Sitemap

อะไรคือความแตกต่างระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารของกองทัพบกและทหารเกณฑ์?

เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารของกองทัพบกเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรในกองทัพสหรัฐอเมริกาพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายภายในหน่วยของตน และโดยทั่วไปแล้วจะเป็นทหารเกณฑ์ที่มีตำแหน่งสูงสุดในหน่วยของตนทหารเกณฑ์มักไม่มีอำนาจในระดับเดียวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารบกทหารเกณฑ์อาจได้รับมอบหมายให้ทำงานกับตำรวจทหาร แต่ไม่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารของกองทัพบกมักมีวุฒิการศึกษาระดับวิทยาลัยในด้านความยุติธรรมทางอาญาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องพวกเขาต้องผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมที่เข้มงวดซึ่งรวมถึงการสอนเทคนิคและจริยธรรมในการบังคับใช้กฎหมายเจ้าหน้าที่ในกองตำรวจทหารมักประจำการอยู่ที่ฐานทัพทหารทั่วโลกซึ่งพวกเขาให้การรักษาความปลอดภัยและการสนับสนุนหน่วยที่ประจำการที่นั่น

กองบัญชาการกองทัพบก กรมตำรวจ มีกี่ตำแหน่ง?

มีเก้าตำแหน่งในกองทหารตำรวจทหารบก

หน้าที่หลักของตำรวจทหารคืออะไร?

ตำรวจทหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายภายในสถานประกอบการทางทหารหรือในระหว่างการปฏิบัติการทางทหารพวกเขาอาจมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยบนฐานในบางกรณี พวกเขาอาจได้รับมอบหมายให้สืบสวนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบนฐาน

ตำรวจทหารจะวางกำลังเมื่อใด

เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารมักปรับใช้เมื่อหน่วยของพวกเขาถูกเรียกให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตาม หน่วยตำรวจทหารบางหน่วยอาจถูกระดมเป็นส่วนหนึ่งของทีมรับมือเหตุฉุกเฉินระดับชาติไม่ว่าในกรณีใด ตำรวจทหารมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยขณะกำลังเคลื่อนพล

ตำแหน่งตำรวจทหารแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศที่พวกเขารับใช้อย่างไรก็ตาม ตำรวจทหารส่วนใหญ่มียศจ่าขึ้นไปอันดับโดยทั่วไปสอดคล้องกับที่พบในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพลเรือน

จ่า: ตำแหน่งตำรวจทหารอันดับต่ำที่สุด จ่าสิบเอกมักจะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ธุรการหรือสำรองสำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสมากขึ้นโดยทั่วไปแล้วพวกเขาไม่มีอำนาจเหนือทหารคนอื่นและไม่ได้รับการฝึกฝนเทคนิคการรักษา

จ่าสิบเอก: จ่าสิบเอกมักจะรับผิดชอบหมู่หรือหมวดและมีอำนาจเหนือผู้ใต้บังคับบัญชาพวกเขามักจะเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมขั้นสูงที่สอนวิธีบังคับใช้กฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยขณะใช้งาน

จ่าสิบเอก: จ่าที่สองมักจะรับผิดชอบส่วนหรือกองร้อยและมีอำนาจเหนือหมู่หรือหมวดหลายหมวดภายใต้คำสั่งของพวกเขาพวกเขามักจะเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมขั้นสูงที่สอนวิธีบังคับใช้กฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยขณะใช้งาน

จ่าสิบเอก: จ่าสิบเอกมักจะรับผิดชอบกองพันหรือกองทหารทั้งหมดและมีอำนาจเหนือหลายบริษัทภายใต้คำสั่งของพวกเขา เช่นเดียวกับการเข้าถึงอุปกรณ์พิเศษที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของตำรวจ เช่น รถหุ้มเกราะหรือเฮลิคอปเตอร์

กัปตัน: แม่ทัพนำกองร้อย กองพัน กองทหาร กองพลน้อย กองพล กองพล (หรือเทียบเท่า) ภายในโครงสร้างลำดับชั้นของกองกำลังติดอาวุธโดยปกติ กัปตันจะถือว่ามีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำหน่วยขนาดพลาทูน แต่อาจได้รับหน้าที่เพิ่มเติม เช่น การบังคับบัญชาหน่วยขนาดกองร้อยในช่วงสงคราม กัปตันยังได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมเฉพาะเพื่อนำทัพเข้าสู่การต่อสู้

