Sitemap

Bir işveren bir çalışanı aşı yaptırmaya zorlayabilir mi?

Bazı eyaletlerde çalışanların aşıları reddetme hakkını koruyan yasalar olsa da, işverenlerin sağlık ve güvenliklerinin bir parçası olarak çalışanların aşı olmasını istemelerini yasaklayan bir federal yasa yoktur.Bununla birlikte, genel olarak konuşursak, bir işveren, çalışanlarından gerekli aşıları yaptırmak da dahil olmak üzere işyeri tehlikelerine karşı makul önlemler almalarını isteyebilir.Bir çalışan aşı olmayı reddederse veya aşılanmamak için makul olmayan önlemler alırsa, işverenin çalışanı işten çıkarmak için gerekçeleri olabilir. Genel olarak, işverenler aşı ile ilgili herhangi bir politika veya prosedürün tüm çalışanlar tarafından açıkça iletildiğinden ve anlaşıldığından emin olmalıdır. .Ek olarak, işverenler, bir aşı politikasına uymayı reddetme veya reddetme ile bağlantılı olarak alınan herhangi bir disiplin cezasının yürürlükteki eyalet yasalarına uygun olmasını sağlamalıdır. Aşıyla ilgili eyalet yasalarını ihlal ettiğini düşünen işverenler bir avukata danışmalıdır.

Çalışanın aşı olmasını engelleyen tıbbi bir durumu varsa ne olur?

İşveren, işçinin aşı olmasını engelleyen bir sağlık sorunu olsa dahi işçiyi aşı yaptırmaya zorlayamaz.İşveren, çalışanlardan hasta kişilerle yakın temas halinde çalışırken uygun sağlık ve güvenlik önlemleri almalarını isteyebilir, ancak çalışanlarından aşı olmalarını isteyemez.

Bir işveren, bir çalışanın işe dönmesine izin vermeden önce aşı kanıtı isteyebilir mi?

Belirli bir duruma bağlı olduğu için bu sorunun belirli bir cevabı yoktur.Bununla birlikte, genel olarak konuşursak, bir işveren, çalışanlarının yararına olduğuna inanıyorsa, aşı kanıtı isteyebilir.Bir işverenin bu kararı verirken göz önünde bulundurabileceği bazı faktörler arasında aşı olmamayla ilgili olası sağlık riskleri ve zorunlu aşılarla ilgili mevcut olabilecek herhangi bir yasa veya yönetmelik yer alır.Bazı durumlarda işverenler, işyeri güvenlik yönergelerine uymak için aşı kanıtı da isteyebilir.Ancak nihayetinde, zorunlu aşılar ve uygunluk kanıtı ile ilgili olarak hangi politikaları uygulamaya koyacaklarına karar vermek her bir şirkete kalmıştır.

Ya aşı henüz FDA tarafından onaylanmadıysa?

Bir işveren çalışanları aşı yaptırmaya zorlayabilir mi?

Cevap belirli duruma bağlı olarak değişeceğinden, bu sorunun herkese uyan tek bir cevabı yoktur.Bununla birlikte, genel olarak konuşursak, işverenler, enfekte olmuş biriyle temas yoluyla bir hastalığa veya hastalığa yakalanma riski varsa, çalışanların zorunlu aşı yaptırmalarını isteyebilir.Ek olarak, bazı şirketler hem çalışanlarını hem de müşterilerini korumak için sağlık ve güvenlik politikalarının bir parçası olarak belirli aşıları zorunlu kılmayı tercih edebilir.Ancak, işverenlerin, çalışanları kendi istekleri dışında herhangi bir aşı yaptırmaya zorlayamayacağını belirtmek önemlidir; sadece şirket tarafından gerekli görülenler talep edilebilir.Bir çalışan, dini veya kişisel inançları nedeniyle aşı almayı reddederse, olası düzenlemeler hakkında amirleriyle konuşmalıdır.

Zorunlu ve şiddetle teşvik edilen aşılar arasında bir fark var mı?

