Sitemap

ฉันจะต่ออายุผลประโยชน์การว่างงานในแคลิฟอร์เนียได้อย่างไร

มีหลายวิธีในการต่ออายุผลประโยชน์การว่างงานของคุณในแคลิฟอร์เนียคุณสามารถติดต่อสำนักงานการว่างงานในเขตของคุณ หรือคุณสามารถกรอกใบสมัครทางออนไลน์ได้คุณจะต้องแจ้งชื่อ หมายเลขประกันสังคม วันเดือนปีเกิด และหลักฐานการอยู่อาศัยสำนักงานการว่างงานจะส่งหนังสือแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีการส่งใบสมัคร หากคุณได้รับผลประโยชน์แล้ว คุณจะต้องติดต่อสำนักงานการว่างงานเพื่อดูว่ามีเงินเหลือเท่าไรในช่วงผลประโยชน์ของคุณจากนั้นคุณจะต้องออนไลน์และกรอกใบสมัครเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่ต่ออายุคุณจะต้องแจ้งชื่อ หมายเลขประกันสังคม วันเกิด หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ (เช่น บิลค่าสาธารณูปโภค) และข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ใดๆ ที่คุณได้รับตั้งแต่ตกงาน จากนั้นสำนักงานการว่างงานจะส่งหนังสือแจ้งให้คุณทราบ บอกวิธีการส่งใบสมัครของคุณหากปัจจุบันคุณไม่ได้รับผลประโยชน์ ขั้นตอนการสมัครขอต่ออายุผลประโยชน์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับการประกันการว่างงานตามรายได้ในปีที่ผ่านมาหรือไม่ (ที่มา:

.

กระบวนการต่ออายุผลประโยชน์การว่างงานในแคลิฟอร์เนียเป็นอย่างไร

กระบวนการต่ออายุสวัสดิการการว่างงานในแคลิฟอร์เนียค่อนข้างตรงไปตรงมาขั้นแรก ผู้เรียกร้องต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานการว่างงานของรัฐสามารถทำได้ทางออนไลน์หรือโดยไปที่สำนักงานในพื้นที่ถัดไป ผู้เรียกร้องจะต้องจัดเตรียมเอกสารแสดงรายได้และสถานะการจ้างงานในช่วงเดือนก่อนหน้าสุดท้าย พวกเขาจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค้างชำระที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องของพวกเขาหากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี สำนักงานการว่างงานของรัฐจะออกหนังสือแจ้งการจ่ายผลประโยชน์ฉบับใหม่ และผู้เรียกร้องควรเริ่มรับเงินอีกครั้งภายในสองสัปดาห์

ฉันสามารถต่ออายุผลประโยชน์การว่างงานในแคลิฟอร์เนียได้บ่อยแค่ไหน?

ไม่มีการจำกัดเวลาสำหรับความถี่ที่คุณสามารถต่ออายุผลประโยชน์การว่างงานในแคลิฟอร์เนียได้อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปกรมความมั่นคงในการจ้างงาน (DES) แนะนำให้ผู้เรียกร้องขอรับสวัสดิการโดยเร็วที่สุดหลังจากตกงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการพิจารณาและอนุมัติในเวลาที่เหมาะสมในบางกรณี คุณอาจสามารถต่ออายุผลประโยชน์ของคุณได้ แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้รับคำตัดสินจาก DES ภายในระยะเวลาหนึ่งก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของกรณีของคุณหากคุณประสบปัญหาในการหางานทำหรือหากคุณเชื่อว่าผลประโยชน์ของคุณถูกยกเลิกอย่างไม่ถูกต้อง สิ่งสำคัญคือต้องติดต่อ DES ทันทีเพื่อสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติการต่ออายุ

การต่ออายุผลประโยชน์การว่างงานในแคลิฟอร์เนียใช้เวลานานเท่าใด

กระบวนการต่ออายุผลประโยชน์กรณีว่างงานในแคลิฟอร์เนียอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยรอบกรณีของคุณ แต่โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณสี่สัปดาห์จึงจะแล้วเสร็จในการเริ่มต้นกระบวนการ คุณจะต้องติดต่อสำนักงานการว่างงานในพื้นที่ของคุณและให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณแก่พวกเขาซึ่งอาจรวมถึงสถานะการทำงานปัจจุบัน ระดับรายได้ และงานใหม่ที่คุณพบตั้งแต่ยื่นขอสวัสดิการนอกจากนี้ คุณจะต้องแสดงหลักฐานการอยู่อาศัยและหมายเลขประกันสังคมสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวของคุณหลังจากตรวจสอบข้อมูลนี้แล้ว สำนักงานการว่างงานจะกำหนดวันพิจารณาคดีซึ่งพวกเขาจะตรวจสอบกรณีของคุณและตัดสินใจว่าจะอนุมัติคำขอของคุณเพื่อรับผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องหรือไม่หากได้รับการอนุมัติ หน่วยงานจะส่งหนังสือแจ้งให้คุณทราบจำนวนเงินที่คุณจะได้รับในแต่ละสัปดาห์ในขณะที่รับผลประโยชน์เมื่อหมดระยะเวลาของผลประโยชน์เบื้องต้นแล้ว ผู้เรียกร้องจะต้องสมัครใหม่เพื่อขอความช่วยเหลือและทำตามขั้นตอนเดียวกันที่กล่าวไว้ข้างต้นสิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ หากคุณไม่ส่งคำขอต่ออายุภายในสี่สัปดาห์หลังจากได้รับแจ้งจากสำนักงานการว่างงานว่าผลประโยชน์ของคุณสิ้นสุดลง ผลประโยชน์ของคุณจะถูกขยายออกไปโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 26 สัปดาห์