พันตรี: นายพลเอกดูแลกองทัพทั้งหมด (หรือเทียบเท่า) กองพล (ศพ) กองพล (กองทัพ) กองเรือ (กองทัพเรือ) ปีกอากาศ / ฝูงบิน ฯลฯ นายพลรายใหญ่มักจัดให้มีการนัดหมายคู่กับยศอื่นเช่นพลโท / พลตรี ซึ่งทำให้พวกเขามีประสบการณ์ที่สำคัญในการจัดการคนกลุ่มใหญ่ทั้งที่สถานีหลักและนำไปใช้ในต่างประเทศ วิชาเอกยังได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเฉพาะเพื่อนำกองกำลังเข้าสู่การต่อสู้ ผู้พัน: ผู้พันสั่งหน่วยที่เล็กกว่าวิชาเอก แต่ยังคงจัดการกลุ่มที่ใหญ่กว่ากัปตันทำ Lt Cols มักจะทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เสนาธิการที่กำกับผู้บังคับบัญชาระดับล่าง & ให้การสนับสนุนในระหว่างภารกิจรักษาสันติภาพ , เหตุการณ์ความไม่สงบ ฯลฯ .. นายพลจัตวา: นายพลจัตวาสั่งหน่วยขนาดกองพลที่ประกอบด้วยทหารประมาณ 4500 และต่ำกว่าที่รายงานตรงต่อเขามากกว่าผ่านกองพลของพวกเขาเอง ผู้บัญชาการ BG ยังมีความรับผิดชอบในการบริหารความยุติธรรมภายในพื้นที่กองพลน้อยและการกำกับดูแลด้านลอจิสติกส์ พล.ต.ท. : พล.ต. บัญชาการหน่วยขนาดกองซึ่งประกอบด้วยทหาร 10K - 25K ที่รายงานโดยตรงผ่านนายพลจัตวาผู้ใต้บังคับบัญชาแทนที่จะผ่านผู้บัญชาการกองพล นอกจากนี้ MAJG ยังมีหน้าที่ในการบริหารความยุติธรรมภายในพื้นที่ กำกับดูแลด้านโลจิสติกส์ ให้คำแนะนำด้านการวางแผนกลยุทธ์ และทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่บริหารในช่วงสงคราม พันเอก : พันเอก ผู้บัญชาการกองบิน/ฝูงบินประกอบด้วยกำลังพล 1,000 - 5,000 นาย โดยแต่ละภารกิจเน้นที่ความเหนือกว่าทางอากาศ / โจมตีภาคพื้นดิน / สงครามอิเล็กทรอนิกส์ / การรวบรวมข่าวกรอง ฯลฯ .. Wing Commander : กองบังคับการกองบินที่ประกอบด้วยระดับเครื่องบิน 2 - 12 ลำ โดยเน้นภารกิจหลักเป็น Tactical airlift , close air support ,ทางอากาศ ฯลฯ .. Group Captain : Group Captains เที่ยวบินตรง ประกอบด้วยระดับเครื่องบิน 3 - 12 ลำ โดยเน้นภารกิจหลักคือ การขนส่งทางยุทธวิธี การค้นหาและกู้ภัย การลาดตระเวนทางทะเล ฯลฯ .. หัวหน้าฝูงบิน : หัวหน้าฝูงบิน เที่ยวบินตรงที่ประกอบด้วยระดับเครื่องบิน 6 - 24 ลำ โดยเน้นภารกิจหลักเป็นปฏิบัติการเครื่องบินขับไล่ / ปฏิบัติการทิ้งระเบิด / ปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น ..

การปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของตำรวจทหารใช้เวลานานเท่าใด

ตำรวจทหารมักมีหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ประมาณหนึ่งปีอย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหน่วยตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่

ตำรวจทหารทุกคนพกอาวุธปืนหรือไม่?

ไม่ ไม่ใช่ ตำรวจทหารทุกคนพกอาวุธปืนตำรวจทหารมักพกอาวุธปืนเมื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเท่านั้นมียศที่แตกต่างกันภายในตำรวจทหาร และแต่ละตำแหน่งมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน

เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารอันดับต่ำที่สุดเรียกว่าชั้นเฟิร์สคลาสส่วนตัวพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในฐานทัพทหารและดูแลเจ้าหน้าที่เกณฑ์เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารชั้นหนึ่งเอกชนมักจะไม่พกอาวุธปืน

อันดับต่อไปเรียกว่าสิบโทสิบโทมักจะรับผิดชอบทหารกลุ่มเล็ก ๆ และมีหน้าที่บังคับใช้วินัยภายในหน่วยของตนพวกเขายังอาจได้รับมอบหมายให้รักษาความปลอดภัยในสถานที่เฉพาะหรือปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของตน

