Sitemap

Apakah DelawareWorks?

DelawareWorks ialah program yang dibiayai oleh kerajaan yang menyediakan latihan pekerjaan dan perkhidmatan pekerjaan kepada Delawareans berpendapatan rendah.Program ini menawarkan pelbagai perkhidmatan, termasuk bantuan mencari pekerjaan, latihan sambil bekerja, dan bantuan penempatan.DelawareWorks juga menyediakan sokongan kewangan untuk pekerja yang paling memerlukannya, termasuk mereka yang baru menganggur atau kehilangan pekerjaan akibat kemelesetan ekonomi.

Matlamat DelawareWorks adalah untuk membantu peserta mencari pekerjaan baharu dan mengekalkan status pekerjaan mereka dalam jangka masa panjang.Program ini membantu peserta dengan memberikan mereka kemahiran yang mereka perlukan untuk mencari pekerjaan baharu dan dengan menyediakan sokongan kepada mereka semasa proses pencarian kerja.Di samping itu, DelawareWorks menawarkan kaunseling dan sumber lain untuk membantu peserta mengatasi sebarang halangan yang mungkin mereka hadapi dalam mencari pekerjaan baharu.

Jika anda sedang mencari maklumat tentang cara memohon DelawareWorks atau inginkan maklumat lanjut tentang program itu sendiri, sila layari laman web kami di www.delawareworksinfo.org atau hubungi kami di 1-800-822-9690.

Apakah perkhidmatan yang disediakan oleh DelawareWorks?

DelawareWorks menyediakan pelbagai perkhidmatan untuk membantu Delawarean yang menganggur mencari pekerjaan.Perkhidmatan ini termasuk bantuan mencari pekerjaan, kaunseling kerjaya dan perkhidmatan penempatan pekerjaan.DelawareWorks juga menawarkan program latihan dan pembangunan yang boleh membantu Delawarean yang menganggur mempelajari kemahiran baharu atau meningkatkan kemahiran semasa mereka.Akhir sekali, DelawareWorks menyediakan bantuan kewangan untuk membantu Delawarean yang menganggur menampung kos mencari pekerjaan dan perbelanjaan berkaitan pekerjaan lain.

Bagaimanakah saya boleh memfailkan pengangguran melalui DelawareWorks?

Jika anda menganggur dan tinggal di Delaware, anda mungkin boleh memfailkan pengangguran melalui DelawareWorks.Untuk berbuat demikian, anda perlu memenuhi syarat kelayakan tertentu dan mengisi permohonan.Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang proses tersebut di laman web DelawareWorks atau dengan menghubungi pejabat pengangguran.

Bagaimanakah saya tahu sama ada saya layak mendapat faedah pengangguran?

Jika anda telah kehilangan pekerjaan anda bukan kerana kesalahan anda sendiri, anda mungkin layak mendapat faedah pengangguran.Untuk layak, anda mesti telah menganggur sekurang-kurangnya enam bulan dan telah tidak bekerja selama 26 minggu.Anda juga mesti dapat membuktikan bahawa anda tidak dapat mencari pekerjaan baharu kerana kekurangan pekerjaan atau kemahiran yang tersedia.Jika anda memenuhi keperluan ini, kerajaan negeri akan membantu anda mula menerima faedah.

Apakah maklumat yang perlu saya berikan semasa memfailkan faedah pengangguran?

Apabila memfailkan faedah pengangguran, anda perlu memberikan nama, alamat, nombor Keselamatan Sosial dan tarikh lahir anda.Anda juga perlu memberikan maklumat tentang pekerjaan yang anda hilang, seperti tarikh pekerjaan dan gaji anda dibayar.Jika anda menuntut faedah berdasarkan hilang upaya, anda juga perlu memberikan dokumentasi daripada doktor anda atau profesional perubatan lain yang mengesahkan bahawa anda tidak dapat bekerja kerana hilang upaya.Akhir sekali, jika anda menuntut faedah berdasarkan umur (iaitu, lebih 50 tahun), anda perlu memberikan bukti umur (seperti lesen memandu atau sijil kelahiran).

Berapa lama masa yang diambil untuk memproses tuntutan pengangguran?

Apabila anda memfailkan pengangguran di Delaware, proses itu boleh mengambil masa sehingga enam minggu.Langkah pertama ialah menghubungi pejabat pengangguran negeri anda dan berikan mereka nama, alamat dan nombor Keselamatan Sosial anda.Mereka kemudiannya akan menghantar notis meminta anda masuk untuk temu duga.Selepas itu, mereka akan mula memproses tuntutan anda.Bergantung pada keadaan kes anda, ia mungkin mengambil masa sehingga empat minggu lagi untuk mereka mengeluarkan keputusan.Jika anda dinafikan faedah, anda boleh merayu keputusan itu.Akhir sekali, jika anda diberikan faedah, mereka akan menghantar cek kepada anda dalam masa 10 hari selepas menerima keputusan.

Bilakah saya akan menerima bayaran faedah pengangguran pertama saya?

Bilakah saya akan menerima bayaran faedah pengangguran pertama saya?Paling awal anda boleh jangkakan untuk menerima bayaran biasanya dalam masa dua minggu selepas memfailkan pengangguran.Walau bagaimanapun, terdapat faktor tertentu yang boleh melambatkan proses, jadi sila hubungi pejabat pengangguran tempatan anda jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.Dalam kebanyakan kes, anda akan dikehendaki menghadiri temu duga dan menyediakan dokumentasi untuk menerima faedah.

kandungan panas