Sitemap

นายจ้างต้องการให้ลูกจ้างฉีดวัคซีนได้หรือไม่?

ใช่ ในบางกรณี นายจ้างอาจกำหนดให้ลูกจ้างได้รับการฉีดวัคซีนด้วยเหตุผลด้านสุขภาพและความปลอดภัยตัวอย่างของการฉีดวัคซีนบังคับ ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ HPV และการติดเชื้อนิวโมคอคคัสสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าวัคซีนบางชนิดไม่ได้รับคำสั่งจากนายจ้าง กฎหมายกำหนดให้วัคซีนบางประเภทเท่านั้นหากคุณมีคำถามว่าวัคซีนเฉพาะของคุณได้รับคำสั่งจากนายจ้างหรือไม่ เป็นการดีที่สุดที่จะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ

สิทธิของนายจ้างในการมอบอำนาจให้วัคซีนมีอะไรบ้าง?

เมื่อนายจ้างสั่งให้ลูกจ้างได้รับวัคซีน นายจ้างมีหน้าที่ดูแลให้ลูกจ้างของตนได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นแม้ว่าอาจมีข้อกังวลบางประการเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนบังคับสำหรับบุคคลบางคน แต่นายจ้างมีสิทธิ์ที่จะกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบการด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน

มีประเด็นสำคัญสองสามข้อที่ควรคำนึงถึงเมื่อพูดถึงการให้วัคซีน:

-นายจ้างต้องจัดหาที่พักที่เหมาะสมแก่พนักงานที่ไม่สามารถรับวัคซีนบางอย่างได้เนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์ซึ่งรวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการยกเว้นที่มีอยู่ และทำให้แน่ใจว่าพนักงานทราบวิธีการขอรับข้อยกเว้น

-การตัดสินใจว่าจะสั่งการให้วัคซีนหรือไม่ควรทำเป็นรายกรณีไป โดยคำนึงถึงสถานการณ์เฉพาะของแต่ละสถานการณ์ตัวอย่างเช่น หากมีหลักฐานว่าวัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่งสามารถช่วยปกป้องพนักงานจากอันตรายได้ การฉีดวัคซีนที่ได้รับคำสั่งก็อาจเหมาะสมอย่างไรก็ตาม หากไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าวัคซีนชนิดใดมีประสิทธิภาพหรือปลอดภัย ความจำเป็นในการใช้วัคซีนอาจไม่สมเหตุสมผล

-หากลูกจ้างปฏิเสธที่จะรับวัคซีนที่ได้รับคำสั่ง พวกเขาอาจถูกลงโทษทางวินัยจากนายจ้างซึ่งอาจรวมถึงการระงับหรือเลิกจ้างงาน

มีข้อยกเว้นสำหรับนโยบายการฉีดวัคซีนบังคับหรือไม่?

มีข้อยกเว้นบางประการสำหรับนโยบายการฉีดวัคซีนภาคบังคับ แต่มีน้อยมากตัวอย่างเช่น นายจ้างบางรายอาจอนุญาตให้ลูกจ้างที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์เพื่อทำงานต่อไป หากวัคซีนนั้นถือว่าปลอดภัยและลูกจ้างไม่มีความเสี่ยงต่อผู้อื่นนอกจากนี้ บางรัฐยังมีกฎหมายที่อนุญาตให้ยกเว้นความเชื่อทางศาสนาหรือความเชื่อส่วนบุคคลอย่างไรก็ตาม การยกเว้นเหล่านี้มักมีขอบเขตจำกัดและไม่มีผลบังคับใช้กับการฉีดวัคซีนทั้งหมด

อะไรคือผลที่ตามมาของการไม่ได้รับการฉีดวัคซีน?

ผลที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ได้แก่:1.คุณอาจป่วยและอาจติดโรคได้2.คุณอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคได้หากคุณติดเชื้อ3.คุณสามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้หากคุณสัมผัสกับพวกเขาในขณะที่พวกเขาติดเชื้อ4.โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรง ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิต และอาจนำไปสู่ความทุพพลภาพในระยะยาวหรือภาวะเรื้อรัง เช่น โรคข้ออักเสบหรือโรคหอบหืด

วัคซีนป้องกันโรคได้ดีแค่ไหน?

ฉีดวัคซีนอาณัติงานได้ไหม?

