Sitemap

นายจ้างของฉันสามารถบังคับให้ฉันรับวัคซีนโควิดได้หรือไม่?

ไม่มีกฎหมายของรัฐบาลกลางที่กำหนดให้นายจ้างต้องจัดหาวัคซีน HPV ให้กับพนักงาน แต่หลายบริษัทมีนโยบายที่กำหนดให้พนักงานได้รับวัคซีนหากนายจ้างของคุณกำหนดให้ต้องฉีดวัคซีน คุณอาจปฏิเสธได้หากคุณได้รับการยกเว้นทางการแพทย์หรือการคัดค้านทางศาสนาอย่างไรก็ตาม การปฏิเสธที่จะรับการฉีดวัคซีนอาจนำไปสู่การลงโทษทางวินัยจากนายจ้างของคุณ

ฉันต้องรับวัคซีน covid ถ้านายจ้างต้องการหรือไม่?

ไม่มีคำตอบที่เป็นสากลสำหรับคำถามนี้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะของกรณีของคุณอย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว นายจ้างสามารถกำหนดให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสร่วม โดยที่การฉีดวัคซีนดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยของบริษัทในบางกรณี กฎหมายอาจกำหนดให้นายจ้างต้องเสนอวัคซีนป้องกันโควิดดังนั้น แม้ว่าจะไม่มีการรับประกันว่านายจ้างของคุณจะกำหนดให้คุณต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบกับพวกเขาล่วงหน้า เพื่อให้คุณรู้ว่าคาดหวังอะไรจากคุณ

สิทธิของฉันคืออะไรถ้านายจ้างของฉันต้องการวัคซีนโควิด?

หากคุณเป็นลูกจ้าง นายจ้างของคุณจะไม่กำหนดให้คุณต้องรับวัคซีนโควิดอย่างไรก็ตาม หากคุณจำเป็นต้องรับวัคซีนป้องกันโควิดโดยเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่การงาน นายจ้างของคุณจะต้องจัดหาที่พักที่เหมาะสมให้กับคุณ เพื่อให้คุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้นายจ้างของคุณอาจกำหนดให้คุณต้องหยุดงานเพื่อรับวัคซีนโควิด อย่างไรก็ตามพวกเขาจะต้องอนุญาตให้คุณกลับไปทำงานได้หลังจากได้รับวัคซีนหากนายจ้างของคุณไม่ได้จัดหาที่พักที่เหมาะสม พวกเขาอาจละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางคุณอาจต้องการพูดคุยกับทนายความเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณในสถานการณ์นี้

จะโดนไล่ออกไหม ถ้าไม่รับวัคซีนโควิด?

นายจ้างของคุณไม่สามารถบังคับให้คุณได้รับวัคซีนโควิดอย่างไรก็ตาม หากคุณปฏิเสธที่จะรับวัคซีนโควิด นายจ้างของคุณอาจไล่คุณออก

หากไม่สามารถรับวัคซีนโควิดได้ จะขอที่พักประเภทใดได้บ้าง?

หากคุณไม่สามารถรับวัคซีนโควิดได้ นายจ้างของคุณอาจสามารถจัดหาที่พักบางส่วนได้สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงการอนุญาตให้คุณทำงานจากที่บ้านหรือให้ตารางการทำงานที่แก้ไขหากคุณมีความต้องการทางการแพทย์เฉพาะที่ทำให้การรับวัคซีนโควิดทำได้ยาก นายจ้างของคุณอาจสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้เช่นกันโดยทั่วไป สิ่งสำคัญคือต้องพูดคุยกับนายจ้างของคุณเกี่ยวกับที่พักที่สามารถทำได้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถมีส่วนร่วมในงานของคุณได้อย่างเต็มที่

จะตกงานไหมถ้ารับวัคซีนโควิดไม่ได้?

คำถามนี้ไม่มีคำตอบเดียว เนื่องจากการตัดสินใจว่าจะรับวัคซีนป้องกันโควิดหรือไม่จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ส่วนบุคคลของแต่ละคนอย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว โดยทั่วไปแล้ว นายจ้างสามารถกำหนดให้พนักงานได้รับบริการด้านสุขภาพบางอย่าง รวมถึงวัคซีน หากบริษัทเห็นว่าจำเป็นหากพนักงานปฏิเสธที่จะรับวัคซีนที่จำเป็นด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ (เช่น ความเชื่อทางศาสนา) พวกเขาอาจเสี่ยงต่อการตกงานอย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นบางประการสำหรับกฎนี้ - ตัวอย่างเช่น หากพนักงานปฏิเสธที่จะรับวัคซีนโควิด จะทำให้พนักงานมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยอย่างมีนัยสำคัญในกรณีเหล่านี้ นายจ้างอาจผ่อนปรนข้อกำหนดในการฉีดวัคซีนให้มากขึ้น

นายจ้างของฉันจะกำหนดให้ฉีดวัคซีนโควิดถูกกฎหมายหรือไม่?

