Sitemap

När ska du sluta med EDD-förmåner?

Det finns inget svar på denna fråga eftersom allas situation är olika.Men några allmänna tips om hur du stoppar EDD-förmåner när du får ett jobb inkluderar:

  1. Prata med din arbetsgivare.Många arbetsgivare tillåter dig att sluta ta emot EDD-förmåner så länge du ger dem minst 30 dagars varsel i förväg.Om du inte meddelar din arbetsgivare om din avsikt att sluta ta emot förmåner, kan de sluta med att du avslutar din täckning i förtid utan att ge dig en chans att på rätt sätt gå ut ur programmet.
  2. Håll ett register över alla samtal och korrespondens med din arbetsgivare om att stoppa EDD-förmåner.Detta kommer att vara till hjälp om det uppstår några problem eller tvister senare mellan dig och företaget om huruvida du har fått ordentligt meddelande eller om några pengar betalats ut i förtid.
  3. Se till att alla nödvändiga pappersarbete har slutförts för att avbryta EDD-förmåner, inklusive att skicka in ett förfrågningsformulär och betala eventuella avgifter.Om du inte följer dessa steg kan det leda till påföljder från den statliga myndighet som övervakar programmet, som att få betalningar tillbaka till ditt konto eller att täckningen helt och hållet avslutas retroaktivt utan förvarning.
  4. Var proaktiv när det gäller att informera vänner och familjemedlemmar som också omfattas av EDD om ditt beslut att sluta ta emot förmåner så att de kan ordna detta (t.ex. genom att överföra sin försäkring till en annan person).

Hur stoppar du EDD-förmåner?

Det finns några saker du kan göra för att försöka stoppa dina förmåner från att slå in när du får ett jobb.

  1. Se till att alla papper är ifyllda och inlämnade i tid.Detta inkluderar att fylla i EDD-ansökan, tillhandahålla bevis på inkomst och skicka in eventuella nödvändiga dokument.
  2. Kontakta din arbetsgivare så snart som möjligt efter att du har blivit anställd för att meddela att du kommer att sluta på ditt gamla jobb och börja med deras.Förklara varför och låt dem veta när dina förmåner upphör.
  3. Om möjligt, försök att komma fram till ett avtal med din tidigare arbetsgivare där de kommer att fortsätta att betala dina förmåner medan du arbetar för deras företag.Detta kan kräva en del förhandling, men det kan spara mycket pengar i det långa loppet.
  4. Överväg att dra nytta av statliga arbetslöshetsförsäkringsprogram om det är tillgängligt i ditt område.Dessa program ger ytterligare ekonomisk hjälp under svåra tider, vilket kan hjälpa till att hålla dina förmåner aktiva medan du letar efter ett nytt jobb.

Vad händer om du inte slutar med EDD-förmåner när du får jobb?

Om du inte stoppar dina EDD-förmåner när du får jobb, kommer staten att fortsätta att betala dina förmåner medan du arbetar.Om du slutar eller blir uppsagd från ditt jobb slutar staten att betala ut dina förmåner retroaktivt.Du kan behöva betala tillbaka alla pengar som staten redan har betalat till dig.Du kan också få böter på upp till 1 000 USD för varje månad av förmåner som du fått när du inte arbetade.

Vilka är konsekvenserna av att inte stoppa EDD-förmånerna när du får jobb?

Det finns några konsekvenser av att inte stoppa EDD-förmånerna när du får jobb.För det första, om du inte stoppar dina förmåner, kommer regeringen att fortsätta att betala dina fulla förmåner tills du når pensionsåldern.Detta kan bli dyrt för dig och din familj eftersom regeringen i huvudsak betalar din lön medan du inte arbetar.För det andra, om du inte stoppar dina förmåner och blir anställd igen inom sex månader, kommer regeringen att betrakta detta nya jobb som en fortsättning på ditt gamla jobb och kommer att börja betala ut dina förmåner från den tidpunkten och framåt.Slutligen, om du inte slutar ta emot EDD-förmåner och blir uppsagd eller uppsagd från ditt tidigare jobb, kan regeringen fortfarande kunna ge viss hjälp genom arbetslöshetsförsäkring eller andra program.Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa program är begränsade i omfattning och tillgänglighet så det är viktigt att hålla reda på hur länge du har varit arbetslös och om någon ytterligare hjälp är tillgänglig för dig.Om något förändras när det gäller din behörighet till dessa program, är det alltid bäst att kontakta en erfaren arbetsrättsadvokat för vägledning.