จ่าสิบเอกเป็นสมาชิกระดับสูงของกองตำรวจทหารและรับผิดชอบหน่วยหรือหมวดทหารจ่าสิบเอกได้รับการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้และมีประสบการณ์ในการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในแต่ละวันพวกเขามักจะพกอาวุธปืนเมื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

มียศอื่น ๆ อีกหลายตำแหน่งในกองตำรวจทหาร แต่ตำแหน่งทั้งสามนี้บัญชีสำหรับอาวุธปืนส่วนใหญ่ที่บรรทุกสมาชิกของกองกำลัง

ส.ส. กองทัพบกได้รับการฝึกอบรมประเภทใด?

ส.ส. กองทัพบกได้รับการฝึกอบรมที่หลากหลายเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่การฝึกอบรมทั่วไปที่ส.ส. กองทัพบกได้รับ ได้แก่ ทักษะทหารราบขั้นพื้นฐาน การฝึกอาวุธปืน การรับรองการปฐมพยาบาลและการทำ CPR และความรู้ด้านกฎหมายนอกจากนี้ ส.ส. ของกองทัพบกยังต้องผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางเพื่อที่จะบรรลุบทบาทเฉพาะของตนภายในกองกำลังตำรวจทหารซึ่งรวมถึงหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการผู้ต้องขัง การปฏิบัติงานและความปลอดภัยของยานพาหนะ การป้องกันสงครามเคมี และความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ

สายการบังคับบัญชาของ ส.ส. กองทัพบกคืออะไร?

สายการบังคับบัญชาของ ส.ส. มีดังนี้

  1. ผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกหรือเจ้าหน้าที่ระดับเทียบเท่าที่ดูแลหน่วย ส.ส.
  2. ผู้บัญชาการกองพลที่สั่งการกองพัน ส.ส. หรือหน่วยเทียบเท่า
  3. ผู้บังคับกองร้อยผู้บังคับบัญชากองทหาร ส.ส. หรือหน่วยเทียบเท่า
  4. ผู้บังคับกองร้อยผู้บังคับบัญชากองร้อยหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า
  5. หัวหน้าหมวดและหัวหน้าหมวดที่นำทหารแต่ละคนภายในหมวด ส.ส. หรือหมวด ตามลำดับ
  6. ทหารแต่ละคนจะอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขา/เธอในยศชั้นสูง

ใครสามารถออกคำสั่งให้ ส.ส.

ส.ส. กองทัพบกสามารถออกคำสั่งให้บุคลากรกองทัพบกทุกระดับการบังคับบัญชาพวกเขามักจะได้รับมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวินัยและการสอบสวนทางอาญา

ตำรวจทหารสามารถบังคับใช้กฎหมายพลเรือนนอกฐาน/ที่ทำการไปรษณีย์ได้หรือไม่ ?

ตำรวจทหารมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายพลเรือนในขณะที่อยู่ในฐานหรือที่ทำการไปรษณีย์พวกเขาสามารถจับกุมพลเรือนในความผิดต่างๆ รวมถึงการละเมิดเคอร์ฟิว การดื่มในที่สาธารณะ และพฤติกรรมที่ไม่เป็นระเบียบตำรวจทหารยังมีอำนาจในการพกพาอาวุธปืนและจับกุมโดยไม่ต้องมีหมายค้น

11 ส.ส.สอบสวนอาชญากรรมประเภทไหน ?

ตำรวจทหารสืบสวนอาชญากรรมต่างๆ รวมถึงความผิดทางทหาร เช่น การละทิ้ง ไม่เชื่อฟังคำสั่ง และการไม่เชื่อฟังพวกเขายังอาจสอบสวนความผิดพลเรือน เช่น การทำร้ายร่างกาย การก่อกวน และการโจรกรรมในบางกรณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาจถูกเรียกร้องให้จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยสำหรับสถานประกอบการทางทหารหรือเพื่อช่วยเหลือในกิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย

12 ส.ส.มีบทบาทอย่างไรในช่วงสงคราม ?

ตำรวจทหารมีหน้าที่รับผิดชอบที่หลากหลายในช่วงสงครามพวกเขาอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลค่ายทหาร ลาดตระเวนและค้นหา รักษาความปลอดภัยให้กับขบวนรถและสายส่งเสบียง หรือทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มกันสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงส.ส.ยังมีบทบาทสำคัญในการสืบสวนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบนฐาน

เนื้อหาร้อนแรง