ไม่มีกฎหมายของรัฐบาลกลางที่บังคับใช้วัคซีนโควิด แต่บางรัฐก็มีกฎหมายที่กำหนดให้นายจ้างต้องจัดหาประกันสุขภาพที่ครอบคลุมวัคซีนนายจ้างส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐในเรื่องการฉีดวัคซีนบังคับหากคุณรู้สึกว่านายจ้างบังคับให้คุณรับวัคซีนโควิด ให้พูดคุยกับตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือที่ปรึกษากฎหมายสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจถึงสิทธิของคุณ และการยื่นคำร้องจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ การได้รับวัคซีนป้องกันโควิดอาจมีประโยชน์บางประการ เช่น การลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งบางชนิดอย่างไรก็ตาม วัคซีนก็มีความเสี่ยงเช่นกัน ซึ่งรวมถึงปฏิกิริยาการแพ้อย่างรุนแรงหากคุณกังวลว่าการฉีดวัคซีน covid จะเป็นประโยชน์สูงสุดของคุณหรือไม่ ให้พูดคุยกับตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือทนายความก่อนตัดสินใจใดๆ นายจ้างของฉันสามารถกำหนดให้ฉันใช้เวลาช่วงวันหยุดเพื่อรับวัคซีน covid ได้หรือไม่

ไม่มีกฎหมายของรัฐบาลกลางที่กำหนดให้พนักงานลาพักร้อนเพื่อรับวัคซีนที่แนะนำโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) อย่างไรก็ตาม หลายบริษัทต้องการให้พนักงานหยุดงานเพื่อไปพบแพทย์และด้วยเหตุผลที่จำเป็นอื่นๆหากบริษัทของคุณกำหนดให้คุณต้องรับวัคซีนโควิดเพื่อคงงานของคุณ ให้พูดคุยกับตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือทนายความก่อนตัดสินใจใดๆ

นายจ้างของฉันสามารถปฏิเสธที่จะให้ฉันทำงานได้หรือไม่ถ้าฉันไม่ได้รับการฉีดวัคซีน?

ไม่มีกฎหมายของรัฐบาลกลางห้ามมิให้นายจ้างปฏิเสธการจ้างงานตามสถานะการฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตาม บางรัฐมีกฎเกณฑ์ต่อต้านการเลือกปฏิบัติที่สามารถปกป้องพนักงานจากการถูกไล่ออกเนื่องจากพวกเขาปฏิเสธวัคซีนหรือหลีกเลี่ยงการรับวัคซีนเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงสิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบกับที่ปรึกษากฎหมายก่อนตัดสินใจว่าการยื่นคำร้องต่อนายจ้างของคุณจะได้ผลหรือไม่

การรับวัคซีนโควิดมีความเสี่ยงอะไรบ้าง?

วัคซีนโควิดมีประโยชน์อย่างไร?นายจ้างของฉันสามารถกำหนดให้ฉันรับวัคซีนโควิดได้หรือไม่?ถ้าไม่อยากรับวัคซีนโควิด จะทำอะไรได้บ้าง?มีวิธีหลีกเลี่ยงการรับวัคซีน covid หรือไม่?

ความเสี่ยงและประโยชน์ของการรับวัคซีนโควิดขึ้นอยู่กับอาชีพและประวัติสุขภาพส่วนบุคคลของคุณหากคุณทำงานที่ทำให้คุณติดต่อกับคนที่ป่วยได้ คุณควรปรึกษานายจ้างของคุณว่าพวกเขาต้องการให้พนักงานรับวัคซีนโควิดหรือไม่คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้ด้านล่าง:

-ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับวัคซีนโควิด: หากคุณไม่ได้รับวัคซีนโควิด คุณอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อโปลิโอโรคโปลิโอไม่มีทางรักษา และอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรง รวมทั้งอัมพาตได้

-ประโยชน์ของการรับวัคซีนโควิด: โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ คุณอาจลดโอกาสในการเกิดโรคนี้นอกจากนี้ การรับการฉีดวัคซีนโควิดอาจให้ประโยชน์อื่นๆ เช่น อัตราการติดเชื้อที่หูในเด็กลดลง และการป้องกันโรคอื่นๆ ที่เกิดจากโปลิโอไวรัส (เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ) คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์เหล่านี้ได้โดยอ่านคำแนะนำในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอของเรา

หากคุณตัดสินใจที่จะไม่รับการฉีดวัคซีนโควิดเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ คุณควรปรึกษากับแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพก่อนตัดสินใจใดๆพวกเขาสามารถช่วยแนะนำคุณเกี่ยวกับขั้นตอนที่ต้องทำหากนายจ้างของคุณกำหนด

จะทำอย่างไรถ้านายจ้างต้องการวัคซีนโควิดแต่ไม่ต้องการ?

