Sitemap

Wanneer moet u stoppen met EDD-uitkeringen?

Er is niet één antwoord op deze vraag, omdat de situatie voor iedereen anders is.Enkele algemene tips over hoe u EDD-uitkeringen kunt stoppen wanneer u een baan krijgt, zijn onder meer:

  1. Praat met je werkgever.Veel werkgevers zullen u toestaan ​​om geen EDD-uitkeringen meer te ontvangen, zolang u hen tenminste 30 dagen van tevoren op de hoogte stelt.Als u uw werkgever niet op de hoogte stelt van uw voornemen om te stoppen met het ontvangen van uitkeringen, kunnen zij uw dekking voortijdig beëindigen zonder dat u de kans krijgt om op de juiste manier uit het programma over te stappen.
  2. Houd een register bij van alle gesprekken en correspondentie met uw werkgever met betrekking tot het stopzetten van EDD-uitkeringen.Dit helpt als er later problemen of geschillen zijn tussen u en het bedrijf over de vraag of u al dan niet op de juiste manier op de hoogte bent gesteld of dat er geld voortijdig is uitbetaald.
  3. Zorg ervoor dat al het benodigde papierwerk is ingevuld om de EDD-voordelen stop te zetten, inclusief het indienen van een aanvraagformulier en het betalen van de vereiste vergoedingen.Het niet volgen van deze stappen kan leiden tot boetes van de overheidsinstantie die toezicht houdt op het programma, zoals het terugstorten van betalingen op uw rekening of het met terugwerkende kracht beëindigen van de dekking zonder waarschuwing.
  4. Wees proactief in het informeren van vrienden en familieleden die ook gedekt zijn door EDD van uw beslissing om geen uitkering meer te ontvangen, zodat zij dienovereenkomstig regelingen kunnen treffen (bijvoorbeeld door hun verzekeringspolis over te dragen aan een andere persoon).

Hoe stop je EDD-uitkeringen?

Er zijn een paar dingen die u kunt doen om te voorkomen dat uw voordelen ingaan wanneer u een baan krijgt.

  1. Zorg ervoor dat al het papierwerk op tijd is ingevuld en ingediend.Dit omvat het invullen van de EDD-aanvraag, het verstrekken van bewijs van inkomen en het indienen van eventuele vereiste documenten.
  2. Neem zo snel mogelijk nadat u bent aangenomen contact op met uw werkgever om te laten weten dat u uw oude baan opzegt en bij die van hen begint.Leg uit waarom en laat hen weten wanneer uw uitkering afloopt.
  3. Probeer indien mogelijk een regeling te treffen met uw voormalige werkgever waarbij zij uw uitkeringen blijven betalen terwijl u voor hun bedrijf werkt.Dit kan enige onderhandeling vergen, maar het kan u op de lange termijn veel geld besparen.
  4. Overweeg om gebruik te maken van programma's voor werkloosheidsverzekeringen van de staat, indien beschikbaar in uw regio.Deze programma's bieden extra financiële hulp in moeilijke tijden, wat kan helpen om uw voordelen actief te houden terwijl u op zoek bent naar een nieuwe baan.

Wat gebeurt er als u de EDD-uitkering niet stopzet wanneer u een baan krijgt?

Als u uw EDD-uitkeringen niet stopzet wanneer u een baan krijgt, blijft de staat uw uitkeringen betalen terwijl u werkt.Als u stopt of wordt ontslagen, stopt de staat met het met terugwerkende kracht betalen van uw uitkering.Mogelijk moet u geld terugbetalen dat de staat u al heeft betaald.U kunt ook een boete krijgen van maximaal $ 1.000 voor elke maand uitkeringen die u hebt ontvangen terwijl u niet werkte.

Wat zijn de gevolgen van het niet stopzetten van een EDD-uitkering als u een baan krijgt?

Er zijn een paar gevolgen van het niet stoppen van EDD-uitkeringen wanneer u een baan krijgt.Ten eerste, als u uw uitkering niet stopzet, zal de overheid uw volledige uitkering blijven betalen tot u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.Dit kan duur zijn voor u en uw gezin, aangezien de overheid in wezen uw salaris betaalt terwijl u niet werkt.Ten tweede, als u uw uitkering niet stopzet en binnen zes maanden weer wordt aangenomen, zal de overheid deze nieuwe baan beschouwen als een voortzetting van uw oude baan en vanaf dat moment uw uitkering gaan betalen.Ten slotte, als u niet stopt met het ontvangen van EDD-uitkeringen en wordt ontslagen of ontslagen bij uw vorige baan, kan de overheid mogelijk nog steeds enige hulp bieden via een werkloosheidsverzekering of andere programma's.Het is echter belangrijk om te onthouden dat deze programma's een beperkte omvang en beschikbaarheid hebben, dus het is belangrijk om bij te houden hoe lang u werkloos bent en of er aanvullende hulp voor u beschikbaar is.Als er iets verandert met betrekking tot uw geschiktheid voor deze programma's, kunt u altijd het beste contact opnemen met een ervaren arbeidsrechtadvocaat voor advies.