Zorunlu aşılar, bir işverenin çalışanlara sağlaması gereken aşılardır, şiddetle teşvik edilen aşılar ise işverenin önerdiği ancak zorunlu olmadığı aşılardır. Zorunlu ve şiddetle teşvik edilen aşılar arasında yasal bir fark yoktur.Bununla birlikte, işverenler çeşitli nedenlerle belirli aşıları diğerlerinden daha fazla tanıtmayı seçebilir.Örneğin, bir şirket, çalışan sağlığı ve üretkenliği için faydalı olduğu için grip aşısını güçlü bir şekilde teşvik etmeyi seçebilir.Alternatif olarak, bir işveren HPV aşısını kadın çalışanlar için zorunlu kılabilir, çünkü bunu rahim ağzı kanseri oranlarının azalmasıyla ilişkilendiren kanıtlar vardır. Zorunlu aşılara karşı kuvvetle teşvik edilen aşılar söz konusu olduğunda doğru ya da yanlış cevap yoktur; her şirketin, çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili kendi inanç ve endişelerine dayalı kendi politikası olacaktır.Çalışanların, aşılama politikaları konusunda işverenleriyle olabilecek olası anlaşmazlıkları veya anlaşmazlıkları anlayabilmeleri için yasalar kapsamındaki haklarını bilmeleri önemlidir. - Zorunlu: Bir işveren bu aşıları tüm çalışanlarına sağlamalıdır. - Kesinlikle Teşvik Edilmektedir: Bir işveren bu aşıyı önermektedir ancak gerektirmez.- Gerekli değil: Bu aşı kanunen zorunlu değildir, ancak birçok işveren sağlıklı bir işyeri ortamının bir parçası olarak bunu önermektedir.- Grip: Grip aşısı, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yıllık olarak önerilmektedir. ) influenza A (H1N1), mevsimsel grip ve diğer solunum yolu virüslerinden kaynaklanan hastalıkları önlemenin en etkili yollarından biridir.- HPV: İnsan papilloma virüsü (HPV) aşısının rahim ağzı kanserini önlemede etkili olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir- Suçiçeği : Su çiçeği aşısı ile veya daha gençken su çiçeği aşısı yaptırılarak önlenebilir- Kızamık/Kabalak/Kızamıkçık (MMR): MMR aşıları önerilir. t 12 aylık ve 4 yaşında- Hepatit B (HBV): HBV enfeksiyonları siroz ve hatta ölüm gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilen karaciğer hastalığına neden olabilir Zorunlu veya şiddetle teşvik edilen aşılarla ilgili yasalardan doğan haklarınız hakkında sorularınız varsa, lütfen İK temsilcinizle görüşün veya bir avukata danışın.

İşverenler bir aşı politikasını nasıl uygulayacak?

Bir işveren çalışanlarından aşı olmalarını isteyebilir mi?Bir aşı politikasına sahip olmanın faydaları nelerdir?Bir işveren, çalışanların sağlık taramasından geçmesini isteyebilir mi?Bir işveren aşı almayı reddeden çalışanları nasıl ele alacak?Bir işveren aşı politikasını uygulamazsa yasal sonuçları nelerdir?İşverenler, kalp pili ve insülin pompaları gibi belirli tıbbi cihaz türlerine çalışanların erişimini yasaklayabilir veya kısıtlayabilir mi?Tıbbi mahremiyet ve aşılar söz konusu olduğunda işçilerin hakları nelerdir?Aşılar söz konusu olduğunda herhangi bir eyalet yasası işçi haklarını koruyor mu?"

İşverenler, çalışanlarını çeşitli yollarla aşı yaptırmaya zorlayabilir.Örneğin, bazı işverenlerin tüm çalışanların uyması gereken zorunlu bir aşılama politikası olabilir.Diğer işverenler, duruma göre muafiyetlere izin verebilir.Bir işverenin aşılama politikasını nasıl uyguladığına bakılmaksızın, bir aşıya sahip olmanın birçok faydası vardır.Bu faydalardan bazıları şunlardır: işyeri enfeksiyon riskini azaltmak, üretkenliği artırmak ve dahil olan herkes için güvenliği sağlamak.

