Sitemap

Berapa lama masa yang diambil untuk memproses permohonan pengangguran?

Proses memohon pengangguran boleh mengambil masa dari beberapa jam hingga beberapa minggu.Bahagian yang paling penting ialah bersedia dan sediakan semua dokumen yang diperlukan, kerana setiap langkah dalam proses permohonan memerlukan bukti identiti dan tempat tinggal anda.

Secara umum, anda perlu memberikan nama anda, tarikh lahir, nombor Keselamatan Sosial, alamat (termasuk poskod) dan maklumat pekerjaan.Anda juga mungkin diminta untuk menyediakan dokumentasi seperti stub gaji atau borang W-2 daripada pekerjaan baru-baru ini.

Setelah anda menyerahkan semua kertas kerja yang diperlukan, ia akan diproses oleh agensi negeri yang mengendalikan tuntutan pengangguran.Bergantung pada betapa rumitnya kes anda, mungkin terdapat langkah tambahan yang terlibat sebelum anda diberikan faedah.Walau bagaimanapun, secara keseluruhan proses permohonan tidak boleh mengambil masa terlalu lama untuk diselesaikan.

Bagaimanakah saya akan dimaklumkan tentang status pengangguran saya?

Jika anda telah memohon pengangguran, Jabatan Tenaga Kerja (DOL) akan menghantar notis status pengangguran anda.Notis ini akan merangkumi maklumat tentang cara mendapatkan maklumat tambahan atau merayu keputusan anda.Anda juga mungkin boleh menyemak status permohonan anda dalam talian di www.dol.gov/unemployment/.Jika anda tidak menerima notis daripada DOL dalam tempoh 10 hari selepas memohon, sila hubungi kami di 1-866-4USWAGE (1-866-487-9243).

Apakah maklumat yang perlu saya sediakan mengenai permohonan pengangguran?

Untuk memohon pengangguran, anda perlu memberikan nama, alamat, tarikh lahir, nombor keselamatan sosial (jika berkenaan) dan salinan lesen memandu atau ID negeri anda.Anda juga perlu memberikan maklumat tentang sejarah pekerjaan dan pendapatan anda sepanjang 12 bulan yang lalu.Jika anda menuntut faedah kerana hilang upaya, anda perlu menyediakan dokumentasi perubatan yang mengesahkan keadaan anda.Akhir sekali, anda perlu menjawab soalan tentang mengapa anda kehilangan pekerjaan anda dan apakah langkah yang anda ambil untuk mencari pekerjaan yang lain.

Apakah kriteria kelayakan untuk menerima faedah pengangguran?

Terdapat beberapa perkara yang perlu anda temui untuk melayakkan diri untuk faedah pengangguran.Yang pertama ialah anda telah tidak bekerja selama sekurang-kurangnya enam bulan, yang bermaksud bahawa pekerjaan terakhir anda telah ditamatkan atau anda berhenti.Kedua, anda mesti dapat membuktikan bahawa anda telah kehilangan gaji akibat tidak bekerja.Ini boleh dilakukan melalui stub gaji, penyata cukai dan dokumentasi lain.Akhir sekali, negeri atau daerah tempat tinggal anda akan menentukan jumlah wang yang anda terima dalam faedah pengangguran.

Berapa lama saya boleh menerima faedah pengangguran?

Tempoh masa anda boleh menerima faedah pengangguran bergantung pada beberapa faktor, termasuk sebab pengangguran anda.Secara amnya, anda boleh menerima faedah sehingga 26 minggu.Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pengecualian - contohnya, jika anda dipecat kerana pengangguran anda, anda mungkin hanya boleh menerima faedah selama 13 minggu.Selain itu, jika anda telah menghabiskan semua faedah negeri dan persekutuan anda dan tidak mendapat pekerjaan dalam tempoh enam bulan, kelayakan anda mungkin dikurangkan kepada 26 minggu.

Berapakah jumlah faedah pengangguran yang boleh saya terima setiap minggu/bulan?

Jumlah faedah pengangguran yang anda boleh terima setiap minggu/bulan adalah berdasarkan kadar pengangguran negeri anda.

Secara umum, semakin ramai anda menganggur, lebih banyak faedah yang anda boleh terima.

Secara amnya, faedah pengangguran perlu dibayar setiap minggu atau bulanan bergantung pada tempoh anda menganggur dan sama ada anda layak untuk faedah persekutuan atau negeri.

Jika anda mempunyai kurang daripada 26 minggu pengalaman pengangguran, maka negeri anda mungkin membayar faedah anda dalam dua ansuran dan bukannya satu.

Terdapat beberapa pengecualian kepada peraturan ini - contohnya jika anda berhenti kerja atau jika majikan anda menamatkan pekerjaan anda tanpa sebab yang munasabah.Dalam kes ini, jumlah faedah pengangguran yang anda terima akan berdasarkan bilangan minggu yang telah berlalu sejak tarikh kerja terakhir anda dibayar.

Adakah terdapat sebarang program atau sumber lain yang tersedia untuk membantu saya semasa menganggur?

Terdapat beberapa program dan sumber lain yang tersedia untuk membantu anda semasa menganggur.Satu pilihan ialah melihat program faedah pengangguran kerajaan.Program ini menyediakan bantuan kewangan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan bukan kerana kesalahan mereka sendiri.Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang program ini di laman web A.S.Jabatan Tenaga Kerja.Pilihan lain ialah melihat latihan kerja atau perkhidmatan kaunseling kerjaya.Perkhidmatan ini boleh membantu anda mencari pekerjaan baharu atau membangunkan kemahiran baharu yang akan memudahkan anda mencari pekerjaan baharu.Akhir sekali, jika anda memerlukan sokongan tambahan, selalunya terdapat agensi perkhidmatan sosial yang menawarkan bantuan kepada mereka yang menganggur atau bergelut dari segi kewangan.

Siapa yang boleh saya hubungi jika saya mempunyai soalan tentang tuntutan Pengangguran atau pembayaran faedah saya?

Jika anda mempunyai soalan tentang tuntutan Pengangguran atau pembayaran faedah, anda harus menghubungi pejabat pengangguran di negeri anda.Pejabat pengangguran boleh memberi anda maklumat tentang cara memfailkan tuntutan dan menerima faedah, serta menjawab sebarang soalan yang anda ada.Anda juga boleh menghubungi pejabat pengangguran jika anda memerlukan bantuan untuk memfailkan tuntutan anda atau membuat pembayaran.

Bilakah saya harus mengharapkan untuk mula menerima bayaran pengangguran selepas mengemukakan tuntutan?

Jika anda telah bekerja secara berterusan selama sekurang-kurangnya 26 minggu pada tahun lalu, anda secara automatik layak menerima faedah pengangguran.Anda boleh mula menerima pembayaran sebaik sahaja tuntutan anda diluluskan.Walau bagaimanapun, ia boleh mengambil masa sehingga empat minggu untuk tuntutan anda diproses dan diluluskan.Setelah tuntutan anda diluluskan, anda akan mula menerima bayaran mingguan daripada kerajaan.

Jika saya layak untuk dan menerima Insurans Pengangguran, berapa kerapkah saya perlu memfailkan borang tuntutan berterusan (pensijilan mingguan)?

Jika anda layak mendapat insurans pengangguran, anda perlu memfailkan borang tuntutan berterusan (pensijilan mingguan) setiap minggu.Borang tersebut memberitahu keadaan berapa banyak wang yang anda perolehi dan digunakan untuk mengira faedah anda.Jika anda tidak memfailkan borang, faedah anda akan dikurangkan.

kandungan panas