Sitemap

Bir şirket sizi aşı yaptırmaya zorlayabilir mi?

Bir şirket sizi aşı yaptırmaya zorlayamaz, ancak aşı politikalarına uymazsanız aşıları kapsayan sağlık sigortası sağlamayı reddedebilir.Aşı reddi birçok eyalette ceza gerektiren bir suçtur.Bazı durumlarda, gerekli aşıları yaptırmayı reddeden çalışanın işine son verilebilir.

İşvereniniz tarafından talep edilen bir aşıyı reddetmenin sonuçları nelerdir?

Bir şirket aşıyı reddettiğin için seni işten çıkarabilir mi?Bir aşıyı reddetmenin yasal sonuçları nelerdir?Sizi aşı yaptırmaya zorlarlarsa işvereninize dava açabilir misiniz?Aşıları reddetmenin yasal ve sosyal sonuçları yaşadığınız duruma göre değişiklik gösterdiğinden, bu soruların tek bir cevabı yoktur.Ancak, yararlı olabilecek bazı genel ipuçları şunları içerir: herhangi bir karar vermeden önce bir avukatla konuşmak; federal ve eyalet hukuku kapsamındaki haklarınızı bilmek; özel durumunuzu araştırmak; ve durumunuzu belgelemeye hazır olmak. Ek olarak, iş yeri güvenliği söz konusu olduğunda işverenlerin belirli sorumlulukları olduğunu unutmamak önemlidir.Örneğin, bulaşıcı hastalıklara maruz kalma da dahil olmak üzere öngörülebilir risklerden arındırılmış güvenli bir çalışma ortamı sağlamalıdırlar.Bir çalışan, dini veya kişisel inançları nedeniyle zorunlu sağlık taramalarını veya aşıları reddederse veya uymazsa, işvereni, reddetmenin makul olmayan bir risk oluşturduğunu kanıtlamakta zorlanabilir.Ancak, işyerinde kendileri veya başkaları için aşırı risk oluşturan çalışanlar için genellikle istisnalar yapılır. İşvereninizin sizi isteğiniz dışında zorunlu bir sağlık taraması veya aşı yaptırmaya zorladığını düşünüyorsanız, hemen bir avukatla görüşün.İlgili koşullara bağlı olarak, OSHA'ya (İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi) şikayette bulunmak veya başka yasal yollara başvurmak olası seçenekler olabilir.

Şirketlerin aşı kanıtı istemesi yasal mı?

Kısa cevap hayır, şirketlerin aşı kanıtı talep etmesi yasal değil.Bununla birlikte, bir şirketin bir çalışanını aşı yaptırmaya zorlayabileceği bazı durumlar vardır.Örneğin, bir çalışanın bağışıklık eksikliği nedeniyle halk sağlığı riski taşıdığı düşünülürse, şirket kendilerini ve başkalarını güvende tutmak için onlardan aşı yaptırmalarını isteyebilir.Ek olarak, bazı eyaletlerde çalışanları kendi istekleri dışında aşı yaptırmaya zorlanmaktan koruyan yasalar vardır.Bu nedenle, çalışanların bir aşıyı reddetmeden veya herhangi bir tıbbi işlemden geçmeden önce yasalara göre haklarını ve korumalarını bilmeleri önemlidir.

Şirketim aşı gerektiriyorsa kendimi nasıl koruyabilirim?

Bir şirket sizi aşı yaptırmaya zorlayamaz, ancak şirketiniz aşı gerektiriyorsa kendinizi korumanın yolları vardır.Doktorunuzdan veya şirketin sağlık ve güvenlik görevlisinden aşıların güvenli ve etkili olduğunu onaylayan yazılı bir açıklama isteyebilirsiniz.Aşılarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuzla veya sağlık ve güvenlik görevlisiyle konuşun.Riskleri ve faydaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için her aşının prospektüsünü de okuyabilirsiniz.Son olarak, özellikle hamileyseniz veya ciddi bir tıbbi durumunuz varsa, herhangi bir ilaç veya takviye almadan önce daima bir sağlık uzmanına danışın.

