Sitemap

Berapa kerap anda boleh memfailkan sambungan pengangguran?

Bilakah anda memfailkan sambungan pengangguran?

Tiada had masa yang ditetapkan untuk memfailkan pelanjutan pengangguran, tetapi ia biasanya bergantung pada negeri tempat anda tinggal.Secara umum, kebanyakan negeri membenarkan individu yang menganggur memfailkan pelanjutan pengangguran sekali setiap enam bulan.Walau bagaimanapun, sesetengah negeri mungkin mempunyai garis panduan yang lebih ketat, jadi pastikan anda menyemak dengan pejabat pengangguran tempatan anda.

Cara terbaik untuk menentukan masa anda boleh memfailkan pelanjutan pengangguran adalah dengan bercakap dengan peguam bertauliah atau kaunselor kerjaya yang boleh memberi anda nasihat khusus berdasarkan situasi unik anda.

Berapa kali anda boleh memfailkan sambungan pengangguran?

Bilakah anda memfailkan sambungan pengangguran?

Anda boleh memfailkan pelanjutan pengangguran sekali setiap enam bulan.

Apakah tarikh paling awal anda boleh memfailkan pelanjutan pengangguran?

Tarikh paling awal anda boleh memfailkan pelanjutan pengangguran ialah hari pertama bulan keempat selepas pemberhentian atau pelepasan daripada pekerjaan.Contohnya, jika anda diberhentikan kerja pada 1 Disember, anda boleh memfailkan pelanjutan pengangguran pada 4 Januari.Jika anda telah dilepaskan pada 31 Disember, anda boleh memfailkan pelanjutan pengangguran pada 2 Februari.

Apakah tarikh terkini anda boleh memfailkan pelanjutan pengangguran?

Tarikh terbaharu anda boleh memfailkan pelanjutan pengangguran ialah sepuluh bulan selepas pemberhentian atau pelepasan daripada pekerjaan.Contohnya, jika anda diberhentikan kerja pada 10 Disember, anda mempunyai masa sehingga 10 Januari untuk memfailkan pelanjutan pengangguran.Perlu diingat bahawa terdapat sekatan tertentu tentang masa anda boleh memfailkan pelanjutan pengangguran, jadi pastikan anda bercakap dengan profesional undang-undang yang berpengalaman jika anda mempunyai sebarang soalan tentang proses tersebut.

Apakah keperluan untuk memfailkan pelanjutan pengangguran?

Bilakah anda perlu memfailkan pelanjutan pengangguran di negeri yang anda tinggal?Apakah tarikh akhir untuk memfailkan lanjutan pengangguran di setiap negeri?Bilakah saya perlu menghubungi pejabat pengangguran negeri saya jika saya ingin memfailkan untuk tempoh pengangguran yang berpanjangan?Apakah proses untuk meminta lanjutan pengangguran daripada jabatan buruh negeri saya?

Bilakah anda memfailkan Pelanjutan Pengangguran

Langkah pertama untuk mendapatkan Sambungan Pengangguran ialah menghubungi Pejabat Keselamatan Pekerjaan Negeri setempat anda.Anda perlu memberikan mereka nama, nombor Keselamatan Sosial dan tarikh lahir anda.Pejabat Keselamatan Pekerjaan Negeri kemudiannya akan menentukan sama ada anda layak atau tidak untuk Pelanjutan Pengangguran berdasarkan situasi khusus anda.

Jika anda layak, Pejabat Keselamatan Pekerjaan Negeri akan menghantar notis memberitahu anda tentang keperluan dan tarikh akhir yang diperlukan untuk memohon.

Untuk layak, anda mesti memenuhi semua syarat berikut:

-Anda telah menganggur secara berterusan (tanpa sebarang rehat) sejak kehilangan pekerjaan anda bukan kerana kesalahan anda sendiri;

-Anda telah menghabiskan semua faedah tetap yang ada; dan

-Anda tidak menerima sebarang faedah istimewa seperti Faedah Veteran atau Dana Latihan Kerja.

Terdapat juga beberapa kriteria tambahan yang mungkin menjejaskan kelayakan:

-Jumlah amaun manfaat mingguan anda mestilah kurang daripada separuh daripada pendapatan kasar mingguan anda (sebelum cukai); dan

-Gaji purata mingguan anda dalam tempoh 3 bulan sebelum kehilangan pekerjaan anda mestilah sekurang-kurangnya 25% di bawah purata gaji mingguan tertinggi anda dalam mana-mana 3 bulan berturut-turut sebelum pemberhentian atau pelepasan.Jika mana-mana syarat tidak dipenuhi, maka kelayakan masih boleh diberikan jika terdapat bukti bahawa permohonan akan menyebabkan kesukaran yang tidak wajar.