Bir aşı politikasını uygulamanın doğru ya da yanlış bir yolu olmasa da, ilgili tüm tarafların yönergeleri anlaması ve üzerinde anlaşmaya varması önemlidir.Aşıların nasıl ele alınması gerektiği konusunda herhangi bir anlaşmazlık varsa, bir çözüme ulaşmak için taraflar arasında müzakereler gerekebilir.Bununla birlikte, çoğu durumda, bir aşı politikasının uygulanması herhangi bir sorun olmadan sorunsuz bir şekilde ilerleyecektir.Ancak bir kişi aşı olmayı reddederse veya işvereninin aşılarla ilgili talimatlarına uymazsa yasal sonuçlarla karşı karşıya kalabilir.

Tıbbi mahremiyet ve aşılar söz konusu olduğunda işçi haklarını koruyan birkaç eyalet yasası vardır.Bu, bir çalışanın aşı kayıtlarının başkalarına (gelecekteki potansiyel işverenler gibi) açıklanmasını istemese bile, patronları tarafından gönüllü olarak bu bilgileri ifşa etmeye zorlanamayacağı anlamına gelir.Ek olarak, bazı eyaletler, işverenlerin, bir doktor tarafından onaylanmadıkça, çalışanlarının iş görevlerinin bir parçası olarak belirli ilaçlar veya tedaviler almasını istemelerini de yasaklar.

Aşı olmayı reddeden çalışanların sonuçları nelerdir?

Bir işveren çalışanlarından aşı olmalarını isteyebilir mi?Aşı zorunluluğunun istisnaları nelerdir?Bir işveren aşılanmayan çalışanları cezalandırabilir mi?İşyerinde aşıları reddetme hakkı var mı?İşverenlerin aşılar için sağlık sigortası sağlama görevi var mı?Ulusal Aşı Yaralanma Tazminat Programı (NVICP) nedir?Bir aşıdan yaralanırsam işverenime dava açabilir miyim?Dini nedenlerle aşı zorunluluğundan muafiyet var mı?Uygun Bakım Yasası, işverenlerin aşılar için sağlık sigortası sağlamasını zorunlu kılıyor mu?Bir çalışan ne zaman NVICP kapsamında tazminat almaya hak kazanır?Bir çalışan NVICP programı kapsamında ne kadar para alabilir?

İşvereninizin aşı olmanıza ilişkin talebini reddeder veya yerine getirmezseniz, işvereniniz işinizi feshedebilir.Reddetme veya başarısızlığınız ayrıca para cezalarına, disiplin cezasına veya diğer olumsuz sonuçlara neden olabilir.Ayrıca, çalışırken kızamığa yakalanmış birine maruz kalırsanız, maruz kalmanız zatürree ve hatta ölüm gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Evet, işverenler sadece kendilerini değil çalışma arkadaşlarını da korumak için çalışanlarından bazı hastalıklara karşı aşı yaptırmalarını isteyebilir.Ancak, aşılanmamış olmanın bir çalışanın güvenliğini tehlikeye atması veya büyüklüğü veya karmaşıklığı nedeniyle şirkette aşırı zorluklara neden olması gibi durumlar da dahil olmak üzere geçerli olan bazı istisnalar vardır.Bu durumlarda işverenler aşı yaptırmadan önce hem işçi güvenliğini hem de iş gerekliliğini göz önünde bulundurmalıdır.

Bazı çalışanların (örneğin, kendilerini enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getiren tıbbi durumları olanlar gibi) işverenlerinden herhangi bir ceza almadan aşı olmaktan tamamen vazgeçmelerine izin veren birkaç istisna vardır. İşyerinde bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskinin artmasıyla karşı karşıya kalabilecek kolluk kuvvetleri gibi belirli iş görevlerine dayalı olarak başka muafiyetler geçerli olabilir.

Evet, bazı durumlarda işverenler aşı gerekliliklerine uymayan işçileri disipline edebilir. Bu, sözlü uyarıları, ücretsiz uzaklaştırma veya işten çıkarmayı içerebilir. İşyerinde aşı gerekliliklerini reddetmeniz/uymamanız nedeniyle haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız, haklarınız hakkında bir avukatla konuşmanız önemlidir.

