Sitemap

บริษัทของฉันสามารถกำหนดให้ฉันรับวัคซีนโควิดได้หรือไม่?

ได้ บริษัทของคุณสามารถกำหนดให้คุณต้องรับวัคซีนโควิดวัคซีนเป็นวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันตัวเองและพนักงานของคุณจากการติดเชื้อร้ายแรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อจะได้รับวัคซีน เนื่องจากสามารถช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงได้บริษัทของคุณอาจมีข้อกำหนดอื่นๆ สำหรับพนักงาน เช่น การสวมหน้ากากหรืออยู่บ้านหากพวกเขาป่วยพูดคุยกับแผนกทรัพยากรบุคคลของคุณเกี่ยวกับวัคซีนที่จำเป็นสำหรับบริษัทของคุณและวิธีที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้

จะทำอย่างไรถ้าฉันไม่ต้องการรับวัคซีน?

ไม่มีข้อกำหนดบังคับสำหรับพนักงานในการรับวัคซีนโควิดอย่างไรก็ตาม บางบริษัทอาจกำหนดให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อรักษาสภาพการทำงานที่ดีและป้องกันการแพร่กระจายของโรคหากคุณไม่ต้องการรับวัคซีนโควิด คุณสามารถพูดคุยกับนายจ้างว่ามีวิธีอื่นที่ปลอดภัยในการป้องกันการติดเชื้อหรือไม่นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสอบกับแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพเกี่ยวกับวิธีอื่นๆ ในการป้องกันตัวเองจากไวรัสนี้

บริษัทของฉันสามารถไล่ฉันออกได้หรือไม่ถ้าฉันปฏิเสธที่จะรับวัคซีน?

ไม่มีกฎหมายของรัฐบาลกลางที่กำหนดให้พนักงานได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) แต่บริษัทหลายแห่งกำหนดให้เป็นเงื่อนไขในการจ้างงานหากคุณปฏิเสธที่จะรับการฉีดวัคซีน บริษัทของคุณอาจไล่คุณออกอย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นบางประการสำหรับกฎนี้ เช่น หากคุณมีข้อห้ามทางการแพทย์ในการรับวัคซีน หรือหากงานของคุณต้องมีการติดต่อใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยนอกจากนี้ บางรัฐยังมีกฎหมายที่กำหนดให้นายจ้างต้องจัดหาวัคซีนหรือประโยชน์ด้านสุขภาพอื่นๆ ให้กับพนักงานของตนดังนั้นจึงควรตรวจสอบกับนายจ้างก่อนปฏิเสธวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ฉันต้องบอกนายจ้างหรือไม่ว่าฉันเคยได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว?

บริษัทของฉันสามารถกำหนดให้ฉันรับวัคซีนโควิดได้หรือไม่?

ไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับนโยบายและข้อบังคับเฉพาะของนายจ้างของคุณอย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว บริษัทส่วนใหญ่จะไม่ต้องการให้พนักงานรับวัคซีนโควิด หากได้รับวัคซีนแล้ว

หากคุณไม่แน่ใจว่าบริษัทของคุณกำหนดให้มีวัคซีนป้องกันโควิดหรือไม่ คุณสามารถสอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อขอคำชี้แจงได้เสมอนอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบกับแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ เพื่อดูว่าพวกเขามีคำแนะนำว่าคุณจำเป็นต้องรับวัคซีนโควิดหรือไม่

ฉันเป็นลูกจ้างเกี่ยวกับวัคซีนโควิดได้อย่างไร?