หากนายจ้างของคุณกำหนดให้คุณต้องรับวัคซีน covid มีบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้ขั้นแรก พูดคุยกับหัวหน้าของคุณเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณไม่ต้องการรับวัคซีน และดูว่ามีวิธีที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโดยไม่ต้องรับการฉีดวัคซีนหรือไม่หากไม่ได้ผล คุณอาจต้องยื่นเรื่องร้องเรียนต่อรัฐบาลกลางหรือจ้างทนายความไม่ว่าจะด้วยวิธีใด สิ่งสำคัญคือต้องรู้สิทธิของคุณ เพื่อที่คุณจะได้สามารถป้องกันตัวเองจากการเลือกปฏิบัติหรือการล่วงละเมิดในที่ทำงาน

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าวัคซีนโควิดเหมาะกับฉัน ?

วัคซีนโควิด เป็นวัคซีนชนิดใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยปกป้องผู้คนจากโรคที่เรียกว่า coxsackievirus A16 (Covid) วัคซีนโควิดมีทั้งแบบตามฤดูกาลและแบบสากลเวอร์ชันตามฤดูกาลได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะติดไวรัส เช่น ผู้ที่ทำงานร่วมกับหรือคนรอบข้างที่ติดไวรัสเวอร์ชันสากลมีไว้สำหรับทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะมีโอกาสติดไวรัสหรือไม่ก็ตาม

มีหลายวิธีในการค้นหาว่าวัคซีนโควิดเหมาะกับคุณหรือไม่ขั้นแรก คุณสามารถถามแพทย์ของคุณว่าปลอดภัยสำหรับคุณที่จะรับวัคซีนโควิดหรือไม่ประการที่สอง คุณสามารถดูรายการผลข้างเคียงที่ได้รับรายงานหลังจากผู้คนได้รับวัคซีนโควิดประการที่สาม คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Merck หรือ GlaxoSmithKline (ทั้งสองบริษัทที่ผลิตวัคซีนโควิดต่างกัน) และอ่านว่าวัคซีนโควิดแต่ละรุ่นทำงานได้ดีเพียงใดในการทดลองจนถึงตอนนี้สุดท้าย คุณสามารถพูดคุยกับคนอื่นๆ ที่ได้รับวัคซีนโควิดแล้วถามพวกเขาว่าประสบการณ์ของพวกเขาเป็นอย่างไร

หากคุณตัดสินใจว่าการฉีดวัคซีนป้องกัน coxsackievirus A16 (Covid) นั้นเหมาะกับคุณ มีหลายสิ่งที่คุณควรทำก่อนรับการฉีดวัคซีน: อันดับแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพทย์ของคุณทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณและอนุมัติ ประการที่สอง กำหนดเวลานัดหมายกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณเพื่อให้เขาหรือเธอสามารถฉีดวัคซีนของคุณได้ สาม นำสำเนาเอกสารทางการแพทย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณ รวมถึงการฉีดวัคซีนครั้งก่อนๆ มาในการนัดหมายของคุณ สี่ สวมเสื้อผ้าและรองเท้าที่ใส่สบายระหว่างการนัดหมาย ห้า ควรไปถึงก่อนเวลาอย่างน้อยสองชั่วโมง เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการตรวจร่างกายหลังจากได้รับวัคซีนนี้ ประการที่หก ให้รับประทานไอบูโพรเฟน (ถ้าจำเป็น) ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับวัคซีนนี้ ประการที่เจ็ด ดื่มน้ำมาก ๆ หลังจากได้รับการฉีดวัคซีนนี้ แปด หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่นจนถึง 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับวัคซีนนี้ เก้า งดดื่มแอลกอฮอล์ขณะใช้ยานี้ เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประการที่สิบ แจ้งให้สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนสนิททราบเกี่ยวกับแผนงานของคุณ เพื่อที่พวกเขาจะได้รู้ว่าจะไม่สัมผัสใกล้ชิดกับคุณในขณะที่คุณติดเชื้อ