ประสิทธิผลของวัคซีนในการป้องกันโรคเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางผลการศึกษาล่าสุดพบว่า การฉีดวัคซีนป้องกัน HPV สามารถลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้มากถึง 90%อย่างไรก็ตาม วัคซีนไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่ากันทั้งหมดบางคนมีประสิทธิภาพมากกว่าคนอื่น ๆ และบางคนอาจมีแนวโน้มที่จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนบางชนิดสิ่งสำคัญคือต้องชั่งน้ำหนักประโยชน์และความเสี่ยงของวัคซีนแต่ละชนิดก่อนตัดสินใจว่าจะรับวัคซีนหรือไม่

นายจ้างบางรายเริ่มกำหนดให้ลูกจ้างได้รับวัคซีนตามนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยแม้ว่านโยบายนี้อาจดูเหมือนเป็นความคิดที่ดี แต่จริง ๆ แล้วอาจมีผลเสียหากพนักงานรู้สึกไม่สบายใจที่จะปฏิเสธการฉีดวัคซีนบังคับ หรือหากพวกเขารู้สึกกดดันจากนายจ้างให้รับการฉีดวัคซีนแม้จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพก็ตามหากคุณคิดว่างานของคุณอาจทำให้คุณต้องได้รับวัคซีนบังคับ ให้ปรึกษาแพทย์หรือตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับทางเลือกของคุณคุณอาจได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดตามเหตุผลทางการแพทย์ หรือเนื่องจากคุณเชื่อว่ามีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรับวัคซีนนั้นมากกว่าการไม่ได้รับวัคซีน

มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือไม่?

การฉีดวัคซีนมีทั้งความเสี่ยงและประโยชน์บางคนรู้สึกว่าความเสี่ยงของการไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ ในขณะที่คนอื่นๆ เชื่อว่าวัคซีนมีความสำคัญต่อสุขภาพของประชาชนในท้ายที่สุด มันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่จะตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการรับการฉีดวัคซีนหรือไม่

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีน ได้แก่ ไข้ อาการชัก อาการแพ้ อัมพาต และถึงกับเสียชีวิตอย่างไรก็ตาม ยังมีรายงานกรณีเด็กจำนวนมากที่มีภูมิต้านทานต่อโรคหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนหลายครั้ง เด็กเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยหรือความตายที่ร้ายแรงได้โดยรวมแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องชั่งน้ำหนักข้อมูลทั้งหมดก่อนตัดสินใจว่าจะฉีดวัคซีนให้ตัวเองหรือลูกของตนเองหรือไม่

คุณควรทำอย่างไรหากคุณมีอาการป่วยที่ทำให้คุณไม่สามารถรับวัคซีนได้?

หากคุณมีอาการป่วยที่ขัดขวางไม่ให้คุณรับการฉีดวัคซีน มีขั้นตอนต่างๆ ที่คุณสามารถทำได้เพื่อป้องกันตัวเองและครอบครัวอันดับแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนในครอบครัวของคุณได้รับการฉีดวัคซีนที่ทันสมัยประการที่สอง หากคุณทำงานในอาชีพที่สามารถสัมผัสกับโรคติดเชื้อได้ ให้ปฏิบัติตามนโยบายการฉีดวัคซีนของนายจ้างสุดท้าย อย่าลืมฉีดวัคซีนให้ตัวเองหากมีโอกาสทำได้วัคซีนมีให้สำหรับการติดเชื้อต่างๆ มากมาย และสิ่งสำคัญคือต้องรับวัคซีนโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันตัวเองและคนที่คุณรักให้ดีที่สุด

จุดยืนขององค์กรสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการฉีดวัคซีนบังคับคืออะไร?

องค์กรสำคัญๆ เช่น American Medical Association (AMA) และ American Academy of Pediatrics (AAP) ได้แสดงจุดยืนที่เป็นกลางเกี่ยวกับนโยบายการฉีดวัคซีนบังคับAMA ระบุว่า "นโยบายการฉีดวัคซีนบังคับควรอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ความเชื่อส่วนบุคคลหรืออคติ"AAP เชื่อว่า "ผู้ปกครองมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการเลือกว่าจะให้บุตรหลานของตนได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ และพวกเขาควรจะสามารถเลือกได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกลงโทษจากนายจ้าง"

ผู้เสนอนโยบายการฉีดวัคซีนบังคับบางคนโต้แย้งว่ามีความจำเป็นเพื่อป้องกันการระบาดของโรคเช่นโรคหัดในวงกว้างคนอื่นเชื่อว่าวัคซีนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และไม่เชื่อว่าการให้วัคซีนจะนำไปสู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับพนักงานในท้ายที่สุด นายจ้างแต่ละรายจะตัดสินใจว่าจะใช้นโยบายการฉีดวัคซีนบังคับหรือไม่

ข้อดีและข้อเสียของการฉีดวัคซีนพนักงานคืออะไร?