ความเสี่ยงและประโยชน์ของการรับวัคซีนโควิดคืออะไร?สิทธิ์ของฉันในฐานะผู้ป่วยเกี่ยวกับวัคซีนโควิดคืออะไร?วัคซีนโควิด กับ วัคซีนอื่นๆ ต่างกันอย่างไร?ฉันสามารถปฏิเสธที่จะรับวัคซีน covid ได้หรือไม่ หากบริษัทของฉันกำหนดให้?หากเป็นลูกจ้าง จะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิดหรือไม่ หากเสนอให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเรา?หากฉันเป็นผู้ป่วย ฉันจะปฏิเสธการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดได้หรือไม่ หากเสนอให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการดูแลสุขภาพของฉันปัจจุบันมีวัคซีนหลายประเภทวัคซีนบางชนิดปกป้องคุณจากโรคที่คุณอาจสัมผัสได้ในชีวิตประจำวัน เช่น โรคหัด โรคคางทูม โรคหัดเยอรมัน (หัดเยอรมัน) อีสุกอีใส หรืองูสวัดวัคซีนอื่นๆ ช่วยป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสบางชนิดที่อาจทำให้เกิดโรคร้ายแรง เช่น โปลิโอหรือไวรัสตับอักเสบเอ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) แนะนำให้เด็กอายุ 19 เดือนถึง 18 ปีได้รับ DTaP อย่างน้อยหนึ่งครั้ง (โรคคอตีบ- บาดทะยัก-ไอกรน), Hib (Haemophilus influenzae type b), PCV13 (pneumococcal conjugate 13) หรือ IPV (inactivated poliovirus)CDC ยังแนะนำว่าวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 11 ถึง 18 ปีได้รับวัคซีน HPV อย่างน้อยหนึ่งชุด โควิดเป็นวัคซีน "ผสม" ชนิดใหม่ โดยรวมช็อตที่แตกต่างกันสามประเภท: DTaP/Hib/PCV13ขอแนะนำสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่จากการฉีดวัคซีนรูปแบบอื่น: ผู้ที่ไม่เคยเป็นโรคคอตีบ บาดทะยัก หรือไอกรน ผู้ที่ได้รับ DTaP และ Hib เพียงครั้งละ 1 โด๊ส หรือผู้ที่ได้รับ DTaP และ PCV13 อย่างละ 1 โด๊ส ความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับการได้รับเชื้อโควิดคือมีไข้เล็กน้อยซึ่งอาจอยู่ได้นานถึงเจ็ดวันหลังจากได้รับช็อตผลข้างเคียงที่ร้ายแรงจากโควิดมีน้อยมาก แต่อาจรวมถึงปฏิกิริยาการแพ้อย่างรุนแรงที่เรียกว่า anaphylaxis; กิลแลง-บาร์เร ซินโดรม; อาการชัก; การอักเสบของสมองที่เรียกว่าโรคไข้สมองอักเสบ การเสียชีวิตเนื่องจากการหายใจล้มเหลวที่เกิดจากโรคปอดบวม หรือเสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุใดๆ หลังจากได้รับวัคซีนรวมกันนี้ (โปรดทราบ: มีรายงานหนึ่งในยุโรปที่มีผู้ป่วยโรคลมหลับหลังจากได้รับการฉีดโควิด) การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมีประโยชน์มากมายประโยชน์เหล่านี้รวมถึงการป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรง เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคปอดบวม ภาวะติดเชื้อ (ภาวะเลือดเป็นพิษ) และแม้กระทั่งความตาย ปกป้องคุณและสมาชิกในครอบครัวจากโรคภัยเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ ช่วยลดอัตราการขาดเรียนในเด็ก ลดอัตราในผู้ใหญ่ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 65 ปี เนื่องจากสามารถแพร่เชื้อบางชนิดได้ง่ายกว่าในช่วงเวลาทำงาน และลดอัตราในสตรีมีครรภ์ที่ทารกอาจคลอดก่อนกำหนดเพราะยังเด็กเกินไปเมื่อได้รับ การฉีดวัคซีนครั้งแรกและการฉีดวัคซีนบางอย่าง (โปรดทราบ: ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยงโรคสเปกตรัมของวัคซีน [ASD]) นายจ้างของคุณมีสิทธิ์กำหนดให้คุณต้องรับการฉีดวัคซีนสำหรับโรคติดต่อที่พบบ่อย เช่น คอตีบ บาดทะยัก และไอกรน (DT&P); Haemophilus influenzae ชนิด b (Hib); pneumococcal conjugate 13 (PCV13); orinactivated poliovirus หากคุณทำงานสำหรับพวกเขาเป็นลูกจ้างโดยพวกเขาจะต้องมีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายของตารางการยิง โดยไม่เลือกไม่เลือกออกจากตาราง

เจ้านายของฉันจะให้ฉันรับวัคซีนถูกกฎหมายหรือไม่?

บริษัทสามารถกำหนดให้คุณต้องรับวัคซีน covid ได้หากมีนโยบายอย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับเจ้านายของคุณที่จะตัดสินใจว่าคุณควรรับวัคซีนหรือไม่หากเจ้านายของคุณรู้สึกว่าคุณไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด เจ้านายอาจเลือกที่จะไม่ขอให้คุณรับวัคซีนในทางกลับกัน ถ้าเจ้านายของคุณเชื่อว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด เขาก็อาจจะเลือกให้คุณรับวัคซีนท้ายที่สุดก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้านายของคุณและนโยบายของพวกเขาในเรื่องนี้เป็นอย่างไร

ถ้านายจ้างต้องการวัคซีนโควิดแต่ไม่สะดวกรับต้องทำอย่างไร?

