Sitemap

Berapa ramai orang dalam senarai simpanan tentera?

Terdapat kira-kira satu juta orang dalam senarai simpanan tentera.Nombor ini berubah dari tahun ke tahun apabila orang menyertai atau meninggalkan senarai.Majoriti orang dalam senarai simpanan tentera adalah antara umur 18 dan 25 tahun.

Berapakah umur maksimum seseorang untuk berada dalam senarai simpanan tentera?

Umur maksimum seseorang untuk berada dalam senarai simpanan tentera ialah 50 tahun.

Berapa kerap pasukan simpanan berlatih?

Penjaga simpanan biasanya dikehendaki menghadiri satu sesi latihan hujung minggu setiap tahun.Kekerapan latihan mungkin berbeza-beza bergantung pada peranan simpanan dalam tentera.Sebagai contoh, pegawai mungkin dikehendaki menghadiri latihan lebih kerap daripada kakitangan yang disenaraikan.

Apakah perbezaan antara tugas aktif dan menjadi simpanan?

Tugas aktif ialah apabila seseorang dipanggil untuk berkhidmat dalam tentera.Simpanan ialah seseorang yang telah dipanggil untuk bertugas aktif, tetapi belum melaporkan diri untuk bertugas.

Seorang simpanan boleh dipanggil untuk tujuan tertentu, seperti peperangan atau kecemasan.Mereka biasanya mempunyai masa rehat yang lebih sedikit daripada tentera yang bertugas aktif dan dibayar lebih sedikit.Penjaga simpanan juga boleh dipanggil semula untuk bertugas aktif pada bila-bila masa.

Terdapat kira-kira 1 juta orang di A.S.Simpanan Tentera Darat, termasuk kira-kira 100,000 yang merupakan askar dan pegawai sepenuh masa.Selebihnya adalah tentera sambilan atau orang awam yang membantu menyokong tentera dengan melakukan perkara seperti bekerja di pangkalan tentera atau memandu trak untuk kor bekalan tentera.

Adakah terdapat faedah menjadi seorang simpanan?

Terdapat banyak faedah menjadi seorang simpanan, termasuk peluang untuk menimba pengalaman dalam pelbagai peranan dan kemahiran, membina hubungan dengan sesama anggota perkhidmatan, dan membangunkan kemahiran kepimpinan.Menjadi seorang simpanan juga memberi anda peluang untuk mendapatkan wang sambil menjaga tanggungjawab anda sebagai warganegara.Di samping itu, menjadi sebahagian daripada tentera simpanan membolehkan anda dipanggil untuk bertugas aktif pada masa yang diperlukan.Akhirnya, berkhidmat sebagai simpanan boleh memberi anda kelebihan apabila memohon pekerjaan atau kenaikan pangkat ketenteraan.

Di manakah para simpanan biasanya berkhidmat?

Biasanya, pasukan simpanan berkhidmat dalam pelbagai kapasiti dalam tentera, termasuk dalam Rizab Tentera Darat.Mereka mungkin berfungsi sebagai sebahagian daripada unit yang dipanggil untuk bertugas aktif untuk tempoh masa tertentu, atau mereka mungkin dipanggil atas dasar yang diperlukan untuk memberikan sokongan semasa masa krisis.Pasukan simpanan juga sering dipanggil untuk memberi latihan dan sokongan kepada unit tentera biasa.

Berapa lamakah tempoh perkhidmatan bagi seorang simpanan?

Tempoh perkhidmatan bagi seorang simpanan ialah tiga tahun.Selepas melengkapkan tempoh perkhidmatan mereka, para simpanan kemudiannya layak untuk mendaftar semula untuk tambahan dua tahun.Penjaga simpanan juga boleh dipanggil untuk bertugas aktif semasa perang atau kecemasan negara.

Apakah jenis komitmen yang diperlukan semasa mendaftar untuk rizab?

Apabila mendaftar untuk rizab, anda mesti membuat komitmen untuk berkhidmat kepada negara anda.Ini bermakna anda akan bersedia untuk dipanggil pada bila-bila masa dan perlu menghadiri sesi latihan ketenteraan apabila dipanggil.Anda juga mesti bersedia untuk meninggalkan pekerjaan, keluarga dan rakan anda untuk berkhidmat kepada negara anda.

Bolehkah saya memilih tugasan saya jika saya menyertai rizab?

Ya, anda boleh memilih tugasan anda jika anda menyertai rizab.Walau bagaimanapun, jika anda tidak memilih tugasan dalam tempoh 30 hari selepas menyertai rizab, unit anda akan memberikan tugasan kepada anda.Anda juga boleh dipanggil untuk bertugas aktif semasa kecemasan negara.

Adakah saya perlu mengerahkan jika saya berada dalam simpanan?

Tidak, anda tidak perlu menggunakan jika anda berada dalam simpanan.Walau bagaimanapun, jika dipanggil untuk bertugas aktif, anda akan dikehendaki melaporkan diri untuk latihan dan mungkin tertakluk kepada mobilisasi.Jika digerakkan, anda mungkin ditugaskan ke unit tentera di mana sahaja di dunia.

Apakah yang berlaku jika saya tidak dapat memenuhi kewajipan saya kepada rizab?

Jika anda tidak dapat memenuhi kewajipan anda kepada rizab, anda mungkin tertakluk kepada beberapa penalti.Pertama, jika anda seorang pegawai atau ahli yang disenaraikan dalam komponen simpanan, anda mungkin diberhentikan daripada tentera.Kedua, jika anda bukan anggota pengawal negara dan gagal melaporkan diri apabila dipanggil bertugas aktif seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, anda mungkin tertakluk kepada pendakwaan jenayah.Akhir sekali, jika unit anda digerakkan dan anda tidak melaporkan diri untuk perkhidmatan dalam tempoh 30 hari selepas dimaklumkan mengenai mobilisasi, anda juga mungkin dikenakan pelepasan atau penalti lain.

Adakah terdapat had untuk kekerapan saya boleh dipanggil untuk perkhidmatan?

Tiada had untuk kekerapan anda boleh dipanggil untuk perkhidmatan, tetapi terdapat sekatan tertentu yang mungkin dikenakan.Sebagai contoh, jika anda berumur di bawah 26 tahun, anda hanya boleh dipanggil untuk perkhidmatan sekali setiap dua tahun.Selain itu, jika anda mempunyai keadaan perubatan yang menyukarkan atau mustahil untuk anda berkhidmat dalam tentera, anda mungkin dikecualikan daripada perkhidmatan.Akhir sekali, terdapat juga jawatan tertentu dalam tentera yang tertutup kepada orang yang pernah berkhidmat dalam simpanan sebelum ini.

Apakah jenis sokongan yang ditawarkan oleh simpanan tentera kepada ahlinya>?

Rizab tentera menawarkan anggotanya pelbagai perkhidmatan sokongan, termasuk akses kepada latihan dan pendidikan ketenteraan, penjagaan kesihatan, dan bantuan kewangan.Ahli juga boleh menggunakan kemudahan rizab untuk beriadah dan bersantai.Di samping itu, rizab menyediakan sokongan semasa kecemasan atau bencana alam.

kandungan panas