Şu anda ABD yasalarında, belirli bir hastalığa yakalanıp yakalanmadıklarına bakılmaksızın tüm çalışanlara, işverenlerinden misilleme korkusu olmadan aşıları reddetme hakkı veren yasal bir hak bulunmamaktadır. Bununla birlikte, birçok eyalet artık gerekli aşıları (hamile kadınlar gibi) alarak sağlığı tehlikeye girebilecek işçilere zorunlu aşılardan muafiyet hakkı veren eyalet yasaları aracılığıyla korumalar sunmaktadır. Ayrıca, birçok şirket artık işyeri sağlık programlarının bir parçası olarak gönüllü grip aşısı sunuyor; çalışanlar rızaları ve şirketleri tarafından belirlenen uygunluk kriterlerini karşıladıkları sürece grip aşılarını reddetmekten kaynaklanan olumsuz sonuçlarla karşılaşmamalıdırlar. Bazı insanlar, bireylerin kendilerinin aşı olmak isteyip istemediklerini seçmeleri gerektiğini savunur; ancak diğerleri, bu görüşün çok ileri gittiğini ve uygun olduğunda güvenli işyeri uygulamalarını basitçe uygulamaya çalışan işletmelere gereksiz yükler getirdiğini iddia ediyor."

6 Dini nedenlerle aşı zorunluluğundan muafiyet var mı?

Evet; federal yasa uyarınca, çoğu şirket, kızamık ve kızamıkçık (Alman Kızamık) gibi potansiyel olarak ölümcül mikroplarla temasa geçme zamanı geldiğinde dini retçilere makul düzenlemelere izin vermelidir. Bu düzenlemeler tipik olarak, çalışma ortamı dışında gerekli aşıları alabilmeleri için retçilerin çalışma saatleri dışında erişimlerine izin vermeyi içerir.

 1. İşyerinde aşı olmayı reddeden çalışanlar için bazı sonuçlar nelerdir?
 2. Bir işveren, çalışanlarından kızamık ve kızamıkçık gibi hastalıklara karşı aşı olmalarını isteyebilir mi?
 3. Aşı zorunluluğunun istisnaları nelerdir?
 4. Bir işveren aşılanmayan çalışanları cezalandırabilir mi?
 5. İşyerinde aşıları reddetme hakkı var mı?

Çalışanlar aşı olmayı reddettikleri için kovulabilir mi?

İşverenler çalışanları aşı yaptırmaya zorlayabilir, ancak reddettikleri için işten çıkaramazlar.Çoğu durumda, işverenler, dini veya tıbbi nedenlerle aşıları reddetmesi gereken çalışanlar için makul bir düzenleme sağlamalıdır.Bir çalışanın aşı olma konusunda herhangi bir sağlık endişesi yoksa, işveren, işyeri güvenlik ve sağlık programının bir parçası olarak çalışanın aşı olmasını isteyebilir.

Ya aşı kıtlığı olursa?

Bir işveren çalışanlarından aşı olmalarını isteyebilir mi?Bir işverenin çalışanlarından aşı olmalarını istemesi yasal mı?Aşı yaptırmanın faydaları nelerdir?Bir işveren, çalışanlarından belirli hastalıklara karşı aşı olmalarını isteyebilir mi?İşverenlerin, çalışanlarının önerilen aşılar konusunda güncel olmalarını sağlama görevi var mı?Bir çalışan, işvereni tarafından isteniyorsa aşıyı reddedebilir mi?Bir çalışanın belirli aşıları alamamasını sağlayan tıbbi bir durumu varsa ne olur?"

Bir işverenin çalışanlarını aşı yaptırmaya zorlayıp zorlayamayacağı konusunda tek bir cevap yoktur.Bazı şirketler aşı muafiyetlerine izin verme konusunda diğerlerinden daha liberal olabileceğinden, her durumun incelenmesi gerekecektir.Ancak, çalışanlarından aşı uyumu talep ederken çoğu işverenin takip ettiği genel kurallar vardır.

Genel olarak konuşursak, işverenler, bireysel koşullara dayalı olarak makul aşı muafiyetlerine izin vermelidir.Bu, her çalışanın tüm şirket politika ve prosedürlerine uyması gerektiği anlamına gelirken, meslek ve sağlık durumu gibi faktörlere bağlı olarak sınırlı sayıda muafiyete izin verilebileceği anlamına gelir.