ฉันต้องการความคุ้มครองประกันภัยหรือไม่?ไม่จำเป็น คุณไม่จำเป็นต้องมีประกันเพราะว่าแผนประกันโดยทั่วไปจะไม่ครอบคลุมถึงวัคซีนแม้ว่าจะถือว่าเป็นการดูแลป้องกันก็ตาม "การดูแลเชิงป้องกัน" โดยทั่วไปหมายถึงมาตรการที่ดำเนินการก่อนที่สิ่งเลวร้ายจะเกิดขึ้นมากกว่าการรักษาหรือการรักษาในภายหลัง" วัคซีนส่วนใหญ่ "ไม่ครอบคลุม" สเตฟานี ซีกเลอร์-ฮิลแมน โฆษกหญิงของแผนประกันสุขภาพของอเมริกา (AHIP) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นตัวแทนของบริษัทประกัน" นั่นเป็นเพราะว่าการดูแลป้องกันโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสามประเภท: การตรวจคัดกรอง เช่น การตรวจคอเลสเตอรอลและแมมโมแกรม ซึ่งอาจช่วยชีวิตได้ แต่ ไม่จำเป็นเสมอไปและมักจะต้องเสียเงินทันที" เธอกล่าวเสริม "นอกจากนี้ยังรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ซึ่งช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ลง 50% หรือมากกว่าในแต่ละปี แต่ยังมีอีกหลายคนที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลผ่านโครงการต่างๆ เช่น Medicaid ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายมากหรือทั้งหมด" Ziegler-Hillman กล่าว "โดยทั่วไปเราคิดว่าผู้ป่วยจะเข้าใจสิ่งที่ครอบคลุมภายใต้แผนของพวกเขารวมถึงการป้องกัน tive services.""บรรทัดล่าง: ถ้ามีคนต้องการความคุ้มครองจากโรคบางอย่าง — เช่น การฉีดวัคซีนป้องกัน coxsackievirus A16 — พวกเขาควรศึกษาสิ่งที่ครอบคลุมภายใต้นโยบายของพวกเขา" เธอสรุป (CNN Money - 9/7/15)"การป้องกัน การดูแล" โดยทั่วไปหมายถึงการหยุดทำงานก่อนที่จะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นมากกว่าการรักษาในภายหลัง "วัคซีนส่วนใหญ่ไม่ครอบคลุม" สเตฟานีซีเกลอร์ - ฮิลแมนโฆษกหญิงกล่าวในเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ผ่านโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลเช่นพระราชบัญญัติการดูแลราคาไม่แพงอนุญาตให้บุคคลโดยไม่ต้องมีนายจ้าง ผลประโยชน์ด้านสุขภาพต่อกรมธรรม์ประกันสุขภาพเอกชน

นายจ้างของฉันกำลังบังคับให้ฉันรับวัคซีนโควิด ฉันควรทำอย่างไร ?

หากนายจ้างของคุณกำหนดให้คุณได้รับวัคซีนโควิด มีบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อพยายามและป้องกันตัวเองอันดับแรก พูดคุยกับนายจ้างของคุณเกี่ยวกับสาเหตุที่พวกเขารู้สึกว่าจำเป็นต้องให้คุณรับวัคซีนหากไม่มีเหตุผลที่ดี คุณอาจเจรจาขอยกเว้นหรือเลือกไม่รับไปเลยก็ได้คุณยังมีสิทธิยื่นคำร้องต่อกรมแรงงานหากคุณเชื่อว่าสิทธิของคุณถูกละเมิดสุดท้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับวัคซีนโควิดและสิ่งที่ทำก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับวัคซีนหรือไม่

ควรเชื่อหรือไม่ว่าวัคซีนโควิดปลอดภัย ?

เมื่อพูดถึงการฉีดวัคซีน หลายคนไม่แน่ใจว่าต้องทำอย่างไรบางคนเชื่อว่าการฉีดวัคซีนเป็นทางเลือกส่วนบุคคล ในขณะที่คนอื่นๆ รู้สึกว่านายจ้างควรบังคับพวกเขาให้รับวัคซีนได้หากเห็นว่าจำเป็นในคู่มือนี้ เราจะสำรวจว่านายจ้างของคุณสามารถบังคับให้คุณรับวัคซีนโควิดได้หรือไม่ และคุณควรไว้วางใจหรือไม่ว่าวัคซีนนั้นปลอดภัย

