Sitemap

Vad är DelawareWorks?

DelawareWorks är ett statligt finansierat program som tillhandahåller arbetsträning och arbetsförmedlingar till låginkomsttagare i Delaware.Programmet erbjuder en mängd olika tjänster, inklusive hjälp att söka jobb, utbildning på jobbet och arbetsförmedling.DelawareWorks ger också ekonomiskt stöd till arbetare som behöver det mest, inklusive de som är nyligen arbetslösa eller har förlorat sina jobb på grund av ekonomisk recession.

Målet med DelawareWorks är att hjälpa deltagarna att hitta nya jobb och behålla sin anställningsstatus på lång sikt.Programmet hjälper deltagarna genom att ge dem den kompetens de behöver för att hitta ett nytt jobb och genom att ge dem stöd under jobbsökningsprocessen.Dessutom erbjuder DelawareWorks rådgivning och andra resurser för att hjälpa deltagarna att övervinna alla hinder de kan möta när de ska hitta ett nytt jobb.

Om du letar efter information om hur du ansöker till DelawareWorks eller vill ha mer information om själva programmet, besök vår hemsida på www.delawareworksinfo.org eller ring oss på 1-800-822-9690.

Vilka tjänster tillhandahåller DelawareWorks?

DelawareWorks tillhandahåller en mängd olika tjänster för att hjälpa arbetslösa Delawareaner att hitta jobb.Dessa tjänster inkluderar hjälp att söka jobb, karriärrådgivning och tjänster för arbetsförmedling.DelawareWorks erbjuder också utbildnings- och utvecklingsprogram som kan hjälpa arbetslösa delawareaner att lära sig nya färdigheter eller förbättra sina nuvarande.Slutligen tillhandahåller DelawareWorks ekonomiskt stöd för att hjälpa arbetslösa Delawareans att täcka kostnaderna för jobbsökande och andra anställningsrelaterade utgifter.

Hur kan jag ansöka om arbetslöshet via DelawareWorks?

Om du är arbetslös och bor i Delaware kan du kanske ansöka om arbetslöshet via DelawareWorks.För att göra det måste du uppfylla vissa behörighetskrav och fylla i en ansökan.Du kan hitta mer information om processen på DelawareWorks webbplats eller genom att kontakta arbetslöshetskontoret.

Hur vet jag om jag är berättigad till arbetslöshetsersättning?

Om du har förlorat ditt jobb utan egen förskyllan kan du ha rätt till arbetslöshetsersättning.För att kvalificera dig måste du ha varit arbetslös i minst sex månader och varit utan arbete i totalt 26 veckor.Du måste också kunna bevisa att du inte kan hitta ett nytt jobb på grund av brist på lediga jobb eller kompetens.Om du uppfyller dessa krav hjälper staten dig att komma igång med att få förmåner.

Vilken information måste jag lämna när jag ansöker om arbetslöshetsersättning?

När du ansöker om arbetslöshetsersättning måste du ange ditt namn, adress, personnummer och födelsedatum.Du kommer också att behöva uppge information om jobbet du förlorade, till exempel anställningsdatum och den lön du fick.Om du ansöker om förmåner på grund av en funktionsnedsättning måste du också tillhandahålla dokumentation från din läkare eller annan läkare som bekräftar att du inte kan arbeta på grund av funktionsnedsättning.Slutligen, om du gör anspråk på förmåner baserade på ålder (dvs. över 50 år), måste du uppvisa bevis på ålder (som ett körkort eller födelsebevis).

Hur lång tid tar det att behandla en arbetslöshetsanmälan?

När du ansöker om arbetslöshet i Delaware kan processen ta upp till sex veckor.Det första steget är att kontakta ditt statliga arbetslöshetskontor och ge dem ditt namn, adress och personnummer.De kommer då att skicka ett meddelande till dig där de uppmanas att komma in på en intervju.Efter det kommer de att börja behandla ditt krav.Beroende på omständigheterna i ditt ärende kan det ta upp till fyra veckor till för dem att fatta ett beslut.Om du nekas förmåner kan du överklaga beslutet.Slutligen, om du tilldelas förmåner, kommer de att skicka en check till dig inom 10 dagar efter mottagandet av beslutet.

När får jag min första a-kassa?

När får jag min första a-kassa?Det tidigaste du kan förvänta dig att få en utbetalning är vanligtvis inom två veckor efter att du ansökt om arbetslöshet.Det finns dock vissa faktorer som kan försena processen, så kontakta ditt lokala arbetslöshetskontor om du har några frågor.I de flesta fall kommer du att behöva delta i en intervju och tillhandahålla dokumentation för att få förmåner.

contenuto caldo