Buna ek olarak, birçok eyalette artık belirli endüstrilerdeki (sağlık gibi) işçiler için belirli aşıları zorunlu kılan yasalar bulunmaktadır. Şirketiniz bu tür bir ortamda iş yapıyorsa, zorunlu aşılar konusunda eyaletinizin sağlık departmanıyla görüşmeniz önemlidir.

Son olarak, çalışanların aşılanmasıyla ilgili bazı başlangıç ​​maliyetleri olsa da, uzun vadeli faydalar genellikle bu harcamalardan daha ağır basar.İşgücünün tüm üyelerinin önerilen aşılar konusunda güncel olmasını sağlayarak, işletmeler potansiyel olarak ölümcül hastalıklara maruz kalma riskini azaltabilir.

Çalışanlar kendi aşıları için ödeme yapmak zorunda kalacak mı?

Her eyaletteki yasalar farklılık göstereceğinden, bu sorunun herkese uyan tek bir cevabı yoktur.Bununla birlikte, çoğu işveren, şirketin politikasına bağlı olarak, çalışanlarından grip aşısı gibi belirli aşıları yaptırmalarını isteyebilir.Bazı durumlarda, çalışanların kendi aşıları için ceplerinden ödeme yapmaları gerekebilir.Bazı şirketlerin bir aşı geri ödeme politikası olabileceğinden, herhangi bir aşı yaptırmadan önce işvereninize danışmanız önemlidir.

Bu, işyeri moralini nasıl etkileyecek?

Bir işveren çalışanları aşı yaptırmaya zorlayabilir mi?Evet, bir işveren, çalışanlarının zorunlu aşıları çalışmalarının bir parçası olarak yaptırmalarını isteyebilir.Ancak çalışanın aşı şartına uymaması durumunda olumsuz sonuçlar doğabilir.Örneğin, çalışan potansiyel iş fırsatlarını kaçırabilir veya bir hastalığa yakalanma riski altında olabilir.Ek olarak, çalışanlar gereksiz riskler almaya zorlandıklarını hissederlerse işyeri morali bozulabilir.Nihayetinde, çalışanları için aşı gerektirip gerektirmeyeceğine karar vermek her işverene kalmıştır.

İşyeri aşılama politikalarında yasal zorluklar var mı?

Politika, meşru sağlık endişelerine dayandığı ve çalışanlara karşı ayrımcılık yapmadığı sürece, işyeri aşılama politikalarına yönelik herhangi bir yasal zorluk yoktur.Bazı işverenler, çalışanların aşıyla önlenebilir bir hastalıktan sonra işe dönmelerine izin vermeden önce bağışıklık kanıtı talep etmeyi tercih edebilir, ancak bu genellikle makul bir önlem olarak kabul edilir.Bir çalışan, işvereninin makul olmayan veya aşırı aşılar gerektirdiğini düşünüyorsa, yasal seçenekleri hakkında bir avukatla konuşmak isteyebilir.

Bir işyeri aşılama politikasının uygulanmasıyla ilgili bazı olası sorunlar nelerdir?