Är det bedrägeri att fortsätta samla in EDD-förmåner efter att ha fått ett jobb?

När du får ett jobb kan Department of Social Services (DSS) be dig att sluta ta emot EDD-förmåner.Om du inte går med på att sluta samla in förmåner, kan DSS börja vidta åtgärder för att samla in dem, som att garnera dina löner eller dra in ditt körkort.

Om du bestämmer dig för att sluta ta emot EDD-förmåner, se till att meddela DSS skriftligt och behåll all dokumentation som rör ditt ärende.Du kan också ringa DSS på 1-800-772-1213 för mer information.

Hur vet jag om jag inte längre är berättigad till EDD-förmåner?

Om du har varit utan arbete i sex månader eller mer, kanske du inte längre är berättigad till EDD-förmåner.Du kan ta reda på om du fortfarande är berättigad genom att besöka EDD:s webbplats och använda verktyget "Kvalificeringskontroll".Om du inte är säker på om du fortfarande är berättigad, kontakta ditt lokala EDD-kontor.

Jag har fått ett nytt jobb men mina timmar har minskat, är jag fortfarande berättigad till EDB-förmåner?

Edd är termen som används för arbetslöshetsförsäkring i USA.För att vara berättigad till EDD måste du ha varit arbetslös i minst 26 veckor och ha fått minst fyra utbetalningar av arbetslöshetsersättning.Du kan också vara berättigad om du är en heltidsstudent som har varit borta från skolan i minst 12 månader och söker arbete.Om du uppfyller dessa kvalifikationer kommer din stat att förse dig med ett ansökningsformulär och instruktioner om hur du ansöker.

Om du godkänns för EDD kommer dina förmåner att börja omedelbart.Du får en utbetalning varje vecka tills du når maximalt ersättningsbelopp eller tills du hittar ett jobb som betalar tillräckligt för att täcka dina levnadskostnader.

Det finns flera saker som kan påverka din behörighet för EDD.Om du slutar ditt jobb, förlorar ditt jobb på grund av neddragningar eller om din arbetsgivare säger upp ditt kontrakt utan goda skäl kan det diskvalificera dig från att få förmåner.Att bli uppsagd på grund av tjänstefel eller vägra en befordran kan dessutom leda till förlust av förmåner.

Om du tror att det kan vara fallet är det viktigt att prata med en a-kassa om vad som hänt och om det finns något som kan göras för att återfå behörighet.De kan hjälpa dig att vägleda dig genom processen och svara på alla frågor som kan dyka upp på vägen.

Min arbetsgivare erbjuder sjukförsäkring men jag använder redan Medi-Cal, kan jag fortsätta få båda?

Ja, du kan fortsätta få både sjukförsäkring och Medi-Cal.Men om du får ett jobb som erbjuder sjukförsäkring genom arbetsgivaren, kommer din täckning att upphöra när din nuvarande täckning upphör.Om du fortsätter att ha Medi-Cal-täckning fortsätter det även efter att du bytt till den nya sjukförsäkringen.Du kan behöva prata med en specialist på personalförmåner på ditt nya jobb om hur denna förändring kommer att påverka din täckning.

Jag kvalificerade mig för SDI men min läkare säger att jag kan gå tillbaka till jobbet nu, ska jag meddela någon?