คำถามนี้ไม่มีคำตอบเดียว เนื่องจากความต้องการและระดับความสะดวกสบายของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปอย่างไรก็ตาม เคล็ดลับบางประการเกี่ยวกับวิธีจัดการกับสถานการณ์นี้ หากนายจ้างของคุณกำหนดให้คุณต้องรับวัคซีนโควิด ได้แก่:1.พูดคุยกับหัวหน้าของคุณเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณไม่สบายใจที่จะได้รับวัคซีนโควิด และดูว่ามีวิธีแก้ไขไหม2.หากนายจ้างของคุณไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือแก้ไขใดๆ คุณอาจต้องหางานใหม่สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ แม้ว่าคุณจะไม่ต้องรับวัคซีนโควิด ก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนในที่ทำงานของคุณต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV เพื่อให้สามารถป้องกันตนเองจากความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้3.หากทุกอย่างล้มเหลวและคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงการรับวัคซีนโควิดได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพร้อมสำหรับประสบการณ์โดยศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น) ก่อนทำวัคซีน4.สุดท้าย ให้พูดออกมาเสมอหากคุณรู้สึกไม่สบายใจกับคำสั่งในที่ทำงาน การทำเช่นนั้นอาจช่วยให้ทุกคนในสำนักงานรู้สึกปลอดภัยและได้รับการสนับสนุน (400 คำ)เมื่อนายจ้างต้องการให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนบางอย่าง (เช่น ไวรัส human papilloma [ วัคซีน HPV]) หลายคนไม่แน่ใจว่าควรปฏิบัติตามหรือไม่เนื่องจากความเชื่อส่วนบุคคลหรือความกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนแม้ว่าจะไม่มีคำตอบใดที่เหมาะกับทุกคนในเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดในที่ทำงาน ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับสถานการณ์นี้:

1 หาสาเหตุว่าทำไมคุณถึงลังเลที่จะรับวัคซีน HPV และหารือข้อกังวลนี้กับหัวหน้าหรือตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณนายจ้างหลายคนเข้าใจว่าแต่ละคนมีเหตุผลที่แตกต่างกันสำหรับความต้องการหรือจำเป็นต้องฉีดวัคซีน ดังนั้น การรองรับความต้องการเหล่านี้จึงมักจะค่อนข้างง่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าบางคนกังวลเรื่องอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับการได้รับช็อตนั้น

2 หากการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการฉีดวัคซีนบังคับนั้นเป็นไปไม่ได้เนื่องจากความเชื่อส่วนบุคคลหรือความกลัวที่เกี่ยวข้อง (เช่น เนื่องจากการคัดค้านทางศาสนา) ให้พิจารณามองหาทางเลือกอื่นๆ ภายในบริษัทของคุณ (อาจเข้าร่วมกับแรงงานที่เป็นสหภาพ) อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าบริษัทส่วนใหญ่เสนอทางเลือกที่พักสำหรับผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามการฉีดวัคซีนที่ได้รับคำสั่งโดยไม่มีปัญหา - แค่ถาม!

3 ระวังผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากวัคซีน HPV - ศึกษาอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจว่าจะฉีดหรือไม่ รวมถึงข้อห้ามทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนเฉพาะ (เช่น สตรีมีครรภ์โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการฉีดบางประเภท) การใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นทั้งหมดก่อนทำหัตถการทางการแพทย์เช่นนี้สามารถช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์เชิงบวกโดยรวม

4 สุดท้าย อย่าลังเลที่จะพูดออกมาหากมีสิ่งผิดปกติ การแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบเกี่ยวกับสภาพการทำงานที่ไม่สะดวก อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานได้ดีขึ้น

ความเสี่ยงที่จะได้รับวัคซีนโควิด มีอะไรบ้าง?

วัคซีนโควิดมีประโยชน์อย่างไร?ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับวัคซีนโควิด มีอะไรบ้าง?