Is het fraude om EDD-uitkeringen te blijven innen na het krijgen van een baan?

Wanneer u een baan krijgt, kan het Department of Social Services (DSS) u vragen om te stoppen met het ontvangen van EDD-uitkeringen.Als u niet akkoord gaat met het innen van uitkeringen, kan DSS acties ondernemen om deze te innen, zoals beslaglegging op uw loon of intrekking van uw rijbewijs.

Als u besluit geen EDD-uitkering meer te ontvangen, moet u DSS hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en alle documentatie met betrekking tot uw zaak bewaren.U kunt ook DSS bellen op 1-800-772-1213 voor meer informatie.

Hoe weet ik of ik niet langer in aanmerking kom voor EDD-uitkeringen?

Als u zes maanden of langer werkloos bent, komt u mogelijk niet meer in aanmerking voor een EDD-uitkering.U kunt erachter komen of u nog steeds in aanmerking komt door de EDD-website te bezoeken en de tool "Eligibility Check" te gebruiken.Als u niet zeker weet of u nog steeds in aanmerking komt, neem dan contact op met uw lokale EDD-kantoor.

Ik heb een nieuwe baan, maar mijn uren zijn verminderd, kom ik nog steeds in aanmerking voor EDB-uitkeringen?

Edd is de term die wordt gebruikt voor werkloosheidsverzekering in de Verenigde Staten.Om in aanmerking te komen voor EDD moet u minimaal 26 weken werkloos zijn en minimaal vier WW-uitkeringen hebben ontvangen.U kunt ook in aanmerking komen als u een voltijdstudent bent die ten minste 12 maanden niet naar school is geweest en op zoek is naar werk.Als u aan deze kwalificaties voldoet, zal uw staat u een aanvraagformulier en instructies geven over hoe u zich kunt aanmelden.

Als u bent goedgekeurd voor EDD, gaat uw uitkering direct in.U krijgt elke week een uitkering totdat u het maximale uitkeringsbedrag heeft bereikt of totdat u een baan vindt die voldoende betaalt om uw kosten van levensonderhoud te dekken.

Er zijn verschillende dingen die van invloed kunnen zijn op uw geschiktheid voor EDD.Als u uw baan opzegt, uw baan verliest door inkrimping, of als uw werkgever uw contract zonder goede reden beëindigt, kan dit u uitsluiten van het ontvangen van een uitkering.Bovendien kan ontslag wegens wangedrag of het weigeren van een promotie ook leiden tot verlies van uitkeringen.

Als u denkt dat dit het geval is, is het belangrijk om met een vertegenwoordiger van de werkloosheidsverzekering te praten over wat er is gebeurd en of er iets is dat kan worden gedaan om weer in aanmerking te komen.Zij kunnen u door het proces helpen en eventuele vragen beantwoorden die zich onderweg kunnen voordoen.

Mijn werkgever biedt een ziektekostenverzekering aan, maar ik ben al op Medi-Cal, kan ik beide blijven krijgen?

Ja, u kunt zowel de zorgverzekering als Medi-Cal blijven nemen.Als u echter een baan krijgt die een ziektekostenverzekering aanbiedt via de werkgever, eindigt uw dekking wanneer uw huidige dekking eindigt.Als u Medi-Cal-dekking blijft houden, loopt deze ook door nadat u overstapt naar de nieuwe zorgverzekering.Mogelijk moet u bij uw nieuwe baan met een specialist op het gebied van personeelsbeloningen spreken over de gevolgen van deze wijziging voor uw dekking.

Ik ben gekwalificeerd voor SDI, maar mijn arts zegt dat ik nu weer aan het werk kan. Moet ik iemand hiervan op de hoogte stellen?

