan etkileri konusunda endişeleriniz varsa doktorunuzla veya sağlık uzmanınızla konuşmanız önemlidir.

Covid aşısı ne kadar etkili?

Covid aşısının yan etkileri nelerdir?Covid aşısının maliyeti nedir?Çalışanların covid aşısı yaptırması zorunlu mu?Eğer öyleyse, çalışanların bunu hangi yaşta alması gerekiyor?covid aşısı ne kadar tutarCovid Aşısı hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabilirim?

Covid Aşısı menenjit, zatürre ve ensefalit gibi ciddi hastalıkları önlemenin oldukça etkili ve güvenli bir yoludur.Çalışanların bu aşıyı yaptırması zorunlu değildir, ancak uygunsanız, çoğu şirket çalışanlarının co-virüs hastalığına karşı aşı olmasını şart koşar.Covid Aşısı doz başına yaklaşık 60 dolar tutuyor.Bu aşının alınmasıyla ilişkili bazı potansiyel yan etkiler (ateş ve kızarıklık gibi) vardır, ancak bunlar genellikle hafif ve geçicidir.Uygun olan çalışanlar, ilk dozlarını 11-12 yaşları arasında ve ardından en az dört yıl sonra tekrar almalıdır.Şirketinizin çalışanlarından Covid Aşısı yaptırmalarını isteyip istemediği konusunda herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen doğrudan onlarla iletişime geçin.

Kimler covid aşısı yaptırmamalıdır?

Covid aşısını ne zaman yaptırmalıyım?Covid aşısı olmamanın riskleri nelerdir?Şirketimin covid aşısı olmamı isteyip istemediğini nasıl anlarım?Covid aşısına hazırlanmak için yapabileceğim bazı şeyler nelerdir?

Şirketim Covid Aşısı yaptırmamı isteyebilir mi?

Evet, şirketiniz çalışmak veya istihdamda kalmak için Kovid aşısı yaptırmanızı isteyebilir.Şirketinizin Covid aşısı yaptırmanızı gerektirip gerektirmediği konusunda herhangi bir sorunuz varsa, lütfen insan kaynakları temsilcinizle görüşün.

Kimler Covid Aşısı yaptırmamalıdır?

Kimlere Covid aşısı YAPILMAMASI gerektiği konusunda herkese uyan tek bir cevap yoktur.Bununla birlikte, bazı kişiler potansiyel sağlık riskleri nedeniyle bu aşıyı almaktan kaçınmalıdır.Bunlar şunları içerir: hamile kadınlar, beş yaşın altındaki çocuklar ve şiddetli alerjisi veya astımı olanlar.

Covid aşısını ne zaman yaptırmalıyım?

Uygun olduğunuz konusunda doktorunuz tarafından bilgilendirildikten sonra mümkün olan en kısa sürede COVID AŞISI YAPTIRMALISINIZ.Ne kadar erken alırsanız, enfeksiyon riskinizi azaltma şansınız o kadar artar.

Covid Aşısı yaptırmamanın riskleri nelerdir?

Covid aşısı ALMAMA ile ilişkili riskler şunları içerir: kızamık (yüksek derecede bulaşıcı bir virüs), aşının kendisinden ciddi yan etkiler yaşamak ve hatta ölüm.

Şirketimin Covid Aşısı yaptırmamı isteyip istemediğini nasıl anlarım?

Hastalık günleri ve/veya aşılar için ücretli izin sunan bir şirkette çalışıyorsanız (birçok şirketin yaptığı gibi), hastalık/aşı randevu(lar)ından sonra işe dönmeden önce çalışanlarına CoVd aşısı yaptırmaları gerekebilir. .Alternatif olarak, ücretli izin ve aşılarla ilgili bir politika yoksa - ancak tüm çalışanların yıllık grip aşısı olması gerekiyorsa - o zaman geri dönmeden önce bir CoVd aşısı yaptırmanız gerekip gerekmediğini belirlemek için İK temsilcinizle görüşmeniz önerilir. bir hastalık/aşı randevusu/görevleri sonrasında işe başlamak.

CoVd Aşısına hazırlanmak için yapabileceğim bazı şeyler nelerdir?

Kendinizi bu aşıya zihinsel ve fiziksel olarak hazırlarken, kızamığa yakalanma riskinizi azaltmaya yardımcı olabilecek bazı şeyler şunlardır: kızamık salgınları hakkında güncel bilgilerden haberdar olmak; elleri iyice yıkamak; hasta insanlarla yakın temastan kaçınmak; hasta hissediyorsanız okuldan veya işten evde kalmak; ve gün boyunca bol sıvı tüketmek, böylece hastalık sizi çabucak kurutmaz.Ek olarak, 5 yaşında veya daha küçük çocukların ilk doz MMR (kızamık) aşılarını aldıklarından ve 59 yaşın üzerindeki yetişkinlerin her iki doz MMR aşısını da yaptırdıklarından emin olun - doktorlarından önceki hastalık nedeniyle bağışık olduklarını gösteren belgeleri olmadıkça. maruz kalma (seyahat gibi).

Covid-19 için ne sıklıkla aşı olmanız gerekiyor?

Şirketim covid aşısı yaptırmamı isteyebilir mi?

Evet, şirketiniz Covid-19 aşısı olmanızı isteyebilir.Aşılama sıklığı mesleğinize ve risk seviyenize bağlı olacaktır.Sizin için en iyi olanı belirlemek için sağlık uzmanınıza danışmalısınız.

Covid-19 aşısının yaygın yan etkileri nelerdir?

Covid-19 aşısı yaptırmanın faydaları nelerdir?Covid-19 aşısı yaptırmadan önce dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Covid-19 aşısı, coxie virüsünün yeni, güncellenmiş bir versiyonudur.İnsanları bu tür virüslerden korumaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.Covid-19 aşısı, bu tür enfeksiyon için yüksek risk altındaki kişilerde coxie virüsü ile enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olabilir.

Covid-19 aşısının birkaç yaygın yan etkisi vardır.Bunlar şunları içerir: ateş, baş ağrısı ve kas ağrıları.Bununla birlikte, çoğu insan aşıyı aldıktan sonra sadece hafif yan etkiler yaşar.Coxie virüsüne karşı aşılanmanın faydaları, bu virüsten ciddi hastalık veya ölüm geliştirme şansınızı azaltmayı içerir.

İnsanlar, Covid-19 aşısını almadan önce aşı planlarını sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla tartışmalıdır.Ayrıca, coxie virüsüne karşı aşılanıp aşılanmama konusunda karar verirken yaşları ve sağlık geçmişi gibi faktörleri de göz önünde bulundurmalıdırlar.

Hamileyim, yine de Covid-19 aşısı olabilir miyim?

Evet, hamileyken de Covid-19 aşısı olabilirsiniz.Ancak aşı ve olası riskler/yan etkiler hakkında doktorunuzla konuşmanız önemlidir.Ek olarak, sağlığınız ve esenliğiniz hakkında bilinçli kararlar alabilmeniz için tüm sağlık bilgilerinizi güncel tuttuğunuzdan emin olun.

sıcak içerik