การรับวัคซีนโควิดมีความเสี่ยงเล็กน้อยบางส่วน ได้แก่ มีไข้ ผื่น และบวมบริเวณที่ฉีดประโยชน์ของการรับวัคซีนนี้รวมถึงการลดความเสี่ยงของการติดโรค Lyme ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงที่เกิดจากแบคทีเรียนอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิดอาจมีอาการลดลงหากติดเชื้อ Lyme ในอนาคตอย่างไรก็ตาม ยังมีผลข้างเคียงที่อาจต้องพิจารณา เช่น อาการแพ้และกลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร (GBS) หากคุณกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับวัคซีนนี้ สิ่งสำคัญคือต้องพูดคุยกับแพทย์หรือผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ

วัคซีนโควิดมีประสิทธิภาพแค่ไหน?

ผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด มีอะไรบ้าง?วัคซีนโควิดราคาเท่าไหร่?พนักงานจำเป็นต้องรับวัคซีนโควิดหรือไม่?ถ้าได้ พนักงานต้องรับตอนอายุเท่าไหร่?วัคซีนโควิดราคาเท่าไหร่?ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนโควิดได้ที่ไหน?

วัคซีนโควิดเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการป้องกันโรคร้ายแรง เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปอดบวม และไข้สมองอักเสบพนักงานไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนนี้ แต่ถ้าคุณมีสิทธิ์ บริษัทส่วนใหญ่กำหนดให้พนักงานของตนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสร่วมวัคซีนโควิดราคาประมาณ 60 ดอลลาร์ต่อโดสมีผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับวัคซีนนี้ (เช่น มีไข้และผื่นแดง) แต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่รุนแรงและชั่วคราวพนักงานที่มีสิทธิ์ควรได้รับยาครั้งแรกระหว่างอายุ 11-12 ปี และอีกครั้งอย่างน้อยสี่ปีต่อมาหากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลว่าบริษัทของคุณกำหนดให้พนักงานต้องรับวัคซีนโควิดหรือไม่ โปรดติดต่อพวกเขาโดยตรง

ใครไม่ควรฉีดวัคซีนโควิด?

ควรฉีดวัคซีนโควิดเมื่อไหร่?ความเสี่ยงของการไม่ได้รับวัคซีนโควิดคืออะไร?จะรู้ได้อย่างไรว่าบริษัทกำหนดให้ต้องรับวัคซีนโควิด?เตรียมรับวัคซีนโควิด ต้องทำอย่างไรบ้าง?

บริษัทของฉันสามารถกำหนดให้ฉันรับวัคซีนโควิดได้หรือไม่

ใช่ บริษัทของคุณอาจกำหนดให้คุณต้องรับการฉีดวัคซีนโควิดเพื่อทำงานหรืออยู่ในงานหากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับว่าบริษัทของคุณกำหนดให้คุณต้องรับการฉีดวัคซีนโควิดหรือไม่ โปรดพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ

ใครไม่ควรได้รับวัคซีนโควิด?

ไม่มีคำตอบใดที่ตอบโจทย์ได้ว่าใครไม่ควรได้รับวัคซีนโควิดอย่างไรก็ตาม บุคคลบางคนควรหลีกเลี่ยงการรับวัคซีนนี้เนื่องจากความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงสตรีมีครรภ์ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้รุนแรงหรือหอบหืด

ควรรับวัคซีนโควิดเมื่อไหร่?

คุณควรรับวัคซีนโควิด-19 โดยเร็วที่สุดหลังจากได้รับแจ้งจากแพทย์ว่าคุณมีสิทธิ์ยิ่งคุณได้รับเร็วเท่าไหร่ โอกาสที่คุณจะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

ความเสี่ยงของการไม่ได้รับวัคซีนโควิดคืออะไร?

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด ได้แก่ โรคหัด (ไวรัสที่ติดต่อได้ง่าย) ประสบผลข้างเคียงที่ร้ายแรงจากตัววัคซีนเอง และถึงกับเสียชีวิต

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าบริษัทของฉันกำหนดให้ต้องรับวัคซีนโควิด?

หากคุณทำงานให้กับบริษัทที่เสนอการลาป่วยและ/หรือการฉีดวัคซีนโดยได้รับค่าจ้าง (อย่างที่หลายๆ บริษัททำ) เป็นไปได้ว่าพวกเขาจะต้องให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน CoVd ก่อนกลับไปทำงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งจากการเจ็บป่วย/การฉีดวัคซีน .อีกทางหนึ่ง หากไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการลางานและการฉีดวัคซีนที่ได้รับค่าจ้าง - แต่พนักงานทุกคนต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี - จากนั้นให้พูดคุยกับตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ เพื่อที่จะพิจารณาว่าคุณจำเป็นต้องได้รับ CoVd shot ก่อนกลับมาหรือไม่ เข้าทำงานภายหลังการนัดหมายการเจ็บป่วย/การฉีดวัคซีน

ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวัคซีน CoVd?