Ya aşı olmamı engelleyen bir tıbbi durumum varsa?

Bir şirketin bir kişiyi aşı yaptırmaya zorlamasının yasal bir emsali yoktur.Ancak bazı durumlarda kişilerin işlerinin bir parçası olarak aşı yaptırmaları gerekebilir.Örneğin, sağlık çalışanlarının kendilerini ve hastalarını korumak için genellikle belirli aşıları olmaları gerekir.Ek olarak, birçok eyalet okula giren öğrencilerin belirli aşıları olmasını şart koşar.Tıbbi nedenlerle aşı yaptırmak istemiyorsanız, olası alternatif koruma biçimleri hakkında doktorunuzla konuşmayı tercih edebilirsiniz.

Aşı olmak istemiyorum, seçeneklerim neler?

Bu soruya verilecek tek bir cevap yoktur, çünkü aşı yapılıp yapılmama kararı her kişinin bireysel durumuna göre değişebilmektedir.Bununla birlikte, aşı yaptırmamaya karar verirseniz kullanabileceğiniz bazı seçenekler şunlardır: bir sağlık uzmanından tavsiye almak; işvereninizle aşı tercihleriniz hakkında konuşmak; ve zorunlu aşıların uygulanmasından sorumlu devlet kurumuna şikayette bulunmak.Ek olarak, bir aşıyı almayı reddetmenin her zaman koruduğu hastalıktan hastalanacağınız anlamına gelmediğini akılda tutmak önemlidir.Aksine, virüsü kapmış biriyle yakın temas halindeyseniz, hastalığa yakalanmanız mümkündür.Bu durumlarda derhal tıbbi yardım almak en iyisidir.

İşverenim aşı kanıtı isterse ne yapmalıyım?

İş için gerekliyse bir aşıyı reddedebilir miyim?Aşı yaptırmamı isterlerse işverenime dava açabilir miyim?Gerekli aşıyı yaptırmamanın riskleri nelerdir?İşverenler aşı ve sağlık yardımı sağlamak zorunda mı?İşverenleri aşı veya sağlık yardımı sunmazsa, çalışanların yapabileceği bir şey var mı?Grip aşısı olduktan sonra kendinizi iyi hissetmiyorsanız ne yapmalısınız?Çocuklar, HPV (insan papilloma virüsü) aşısı da dahil olmak üzere 2 yaşına kadar önerilen tüm aşıları almalı mı?Amerika Birleşik Devletleri'nde zorunlu aşılar için herhangi bir muafiyet var mı?Bir çalışanın aşılamayı reddetmek isteyebileceği bazı nedenler nelerdir?"Şirketler çalışanları aşı olmaya zorlayabilir mi?"

Tüm çalışanların belirli hastalıklara karşı aşılanmasını zorunlu kılan bir federal yasa yoktur.Ancak, birçok şirket artık yeni çalışanları işe almadan önce aşı kanıtı istiyor.İşe alındıysanız ve şirketiniz aşı kanıtı gerektiriyorsa, bağışıklığınızı kanıtlamak için belirli aşılar yaptırmanız veya tıbbi test yaptırmanız gerekebilir.Gerekli bir aşıyı reddederseniz işinizin risk altında olma olasılığı da vardır.Enfeksiyona karşı gerekli önlemleri almadığınız için işyerinizde bir hastalık yayılmaya başlarsa, yasal yollara başvurabilirsiniz.Aşı olmamayla ilişkili riskler, belirli hastalığa ve ciddiyetine bağlı olarak değişir; ancak, zorunlu bir atışı reddetmek çoğu zaman kendi potansiyel sonuçlarını taşır.Aşılanmamanın bazı olası yan etkileri şunlardır: enfeksiyonlara karşı artan duyarlılık, hastalıklardan kaynaklanan ciddi komplikasyonlar ve hatta ölüm.Bir çalışanın aşılarla ilgili şirket politikasına uymayı reddettiği çoğu durumda, işverenleri, hasta olabilecek diğer kişilerle temastan kaçınmak için maske takmak veya hastayken evde kalmak gibi mevcut seçenekler hakkında bilgi verdi.Halk sağlığı endişeleri (örneğin dini inançlar) dışında herhangi bir nedenle aşı olmayı seçip seçmemek nihai olarak her bireye bağlı olsa da, bu yolu seçen çalışanların hastalanmaları durumunda olası sonuçları akıllarında tutmaları önemlidir. aşısızken.