วัคซีนโควิด เป็นวัคซีนชนิดใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน-17 ปีโดยเฉพาะได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการระบาดล่าสุดของโรคไข้กาฬนกนางแอ่น (การติดเชื้อร้ายแรงที่อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงรวมถึงการเสียชีวิต) ในคนหนุ่มสาววัคซีนแสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้กาฬนกนางแอ่น และมีหลักฐานว่าวัคซีนอาจป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียประเภทอื่นๆ เช่น โรคปอดบวม (การติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไป)

นายจ้างของคุณไม่สามารถกำหนดให้คุณต้องรับวัคซีนโควิดอย่างถูกกฎหมาย เว้นแต่พวกเขาจะพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นทางการแพทย์สำหรับการปกป้องคุณอย่างไรก็ตาม นายจ้างของคุณอาจให้คำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนที่แนะนำสำหรับพนักงาน โดยพิจารณาจากสภาวะสุขภาพในปัจจุบันและความเสี่ยงที่เกิดจากโรคเฉพาะหากนายจ้างของคุณแนะนำวัคซีนโควิด พวกเขาจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงของวัคซีน เพื่อให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลว่าจะรับวัคซีนหรือไม่

มีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีนโควิดแม้ว่าการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้กาฬนกนางแอ่นและการติดเชื้อแบคทีเรียประเภทอื่นๆ มีรายงานผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ เช่น มีไข้ ผื่น ปวดข้อ และคลื่นไส้/อาเจียนนอกจากนี้ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างวัคซีนโควิดกับโรคออทิสติกสเปกตรัม (ASD) แม้ว่าข้อกังวลเหล่านี้จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม แต่ในขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงวัคซีนโควิดหรือ ASD เข้าด้วยกันดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ปกครองที่กำลังพิจารณาให้วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬนกนางแอ่นเพื่อชั่งน้ำหนักข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดก่อนตัดสินใจ

บางคนเชื่อว่านายจ้างควรสามารถบังคับป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคไข้กาฬนกนางแอ่นด้วยการให้วัคซีนโควิด-19 แก่พวกเขา แต่คนอื่น ๆ คิดว่าไม่จำเป็นเพราะพวกเขาเชื่อมั่นในรัฐบาลและแพทย์มากกว่าตัวเอง ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องสรุปคือ?ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับวัคซีนที่ปรับเงื่อนไขนี้ ข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยยังคงต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติม แต่ถ้าคุณไม่ต้องการปกปิดตัวเองหรือหนึ่งในลูกของคุณจากโรคไข้กาฬนกนางแอ่นแล้วคุณควรจะได้รับ ittopreventit บางคนคิดว่าถ้านายจ้างบังคับให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ฉีดวัคซีนด้วยตนเอง เพราะพวกเขาเชื่อว่าโรคดีขึ้นกว่าที่ทำได้เอง

มีเหตุผลทางศาสนาไหมว่าทำไมฉันไม่ควรทาน The Covid Vaccine?

ไม่มีเหตุผลทางศาสนาว่าทำไมบางคนไม่ควรรับวัคซีนโควิดอย่างไรก็ตาม บางคนอาจมีข้อคัดค้านทางศาสนาในการรับวัคซีนเนื่องจากความเชื่อของพวกเขาหากเป็นกรณีนี้สำหรับคุณ นายจ้างของคุณไม่สามารถบังคับให้คุณได้รับวัคซีนโควิดคุณจะต้องพูดคุยกับแพทย์ว่าการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับคุณและสอดคล้องกับความเชื่อทางศาสนาของคุณหรือไม่

เนื้อหาร้อนแรง

คุณสามารถเข้าร่วมกองทัพได้หรือไม่หากคุณอายุเกินกำหนด?

ต้องอายุเท่าไหร่ถึงเกณฑ์ทหารได้?

คุณสามารถยื่นขอขยายเวลาการว่างงานได้บ่อยแค่ไหน?

ใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับการขยายเวลาการว่างงาน?

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมกองทัพเรือมีอะไรบ้าง?

บริษัทสามารถบังคับให้คุณทำวัคซีนได้หรือไม่?

การขยายเวลาการว่างงานจะอยู่ได้นานแค่ไหน?

งานวารสารศาสตร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน ดีทรอยต์ คืออะไร?

บริษัทของฉันสามารถกำหนดให้ฉันรับวัคซีนโควิดได้หรือไม่?

ประเทศใดบ้างที่ต้องเกณฑ์ทหาร?

เคล็ดลับในการจัดการกับเพื่อนร่วมงานที่ยากลำบากมีอะไรบ้าง

ผู้นำม็อบชาวอิตาลี - อเมริกันคนใดที่ยังคงทำงานอยู่ในปัจจุบัน