บางสิ่งที่อาจช่วยลดความเสี่ยงของการติดโรคหัดได้ในขณะเดียวกันก็เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนนี้ ได้แก่ การติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการระบาดของโรคหัด ล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย อยู่บ้านจากโรงเรียนหรือที่ทำงานหากรู้สึกไม่สบาย และดื่มน้ำมาก ๆ ตลอดทั้งวันเพื่อที่อาการป่วยจะไม่ทำให้คุณขาดน้ำอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กอายุ 5 ปีหรือน้อยกว่านั้นได้รับวัคซีน MMR (หัด) เข็มแรก และผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า 59 ปีได้รับวัคซีน MMR ทั้งสองโด๊สแล้ว เว้นแต่จะได้รับเอกสารจากแพทย์ที่ระบุว่าตนเองมีภูมิต้านทานเนื่องจากก่อนหน้านี้ การเปิดรับ (เช่นการเดินทาง)

ต้องฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 บ่อยแค่ไหน?

บริษัทของฉันสามารถกำหนดให้ฉันรับวัคซีนโควิดได้หรือไม่?

ใช่ บริษัทของคุณอาจกำหนดให้คุณต้องรับวัคซีนโควิด-19ความถี่ในการฉีดวัคซีนจะขึ้นอยู่กับอาชีพและระดับความเสี่ยงของคุณคุณควรปรึกษากับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของการฉีดวัคซีน covid-19 มีอะไรบ้าง?

การรับวัคซีนโควิด-19 มีประโยชน์อย่างไร?ก่อนรับวัคซีนโควิด-19 มีอะไรบ้างที่ต้องพิจารณา?

วัคซีนโควิด-19 เป็นไวรัสคอกซีเวอร์ชันใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องผู้คนจากไวรัสชนิดนี้วัคซีนโควิด-19 สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสคอกซีในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อประเภทนี้

มีผลข้างเคียงหลายประการของวัคซีนโควิด-19ได้แก่ มีไข้ ปวดศีรษะ และปวดกล้ามเนื้ออย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่พบผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อยหลังจากได้รับวัคซีนประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสคอกซี ได้แก่ การลดโอกาสของการเจ็บป่วยรุนแรงหรือการเสียชีวิตจากไวรัสนี้

ประชาชนควรปรึกษาแผนการฉีดวัคซีนกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ก่อนรับวัคซีนโควิด-19พวกเขาควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น อายุและประวัติสุขภาพเมื่อตัดสินใจว่าจะรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสคอกซีหรือไม่

ตั้งครรภ์แล้วยังรับวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่?

ได้ คุณยังสามารถรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ขณะตั้งครรภ์ได้อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องพูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวัคซีนและความเสี่ยง/ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้ อย่าลืมติดตามข้อมูลด้านสุขภาพทั้งหมดของคุณ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณได้อย่างมีข้อมูล

เนื้อหาร้อนแรง

ประเทศใดบ้างที่ต้องเกณฑ์ทหาร?

เคล็ดลับในการจัดการกับเพื่อนร่วมงานที่ยากลำบากมีอะไรบ้าง

ผู้นำม็อบชาวอิตาลี - อเมริกันคนใดที่ยังคงทำงานอยู่ในปัจจุบัน

เกณฑ์อายุเกณฑ์ทหารเรือคือเท่าไร?

ข้อกำหนดในการสมัครเป็นผู้ปฏิบัติงานที่จำเป็นมีอะไรบ้าง?

สถานที่ยอดนิยมสำหรับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์มีที่ใดบ้าง?

ใครคือนักเลงชาวอิตาลีที่มีชื่อเสียงที่สุด?

คุณควรหยุดผลประโยชน์ EDD เมื่อใด

การว่างงานในรัฐอิลลินอยส์ใช้เวลานานเท่าไหร่?

คุณมีคุณสมบัติสำหรับผลประโยชน์การว่างงานอย่างไร?

พีคคืออะไร?

นายจ้างสามารถติดต่อฉันในวันหยุดเพื่อสอบถามเรื่องงานได้หรือไม่?