ฉันต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการต่ออายุผลประโยชน์การว่างงานในแคลิฟอร์เนีย

ในการต่ออายุผลประโยชน์การว่างงานในแคลิฟอร์เนีย คุณจะต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้:

- หมายเลขประกันสังคมของคุณ

-วันเกิดของคุณ

- ใบขับขี่แคลิฟอร์เนียหรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ

- ประวัติการทำงานของคุณในแคลิฟอร์เนีย (รวมถึงวันที่จ้างงานและค่าจ้าง)

-สำเนาสตับเงินเดือนล่าสุดของคุณหรือแบบฟอร์ม W2 จากนายจ้างในแคลิฟอร์เนียหากคุณประกอบอาชีพอิสระ คุณจะต้องแสดงใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจหรือการคืนภาษีสำหรับปีล่าสุด

หากคุณตกงานเกินหกเดือน คุณอาจต้องเข้ารับการประเมินทักษะในการทำงานด้วยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินทักษะการทำงาน กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่

.

ฉันจะไปต่ออายุสวัสดิการการว่างงานในแคลิฟอร์เนียได้ที่ไหน

มีสถานที่สองสามแห่งที่คุณสามารถไปต่ออายุสวัสดิการการว่างงานในแคลิฟอร์เนียได้วิธีทั่วไปในการต่ออายุสิทธิประโยชน์ของคุณคือผ่านระบบออนไลน์ที่เรียกว่า CalWORKsคุณสามารถไปที่สำนักงานกรมพัฒนาการจ้างงาน (EDD) ในพื้นที่ของคุณและกรอกใบสมัครหากคุณมีบุตร คุณอาจจะสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรได้ในขณะที่กำลังหางานทำสุดท้ายนี้ หากคุณตกงานมาเป็นเวลานาน บางครั้งอาจมีโปรแกรมพิเศษที่อนุญาตให้คุณรับผลประโยชน์การว่างงานต่อไปได้ แม้ว่าคุณจะหางานทำก็ตามหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่ออายุผลประโยชน์การว่างงานในแคลิฟอร์เนีย โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือพูดคุยกับทนายความที่มีประสบการณ์

เวลาที่ดีที่สุดในการต่ออายุสวัสดิการการว่างงานในแคลิฟอร์เนียคือเมื่อใด

ไม่มีคำตอบที่แน่ชัดสำหรับคำถามนี้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงคุณสมบัติของคุณและความพร้อมของสิทธิประโยชน์อย่างไรก็ตาม หากคุณมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์การว่างงานในแคลิฟอร์เนีย คุณอาจต้องการพิจารณาต่ออายุผลประโยชน์ของคุณโดยเร็วที่สุด

โดยทั่วไป ยิ่งคุณต่ออายุสวัสดิการการว่างงานได้เร็วเท่าไร ก็ยิ่งดีเท่านั้นเนื่องจากมีข้อกำหนดบางประการที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับการชำระเงินอย่างต่อเนื่องจากรัฐตัวอย่างเช่น คุณต้องกระตือรือร้นที่จะหางานทำและว่างงานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (โดยปกติคือ 26 สัปดาห์) นอกจากนี้ คุณต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าคุณไม่สามารถหางานที่เหมาะสมได้เนื่องจากขาดงานหรือทักษะที่มีอยู่

หากตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้ รัฐอาจอนุมัติคำขอรับผลประโยชน์การว่างงานอย่างต่อเนื่องของคุณอย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าคำขอของคุณจะได้รับการอนุมัติ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดต่อคณะกรรมการอุทธรณ์การประกันการว่างงาน (UIAB) หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับการชำระเงินอย่างต่อเนื่องหรือไม่UIAB สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการต่ออายุสวัสดิการการว่างงานของคุณในแคลิฟอร์เนีย และขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเพื่อสมัคร