Aşı olmayı reddedersem patronum beni işten çıkarabilir mi?

Bazı şirketlerin çalışanları için aşı gerektiren politikaları olsa da, çalışanların aşı olmasını gerektiren bir yasa yoktur.Bazı işverenler aşı olmayı reddeden bir çalışanı işten çıkarabilir, ancak bu genellikle çalışanın başkaları için sağlık riski oluşturduğu veya aşıyı reddetmenin bir güvenlik sorunu oluşturduğu durumlarda yapılır.Her bireyin aşı alıp almama hakkının yalnızca kendilerine ait olduğunu ve işverenleri tarafından zorla uygulanamayacağını hatırlamak önemlidir.

Hamileyim, işverenim yine de aşı yaptırabilir mi?

Aşılar söz konusu olduğunda, işverenler çalışanlarından gerekli aşıları yaptırmalarını ancak bu aşılar şirketin sağlık ve güvenlik politikasının bir parçasıysa talep edebilir.Ancak şirketler, eyalet veya federal yasalar tarafından zorunlu kılınmış olsa bile, çalışanları herhangi bir aşı almaya zorlayamaz.Bir çalışan tıbbi nedenlerle belirli bir aşıyı almak istemiyorsa, olası alternatifler hakkında doktorlarıyla konuşmalıdır.Ek olarak, bazı eyaletlerde, gerekli aşıları yaptırmayı reddetmelerine bağlı olarak işçileri işten atılmaktan veya istihdam edilmekten mahrum bırakmaktan koruyan yasalar vardır.Bu konu hakkında daha fazla bilgi için lütfen bir avukata danışın.

Dini inançlar çalışanları aşı yaptırmaktan muaf tutar mı?

Bir çalışanın aşı olmayı reddetmesinin bazı nedenleri nelerdir?Bir şirket aşı yaptırmayı reddettiği için bir çalışanını işten çıkarabilir mi?Amerika Birleşik Devletleri'nde aşıları reddetmenin yasal statüsü nedir?Bu kuralın istisnaları var mı?Çalışanların zorunlu aşıları reddetme hakkı var mı?İşverenlerin çalışanlarından HPV ve kızamık gibi hastalıklara karşı aşı olmalarını istemesi yasa dışı mı?

Her şirketin farklı gereksinimleri olabileceğinden, aşılama politikaları söz konusu olduğunda herkese uyan tek bir cevap yoktur.Bununla birlikte, çoğu şirket, bazı istisnalar (tetanoz ve difteri gibi) dışında, çalışanlarına bazı gerekli aşılardan vazgeçme seçeneği sunar. Birçok şirket dini inançlara veya tıbbi koşullara dayalı olarak muafiyetler sunsa da, işverenlerin çalışanlarına belirli hastalıklara karşı aşı olmalarını zorunlu kılmasını yasaklayan bir yasa da yoktur.

Genel olarak konuşursak, aşıların reddedilmesi herhangi bir yasal sonuç doğurmaz.Bununla birlikte, aşılamayı reddetmenin, genellikle güvenlik endişelerini içeren disiplin cezasıyla sonuçlandığı birkaç vaka vardır.Örneğin, bir çalışan grip aşısını, kendisini olduğundan daha fazla hasta edeceğine inandığı için reddederse, işvereni maaşını kesebilir veya işine son verebilir.Bir işverenin sağlık ve güvenlik standartlarını karşılamak için çalışanlarından HPV ve kızamık gibi hastalıklara karşı aşı olmalarını şart koşması da mümkündür - ancak yine de reddetme genellikle herhangi bir ceza ile sonuçlanmaz.