Om du har varit utan arbete i mer än sex månader kan du vara berättigad till att få Supplemental Security Income (SSI). För att ta reda på om du är berättigad, kontakta ditt lokala socialförsäkringskontor.Om du för närvarande inte får SSI måste du ansöka om det.Du måste också meddela eventuella arbetsgivare som har anställt dig under de senaste sex månaderna att du inte längre är tillgänglig för arbete.Du bör också meddela din nuvarande arbetsgivare att du snart kommer tillbaka till arbetet och förse dem med en kopia av din SSI-ansökan.

Om jag slutar mitt nuvarande jobb, är jag fortfarande berättigad till arbetslöshetsersättning från staten?

Om du har slutat ditt jobb har du inte längre rätt till arbetslöshetsersättning från staten.Men om din sluta berodde på en permittering eller uppsägning av din anställning, kan du vara berättigad till annan statlig hjälp, såsom matkuponger eller bostadsstöd.Du bör kontakta lämplig byrå för att få mer information.

Min inkomst har minskat på grund av coronavirus-pandemin och jag behöver hjälp med att betala hyran - vilka program eller hjälp finns tillgängligt för mig?

Det finns ett antal program och hjälp tillgängligt för personer som har drabbats av coronavirus-pandemin.Några av dessa inkluderar:

-Regeringens arbetssökandes ersättning (JSA) är tillgänglig för personer som är arbetslösa och söker arbete.

-Employment and Support Allowance (ESA) är en förmån som hjälper låginkomsttagare med kostnader förknippade med att vara i anställning, såsom resekostnader, barnomsorgskostnader eller moderskapslön.

-Lokala myndigheter erbjuder en rad sociala välfärdsprogram, inklusive nödbidrag och krislån.

-Frivilliga organisationer tillhandahåller stödtjänster som matbanker eller kliniker för penningrådgivning.

Vad betyder 'Arbetslöshetsförsäkring (UI)' och hur fungerar det?

När du får jobb är det viktigt att veta vad arbetslöshetsförsäkringen (UI) är och hur den fungerar.UI är ett statligt program som hjälper människor som är arbetslösa att hitta nya jobb.Det ger tillfällig ekonomisk hjälp medan du letar efter ett nytt jobb.UI-förmåner varar vanligtvis i 26 veckor, men kan förlängas om du fortsätter att söka arbete.För att få UI-förmåner måste du uppfylla vissa behörighetskrav och lämna in en ansökan till ditt statliga arbetslöshetskontor.Om du är berättigad kommer staten att skicka dig en check varje vecka tills din arbetslöshet upphör eller tills du når det maximala ersättningsbeloppet.I de flesta fall baseras UI-förmånerna på dina veckointäkter från tidigare jobb.Så om du har varit utan arbete ett tag kan dina förmåner vara lägre än om du nyligen hade förlorat ditt jobb.Om du inte är berättigad till UI-förmåner finns det andra alternativ tillgängliga för att täcka utgifter när du letar efter ett nytt jobb.Dessa inkluderar statligt finansierade program som Job Corps och samhällstjänster som matbanker och härbärgen för hemlösa.Kontakta alltid ditt statliga arbetslöshetskontor för att lära dig mer om behörighetskrav och hur du ansöker om UI-förmåner.

Hur ofta måste UI-ansökare intyga att de är berättigade för att fortsätta att få utbetalningar av arbetslöshetsersättning?

Om du är en UI-ansökare och du har fått arbetslöshetsersättning under en viss tid, kan du behöva intyga att du är berättigad att fortsätta att ta emot dessa betalningar.Certifiering är helt enkelt ett sätt att bekräfta att du fortfarande är berättigad till dessa förmåner och betyder inte nödvändigtvis att du kommer att tilldelas dem.Du måste intyga din behörighet var sjätte månad om det inte har skett en förändring i dina omständigheter som kräver certifiering oftare.Om det har skett en förändring i dina omständigheter måste du intyga att du är behörig inom 30 dagar efter att förändringen inträffade.Om du inte intygar att du är behörig kan UI-kontoret sluta betala ut arbetslöshetsersättning till dig.

contenuto caldo