Setelah dimaklumkan oleh Pejabat Keselamatan Pekerjaan Negeri, adalah penting untuk mengikuti arahan mereka dengan teliti untuk memastikan proses permohonan berjalan lancar.Kesilapan yang paling biasa dilakukan semasa memfailkan Pelanjutan Pengangguran termasuk kehilangan dokumen yang diperlukan atau menyerahkannya lewat.Kegagalan untuk mematuhi garis panduan ini boleh mengakibatkan kelewatan atau bahkan penafian perlindungan sama sekali.

Bolehkah pekerja bebas atau individu yang bekerja sendiri memfailkan pelanjutan pengangguran?

Terdapat beberapa perkara yang perlu diingat semasa memfailkan pelanjutan pengangguran.Pertama, anda mesti layak.Untuk layak, anda mesti telah menganggur sekurang-kurangnya 26 minggu dan telah kehilangan pekerjaan anda bukan kerana kesalahan anda sendiri.Kedua, anda mesti memfailkan permohonan dengan agensi negeri yang berkenaan.Ketiga, anda mesti menyediakan dokumentasi yang menyokong tuntutan anda untuk pelanjutan pengangguran.Keempat, terdapat bayaran yang berkaitan dengan memfailkan pelanjutan pengangguran.Akhir sekali, jika anda diluluskan untuk lanjutan pengangguran, tempoh lanjutan akan bergantung pada undang-undang dan peraturan negeri anda.

Bagaimanakah saya boleh mengetahui sama ada saya layak untuk memfailkan pelanjutan pengangguran?

Jika anda menganggur dan telah mencari pekerjaan secara aktif selama lebih daripada 26 minggu, anda mungkin layak untuk memfailkan pelanjutan pengangguran.Untuk mengetahui sama ada anda layak, hubungi jabatan buruh negeri anda.Jika anda tidak pasti sama ada anda layak atau tidak, hubungi pejabat pengangguran tempatan.

Untuk memohon pelanjutan pengangguran, lengkapkan Borang U-5 (Permohonan Pengangguran) dan serahkannya bersama stub gaji asal dan borang W-2 anda kepada jabatan buruh negeri yang berkenaan.Permohonan anda perlu memasukkan:

Nama anda, nombor Keselamatan Sosial, tarikh lahir, alamat dan nombor telefon

Salinan stub gaji terbaharu anda

Penerangan tentang pekerjaan yang anda hilangkan selama 26 minggu yang lalu

Bukti kediaman semasa anda (cth., bil utiliti)

Jika diluluskan, faedah pengangguran anda akan berterusan sehingga sama ada: Akhir tahun kalendar di mana tuntutan awal anda difailkan atau Tamat mana-mana tempoh lanjutan yang diberikan oleh jabatan buruh negeri.

Adakah terdapat had untuk jumlah wang yang saya boleh terima daripada memfailkan pelanjutan pengangguran?

Bilakah anda memfailkan sambungan pengangguran?

Tiada had untuk jumlah wang yang anda boleh terima daripada memfailkan pelanjutan pengangguran.Walau bagaimanapun, lebih lama tuntutan anda bertahan, lebih banyak wang yang mungkin anda terima.

Jika anda layak mendapat faedah dan telah menganggur sekurang-kurangnya enam bulan, maka anda mungkin boleh memfailkan lanjutan pengangguran.Untuk layak, anda mesti memenuhi semua syarat berikut:

Tuntutan mesti difailkan dalam tempoh tiga bulan selepas hari terakhir anda bekerja.

Anda mesti aktif mencari kerja dan telah membuat sekurang-kurangnya satu usaha untuk mencari pekerjaan baharu sejak hari terakhir anda bekerja.

Pekerjaan baharu anda mesti membayar sekurang-kurangnya sebanyak yang dibayar oleh pekerjaan anda sebelum ini.Jika kerja anda sebelum ini adalah separuh masa, kerja baharu anda juga mestilah sepenuh masa atau setara.

Berapa lamakah masa yang diambil untuk memproses permohonan pelanjutan pengangguran?

Bilakah anda memfailkan sambungan pengangguran?

Proses permohonan lanjutan pengangguran boleh mengambil masa sehingga enam minggu.Langkah pertama ialah menghantar permintaan dalam talian atau melalui mel.Selepas itu, jabatan buruh negeri anda akan menghubungi anda untuk menjadualkan temu janji.Semasa temu janji, mereka akan bertanya kepada anda beberapa soalan tentang situasi anda dan menyemak kelayakan anda.Jika anda layak, mereka akan menghantar notis kelulusan atau penolakan kepada anda.Jika diluluskan, lanjutan akan ditambahkan pada rekod manfaat anda dan anda boleh mula menerima faedah bermula dari tarikh kelulusan.