Genel olarak, çalışanların zorunlu aşıları yaptırmamayla bağlantılı belirli sağlık riskleri olmadıkça (örneğin, hamileyseniz) reddetme hakları vardır. Bazı durumlarda – örneğin Kaliforniya – eyalet yasaları, kişisel inançlarına dayanarak itiraz eden işçilere önlenebilir aşılar yaptırmaya zorlanmaktan muafiyet sağlar.Bu koruma ABD'de evrensel olmasa da, iş yerinde aşı politikanızla ilgili sorularla karşılaşırsanız aklınızda bulundurmaya değer bir şeydir.

Çocuğum aşı olmak için çok küçük, benimle çalışmaya gelebilirler mi?

Evet, bir şirket, bunu gerektiren bir politikası veya prosedürü varsa, sizi aşı yaptırmaya zorlayabilir.Ancak firma siz istemezseniz size aşı yaptıramaz.Aşıyı almayı reddedebilir ve şirket için çalışmaya devam edebilirsiniz, ancak iş arkadaşlarınız neden reddettiğinizi anlamayabilir ve sizi daha az düşünebilir.Aşıyı yaptırmayı seçerseniz, iş arkadaşlarınıza nedenini mutlaka söyleyin.Bir çalışan olarak haklarınızı savunmanız ve iş yerinde olası ayrımcılık veya zararlardan kendinizi korumanız önemlidir.

İşverenlerin bunları zorunlu kılabilmesi için işyeri aşılarının ne kadar etkili olması gerekiyor?

Amerika Birleşik Devletleri'nde, zorunlu işyeri aşıları tipik olarak yalnızca aşının en az %80 etkili olduğu kanıtlanırsa gereklidir.Bununla birlikte, bazı işverenler, genel olarak çalışanlarının sağlığı için daha iyi olduğuna inandıkları için, etkinlikleri daha düşük olsa bile belirli aşıları zorunlu kılmayı seçmiştir.İşyerinde zorunlu aşılamanın bazı eleştirmenleri, bu aşıların birçoğunun etkinliğini destekleyecek yeterli kanıt olmadığını ve çalışanları aşı yaptırmaya zorlamanın olumsuz etkilere yol açabileceğini savunuyor.Diğerleri, belirli aşıları almanın bazı riskleri olsa da, iş başında hastalanmaktan çok daha az riskli olduklarını iddia ediyor.Nihayetinde, belirli bir aşıyı zorunlu kılmayı seçip seçmemek her işverene bağlıdır.

İşyerinde zorunlu aşıları almanın gözle görülür herhangi bir yan etkisi var mı?

Şirketler, çalışanlarından işyerinde zorunlu aşı yaptırmalarını zorunlu kılmak için yasal bir zorunluluk yoktur, ancak bazıları bunu ihtiyati tedbir olarak yapmayı tercih edebilir.İşyerinde zorunlu aşıların alınmasıyla ilişkili en yaygın yan etkiler ateş, kızarıklık ve kas ağrıları gibi küçük reaksiyonlardır.Çok nadir durumlarda daha ciddi yan etkiler ortaya çıkabilir, ancak bunlar genellikle çok nadirdir.Bazı insanlar aşı aldıktan sonra alerjik reaksiyonlar yaşayabilir, ancak bu da oldukça nadirdir.Genel olarak, bir çalışanın çalışmaya devam etmesini engelleyebilecek, işyerinde zorunlu aşıların yapılmasının belirgin bir yan etkisi yoktur.Bununla birlikte, bir çalışan aşı aldıktan sonra herhangi bir olumsuz reaksiyon yaşarsa, olası tedavi seçenekleri hakkında doktoru veya sağlık kuruluşu ile konuşmalıdır.

sıcak içerik