มีข้อดีและข้อเสียมากมายในการมอบวัคซีนให้กับพนักงานข้อดีของข้อโต้แย้งนี้คือสามารถช่วยปกป้องประชาชนจากโรคที่อาจถึงตายได้วัคซีนที่ได้รับมอบอำนาจยังช่วยลดจำนวนการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตในที่ทำงานอีกด้วยข้อเสียของข้อโต้แย้งนี้คือบางคนอาจไม่ต้องการรับการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขามีความเชื่อทางศาสนาหรือความเชื่อส่วนบุคคลที่เข้มแข็งต่อการฉีดวัคซีนข้อเสียอีกประการหนึ่งคือบางคนอาจรู้สึกกดดันที่จะรับการฉีดวัคซีนเนื่องจากงานของพวกเขาต้องการ แม้ว่าพวกเขาจะไม่เชื่อในประโยชน์ของวัคซีนจริงๆ ก็ตามท้ายที่สุด มันขึ้นอยู่กับการเลือกของแต่ละบุคคลว่าจะมีใครต้องการฉีดวัคซีนหรือไม่

จะบังคับใช้นโยบายการฉีดวัคซีนบังคับอย่างไร?

นโยบายการฉีดวัคซีนบังคับจะบังคับใช้โดยกำหนดให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นและ/หรือมีนโยบายการยกเว้นวัคซีนมีสองสามวิธีที่สามารถทำได้วิธีหนึ่งคือการมีทะเบียนออนไลน์ที่พนักงานสามารถใส่ชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลการฉีดวัคซีนได้อีกทางหนึ่งคือให้บริษัทจัดการวัคซีนเองหากพนักงานไม่ปฏิบัติตามนโยบาย พวกเขาอาจถูกลงโทษทางวินัย รวมถึงการเลิกจ้างงาน การบังคับใช้นโยบายการฉีดวัคซีนบังคับมีข้อดีและข้อเสียข้อดีคือสามารถช่วยป้องกันโรคร้ายแรงบางอย่างไม่ให้แพร่กระจายในที่ทำงานข้อเสียของเรื่องนี้คือบางคนอาจรู้สึกว่าถูกบังคับให้ฉีดวัคซีนตามความประสงค์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่พอใจในหมู่พนักงานสิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาว่าจะมีการบังคับใช้นโยบายการฉีดวัคซีนบังคับอย่างไรหากดำเนินการได้ไม่ดี หรือมีช่องโหว่ในระบบ พนักงานอาจหาวิธีแก้ไขได้ (เช่น โดยอ้างว่าไม่เคยได้รับแจ้งเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว)

นโยบายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายหรือไม่?

ในอดีตได้มีการเสนอวัคซีนบังคับสำหรับพนักงานเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยในที่ทำงานอย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวน่าจะไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริการับรองเสรีภาพในการพูดและการแสดงออก ซึ่งอาจห้ามนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างรับวัคซีนป้องกันโรคอย่างเช่น ไข้หวัดใหญ่นอกจากนี้ หลายบริษัทอาจไม่มีทรัพยากรหรือกำลังคนในการดำเนินนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพหากลูกจ้างปฏิเสธที่จะรับวัคซีนบังคับ พวกเขาอาจถูกลงโทษทางวินัยจากนายจ้าง

การให้วัคซีนในที่ทำงานมีผลเสียอย่างไร?

การขยายสาขาของวัคซีนที่ได้รับมอบอำนาจในที่ทำงานอาจเป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบด้านหนึ่งสามารถช่วยป้องกันโรคที่อาจถึงตายไม่ให้แพร่กระจายไปทั่วทั้งองค์กรได้ในทางกลับกัน พนักงานบางคนอาจรู้สึกไม่สบายใจที่จะได้รับการฉีดวัคซีนบังคับ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลิตภาพลดลงในท้ายที่สุด มันขึ้นอยู่กับนายจ้างแต่ละรายที่จะตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการมอบวัคซีนให้กับพนักงานของตนหรือไม่

มีแบบอย่างสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายประเภทนี้ในสถานที่ทำงานหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ หรือไม่?

มีแบบอย่างสำหรับการบังคับวัคซีนในสถานที่ทำงานอื่น แต่หาได้ยากตัวอย่างเช่น บางบริษัทต้องการให้พนักงานได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างไรก็ตาม การให้วัคซีนแก่พนักงานทุกคนถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่มีสาเหตุบางประการที่อาจเป็นเช่นนี้ประการแรก การให้วัคซีนอาจคุ้มทุนมากกว่าการให้วัคซีนดังกล่าวเป็นทางเลือกประการที่สอง อาจมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการป้องกันโรค ถ้าทุกคนในที่ทำงานได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคทั่วไปสุดท้าย บางคนอาจรู้สึกไม่สบายใจที่ต้องรับวัคซีนป้องกันปัญหาสุขภาพของตนเองหากสิ่งนี้เกิดขึ้นในที่ทำงานของคุณ คุณสามารถหารือเกี่ยวกับนโยบายกับเพื่อนร่วมงานของคุณและดูว่ามีวิธีใดที่จะทำให้พวกเขาสบายใจขึ้น

เนื้อหาร้อนแรง