Adakah saya perlu menyediakan sebarang dokumentasi semasa memfailkan lanjutan insurans pengangguran?Jika ya, apakah jenis dokumentasi yang diperlukan?

Bilakah anda memfailkan lanjutan insurans pengangguran?

Jika anda sedang mencari pelanjutan insurans pengangguran, anda perlu menyediakan dokumentasi yang membuktikan kelayakan anda.Dokumentasi ini boleh termasuk bukti pendapatan, seperti stub gaji atau borang W-2; bukti carian kerja, seperti permohonan kerja atau resume; dan dokumentasi waktu anda bekerja pada minggu lalu.Secara amnya, anda perlu memberikan maklumat ini dalam masa 14 hari selepas memfailkan pelanjutan.Jika anda meminta tempoh faedah lanjutan (lebih daripada 26 minggu), anda juga perlu memberikan bukti yang menunjukkan tempoh masa yang anda perlukan untuk mencari pekerjaan baharu jika diberi pelanjutan.

Adakah majikan saya akan dimaklumkan jika saya memohon dan diluluskan untuk faedah Pelanjutan Pengangguran?Jika ya, bagaimanakah mereka akan dimaklumkan (mis., adakah mereka akan menerima notis melalui mel, e-mel, dll.) ?

Jika anda diluluskan untuk faedah pelanjutan pengangguran, majikan anda akan dimaklumkan melalui salah satu cara berikut:

-Kelulusan anda akan dimasukkan dalam laporan tuntutan insurans pengangguran mingguan.

-Majikan anda mungkin menerima pemberitahuan e-mel daripada Agensi Insurans Pengangguran (UIA) negeri.

-Majikan anda mungkin menerima notis dalam mel.

Sebaik sahaja tuntutan Pengangguran awal saya habis, bagaimana saya boleh memfailkan tuntutan Sambungan Pengangguran?(iaitu, apakah borang yang perlu saya lengkapkan, ke mana saya menghantarnya, dsb.) .?

Bilakah anda memfailkan sambungan pengangguran?

Jika anda telah kehabisan tuntutan pengangguran awal anda dan sedang mencari pelanjutan, anda perlu menyerahkan permintaan dengan borang yang sesuai.Anda boleh mendapatkan semua maklumat yang diperlukan di tapak web jabatan negeri yang mentadbir faedah pengangguran anda.Laman web ini juga akan memberikan arahan tentang cara melengkapkan borang dan ke mana untuk menghantarnya.

Untuk layak mendapat pelanjutan, anda mesti memenuhi keperluan tertentu yang ditetapkan oleh negeri anda.Keperluan ini mungkin termasuk telah menganggur selama sekurang-kurangnya 26 minggu, dapat menunjukkan bahawa anda sedang mencari pekerjaan secara aktif, dan telah membayar apa-apa gaji balik atau kehilangan gaji akibat pengangguran anda.

Sebaik sahaja anda telah melengkapkan semua kertas kerja yang diperlukan dan menghantarnya ke pejabat negeri anda, mereka akan menyemak kes anda dan memutuskan sama ada akan memberikan anda lanjutan atau tidak.Jika mereka meluluskannya, mereka akan memberitahu anda secara bertulis.Sebaik sahaja anda menerima pemberitahuan ini, adalah penting untuk anda bertindak dengan cepat untuk mengelakkan kehilangan manfaat anda sama sekali.

Walaupun memfailkan Pelanjutan Pengangguran mungkin kelihatan seperti tugas yang sukar, mengikuti langkah mudah ini boleh membantu memudahkan proses.

Jika tuntutan Pelanjutan Pengangguran saya ditolak, apakah hak rayuan saya?(iaitu, berapa lama saya perlu merayu keputusan penafian, ke mana saya menghantar kertas kerja rayuan saya, dsb.)?

Jika anda telah kehabisan semua hak rayuan anda dan keputusan penafian masih berkuat kuasa, anda boleh memfailkan pelanjutan pengangguran.Tempoh maksimum kelayakan untuk lanjutan pengangguran ialah 26 minggu.Anda mesti memfailkan tuntutan untuk lanjutan pengangguran dengan agensi negeri yang menolak tuntutan asal anda.Jika anda memfailkan faedah lanjutan akibat hilang upaya, anda juga mesti memfailkan permintaan untuk penentuan kelayakan manfaat dengan Pentadbiran Keselamatan Sosial (SSA). Untuk merayu keputusan penafian, hantar surat meminta semakan keputusan itu kepada:

Jabatan Pembangunan Tenaga Kerja

P.O.

kandungan panas