Als u langer dan zes maanden werkloos bent, komt u mogelijk in aanmerking voor een aanvullend zekerheidsinkomen (SSI). Neem contact op met uw plaatselijke socialezekerheidskantoor om erachter te komen of u in aanmerking komt.Als u momenteel geen SSI ontvangt, moet u deze aanvragen.Ook moet u eventuele werkgevers die u het afgelopen half jaar hebben aangenomen, laten weten dat u niet meer beschikbaar bent voor werk.U moet uw huidige werkgever ook laten weten dat u binnenkort weer aan het werk gaat en hen een kopie van uw SSI-aanvraag bezorgen.

Als ik mijn huidige baan opzeg, kom ik dan nog steeds in aanmerking voor werkloosheidsuitkeringen van de staat?

Als u uw baan opzegt, komt u niet meer in aanmerking voor een WW-uitkering van de staat.Als uw ontslag echter het gevolg was van een ontslag of beëindiging van uw dienstverband, komt u mogelijk in aanmerking voor andere overheidssteun, zoals voedselbonnen of huisvestingssteun.Voor meer informatie dient u contact op te nemen met de betreffende instantie.

Mijn inkomen is gedaald vanwege de pandemie van het coronavirus en ik heb hulp nodig bij het betalen van de huur - welke programma's of hulp zijn er voor mij beschikbaar?

Er zijn een aantal programma's en hulp beschikbaar voor mensen die getroffen zijn door de coronaviruspandemie.Enkele hiervan zijn:

-De Werkzoekendentoeslag (JSA) van de overheid is beschikbaar voor mensen die werkloos zijn en werk zoeken.

- Werkgelegenheids- en ondersteuningstoelage (ESA) is een uitkering die mensen met een laag inkomen helpt met kosten die verband houden met het hebben van een baan, zoals reiskosten, kosten voor kinderopvang of zwangerschapsuitkeringen.

-Lokale overheden bieden een reeks sociale welzijnsprogramma's aan, waaronder noodsubsidies en crisisleningen.

-Vrijwilligersorganisaties bieden ondersteunende diensten zoals voedselbanken of geldadviesklinieken.

Wat betekent 'Werkloosheidsverzekering (UI)' en hoe werkt het?

Wanneer u een baan krijgt, is het belangrijk om te weten wat een werkloosheidsverzekering (UI) is en hoe deze werkt.UI is een overheidsprogramma dat mensen die werkloos zijn helpt bij het vinden van een nieuwe baan.Het biedt tijdelijke financiële ondersteuning terwijl u op zoek bent naar een nieuwe baan.UI-voordelen duren meestal 26 weken, maar kunnen worden verlengd als u naar werk blijft zoeken.Om UI-uitkeringen te ontvangen, moet u aan bepaalde geschiktheidsvereisten voldoen en een claim indienen bij uw staatswerkloosheidsbureau.Als u in aanmerking komt, stuurt de staat u elke week een cheque totdat uw werkloosheid eindigt of totdat u het maximale uitkeringsbedrag bereikt.In de meeste gevallen zijn UI-voordelen gebaseerd op uw wekelijkse inkomsten uit eerdere banen.Dus als u een tijdje zonder werk bent geweest, kan uw uitkering lager zijn dan wanneer u onlangs uw baan was kwijtgeraakt.Als u niet in aanmerking komt voor UI-voordelen, zijn er andere opties beschikbaar om de kosten te dekken terwijl u op zoek bent naar een nieuwe baan.Deze omvatten door de overheid gefinancierde programma's zoals Job Corps en gemeenschapsdiensten zoals voedselbanken en daklozenopvang.Neem altijd contact op met uw staatswerkloosheidsbureau voor meer informatie over geschiktheidsvereisten en hoe u UI-uitkeringen kunt aanvragen.

Hoe vaak moeten UI-eisers aantonen dat ze in aanmerking komen om werkloosheidsuitkeringen te blijven ontvangen?

Als u een UI-eiser bent en u al een bepaalde tijd werkloosheidsuitkeringen ontvangt, moet u mogelijk aantonen dat u in aanmerking komt om deze betalingen te blijven ontvangen.Certificering is gewoon een manier om te bevestigen dat u nog steeds in aanmerking komt voor deze voordelen en betekent niet noodzakelijk dat u ze ook krijgt.U moet om de zes maanden bevestigen dat u in aanmerking komt, tenzij er een verandering in uw omstandigheden heeft plaatsgevonden waardoor certificering vaker nodig is.Als uw omstandigheden zijn gewijzigd, moet u binnen 30 dagen nadat de wijziging heeft plaatsgevonden aantonen dat u in aanmerking komt.Als u niet bevestigt dat u in aanmerking komt, kan het UI-kantoor stoppen met het uitbetalen van werkloosheidsuitkeringen aan u.

contenuto caldo