 1. Bir aşı politikasının uygulanmasında yasal zorluklar olabilir.Bazı çalışanlar aşı olurken kendilerini rahat hissetmeyebilir ve bu da sağlık sorunlarına yol açabilir.Aşıların maliyeti, böyle bir politikanın benimsenmesine engel olabilir.Aşılanmamış çalışanlar, işyerinde başkalarına hastalık bulaştırabilir ve bu da işveren için potansiyel sorumluluk doğurabilir.Bazı çalışanların aşı olmayı reddetmesi olasıdır ve bu da işyerinde bir hastalık salgınına yol açabilir.Bazı çalışanların işten kaçmak veya amirlerinden veya iş arkadaşlarından özel muamele görmek için bir aşı politikası uygulamasından yararlanmaları da mümkündür.Bir aşı politikasının, çalışanların devamsızlığının artması veya kızamık veya kabakulak gibi önlenebilir hastalıkların neden olduğu hastalıklar nedeniyle önemli son teslim tarihlerini veya projeleri kaçırmalarına neden olmak gibi istenmeyen sonuçları olabilir.*İşverenler, çalışanlarını aşı yaptırmaya zorlayabilir mi?*İşverenler çalışanlarını aşı yaptırmaya zorladığında ortaya çıkabilecek birkaç yasal sorun vardır:
 2. İşveren, belirli hastalıklara (HPV gibi) karşı aşı yaptırmak istemeyen çalışanların yine de işe gelmelerini ve bu hastalıkları iş arkadaşları arasında yayma riskini almaya çalışırsa ve bunu zorunlu kılarsa, yasal zorluklar olabilir - bu, büyük olasılıkla, eyaletteki ayrımcılığı yasaklayan ayrımcılıkla mücadele yasalarını ihlal eder. tıbbi durumlar/aşılar vb.
 3. Bir çalışan, çekimleri reddettikten sonra hastalanırsa, teknik olarak çekimleri "gönüllü olarak" reddetmiş olsalar bile (hasta oldukları için kovulmalarının aksine) işverenlerine haksız fesih nedeniyle dava açmak için gerekçeleri olabilir.
 4. Ek olarak, bazı aşısız çalışanların her saat çalışırken önlenebilir hastalıklara yakalanma ve daha sonra onları aile üyelerinin de bu enfeksiyonlara yakalandığı eve getirme olasılığı her zaman vardır - bu, özellikle daha fazla insanın olduğu salgınlar sırasında ciddi halk sağlığı sorunları yaratabilir. duyarlı, çünkü birçok insan aşılar hakkında korku/yanlış bilgi vb.
 5. Son olarak, çoğu eyalet şirketlere zorunlu aşılarla ilgili politikalar belirleme konusunda geniş bir serbestlik tanırken (dini muafiyet olmaması şartıyla), bir çalışanın her zaman kendi iradesi dışında bir şey elde etmek için baskı hissettiği durumlar olacağını belirtmekte fayda var (özellikle çok sayıda yaralanma ve ölümle bağlantılı olan HPV aşısı gibi bir şey). Bu nedenle, önerilen aşı politikalarını önce avukatınızla tartıştığınızdan emin olun!*İş yeri aşılama politikasının uygulanmasıyla ilgili bazı olası sorunlar nelerdir?*İş yeri aşılama politikasının uygulanmasıyla ilgili birkaç olası sorun vardır:
 6. Yasal zorluklar - belirli hastalıklara (HPV gibi) karşı aşı yaptırmak istemeyen çalışanları yine de işe başlamalı ve bu hastalıkları iş arkadaşları arasında yayma riskini almalı - bu, muhtemelen tıbbi koşullara dayalı ayrımcılığı yasaklayan devlet ayrımcılıkla mücadele yasalarını ihlal eder/ aşılar vs...
 7. Aşılanmamış işçiler işyerinde önlenebilir hastalıklara yakalanırlar - bu, özellikle birçok insanın aşılar hakkında korku/yanlış bilgi vb.
 8. İşverenler tarafından kullanılan baskı taktikleri - bunun yerine tüm çalışanlar için zorunlu hale getirmek, katılmayı seçenlerin katılmamasına izin vermek, muhtemelen vazgeçenler tarafından hissedilen baskıyı azaltacaktır, ancak yine de birisinin kendi iradesi dışında çekim yapmaya zorlanma olasılığını açık bırakacaktır *Uygulamaya değer mi? işyeri aşılama politikası?*Burada kesin bir cevap yoktur; sonuçta her bir şirketi ve onun işgücünü çevreleyen özel koşullara bağlıdır:
 9. Maliyet / Evlat Edinmenin Önündeki Engel – Bir aşı politikasının uygulanıp uygulanmamasına karar verirken göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husus, bunun ne kadara mal olacağıdır; Şu anda eczanelerde bulunan birçok aşı nispeten uygun fiyatlıyken (doz başına ~10$-20$), aşıların doğru şekilde nasıl uygulanacağı konusunda personel eğitimi gibi diğer maliyetler hızla artabilir (tesis başına ~1000$+).

sıcak içerik