ข้อกำหนดสำหรับการต่ออายุผลประโยชน์การว่างงานในแคลิฟอร์เนียมีอะไรบ้าง

มีข้อกำหนดบางประการสำหรับการต่ออายุผลประโยชน์การว่างงานในแคลิฟอร์เนียคุณต้องมีสิทธิ์ หางานทำ และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดรายได้ขั้นต่ำของรัฐนอกจากนี้ คุณต้องแสดงหลักฐานสถานะการว่างงานและปฏิบัติตามข้อกำหนดคุณสมบัติทั้งหมดตลอดกระบวนการต่ออายุหากคุณไม่ตรงตามข้อกำหนดใดๆ เหล่านี้ สิทธิประโยชน์ของคุณจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่ต่ออายุผลประโยชน์การว่างงานในแคลิฟอร์เนีย

หากคุณไม่ต่ออายุผลประโยชน์การว่างงานในแคลิฟอร์เนีย คุณจะต้องสมัครใหม่และอาจต้องรอถึงหกเดือนเพื่อการตัดสินใจหากคุณถูกปฏิเสธผลประโยชน์ คุณอาจอุทธรณ์คำตัดสินได้คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐอื่น ๆ ได้จากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาการจ้างงาน (EDD)

ฉันสามารถต่ออายุสวัสดิการการว่างงานทางออนไลน์ในแคลิฟอร์เนียได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถต่ออายุสวัสดิการการว่างงานทางออนไลน์ในแคลิฟอร์เนียได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ California Employment Development Department (EDD) และปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสมัครเพื่อรับผลประโยชน์คุณจะต้องระบุหมายเลขประกันสังคม วันเกิด และข้อมูลอื่น ๆ ที่ EDD ต้องการเมื่อคุณเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครแล้ว EDD จะส่งอีเมลยืนยันถึงคุณว่าใบสมัครของคุณได้รับและกำลังดำเนินการอยู่จากนั้น คุณจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของคุณทางออนไลน์ได้ตลอดเวลาหากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการยื่นขอสวัสดิการการว่างงานในแคลิฟอร์เนีย โปรดติดต่อ EDD ที่ 1-800-342-3243 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่

.

มีค่าธรรมเนียมในการต่ออายุผลประโยชน์การว่างงานของฉันในแคลิฟอร์เนีย>?

ใช่ มีค่าธรรมเนียมในการต่ออายุผลประโยชน์การว่างงานในแคลิฟอร์เนียค่าธรรมเนียมคือ $6.00 ต่อสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์ของช่วงผลประโยชน์ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการต่ออายุสิทธิประโยชน์เป็นเวลาสี่สัปดาห์ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะเท่ากับ $24.00คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการต่ออายุได้จากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาการจัดหางาน

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อถึงเวลาต่ออายุการเรียกร้องผลประโยชน์การว่างงาน 13 ใน CA?

ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามนี้คุณอาจต้องติดต่อประกันการว่างงาน (UI) หรือแผนกพัฒนาการจ้างงาน (EDD) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของกรณีของคุณ เพื่อพิจารณาว่าถึงเวลาที่จะต้องต่ออายุการเรียกร้องของคุณเมื่อใดหากคุณตกงานเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือหากสถานการณ์ของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การเรียกร้องครั้งล่าสุดของคุณ คุณอาจต้องยื่นคำร้องใหม่และดำเนินการตามขั้นตอนใหม่ทั้งหมดอีกครั้งอย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป แนะนำให้ติดต่อ UI หรือ EDA หาก: คุณไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ เป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือน ผลประโยชน์ของคุณลดลงหรือสิ้นสุดลง มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรายได้หรือค่าใช้จ่ายของคุณ หรือคุณกำลังพิจารณาที่จะออกจากแคลิฟอร์เนียเพื่อหางานทำ

เนื้อหาร้อนแรง

ผลประโยชน์การว่างงานสูงสุดในเท็กซัสคืออะไร?

คุณรู้สึกอย่างไรที่ได้รับคำอวยพรวันเกิดจากสมาชิกในกองทัพ?

ธุรกิจประเภทใดบ้างที่ต้องฉีดวัคซีนโควิด?

ฉันจะสมัครงานหลังจากถูกไล่ออกได้อย่างไร?

หมายความว่าอย่างไรเมื่อยอดการเรียกร้องของคุณเป็นศูนย์?

ฉันจะยื่นขอผลประโยชน์การว่างงานแบบขยายเวลาได้อย่างไร?

อาชีพใดที่มีความต้องการทางกายภาพมากที่สุด?

คุณมีทางเลือกอย่างไรเมื่อคุณถูกไล่ออก?

นายจ้างสามารถถามได้ไหมว่าคุณเคยถูกไล่ออกจากงานก่อนหน้านี้หรือไม่?

ผลประโยชน์การว่างงานในมินนิโซตานานแค่ไหน?

ข้อกำหนดคุณสมบัติในการเข้าร่วมสำรองในฐานะเจ้าหน้าที่มีอะไรบ้าง?

คุณจะเข้าร่วมกองทัพในสหราชอาณาจักรได้เมื่อใด