Sitemap

Mi a különbség az aktív szolgálat és a tartalékos hadsereg között?

Az aktív szolgálatos hadsereg olyan személyre vonatkozik, aki jelenleg katonai szolgálatot teljesít.A tartalékos hadsereg olyan személyre vonatkozik, akit katonai szolgálatra hívtak be, de még nem jelentkezett szolgálatra.

A fő különbség az aktív szolgálat és a tartalékos hadsereg között, hogy az aktív szolgálatot teljesítő katonáknak bármikor bevethetőnek kell lenniük, míg a tartalékos katonáknak csak szükség esetén kell a behívásra rendelkezésre állniuk.Ezenkívül az aktív szolgálatot teljesítő katonák általában jobb fizetést és juttatásokat kapnak, mint a tartalékos katonák.

Honnan tudhatom, hogy jogosult vagyok-e aktív szolgálatra?

Van néhány dolog, amit megtehet annak megállapítására, hogy jogosult-e aktív szolgálatra.Először is ellenőrizze katonai státuszát.Ha jelenleg nem katona, akkor előfordulhat, hogy nem jogosult.Másodszor nézze meg, hogy megfelel-e a katonai szolgálat fizikai követelményeinek.Harmadszor, tekintse át oktatási és képzési képesítését.Végül beszéljen egy toborzóval, hogy több információt kapjon arról, hogy mi szükséges a hadsereghez való csatlakozáshoz.

Ha a fenti lépések mindegyike azt mutatja, hogy Ön képesítéssel rendelkezik, és aktív szolgálati minőségben szeretné szolgálni országát, akkor lépjen kapcsolatba egy toborzóval, vagy vegyen részt alapképzésen.A hadsereghez való csatlakozás folyamata nagyon szigorú, és több hónapos felkészülést igényel az alapkiképzésre való felvétel előtt.

Van családom, szolgálhatok még aktív szolgálatot?

Igen, addig szolgálhat aktív szolgálatot, amíg a családja támogatja.Ha Ön házas, házastársa is aktív szolgálatot teljesíthet Önnel.Ha azonban nem házas vagy 18 éven aluli gyermeke él otthon, akkor ennek a gyermeknek az alapellátást kell biztosítania az aktív szolgálat ideje alatt.Előfordulhat, hogy a katonai szolgálat ideje alatt fizetés nélküli szabadságot kell kivennie, hogy gondoskodjon családjáról.

A legjobb módja annak, hogy megtudja, mit követelnek meg Öntől, ha aktív szolgálatot teljesít, ha beszél egy tiszttel az egységében, vagy hívja az 1-800-USA-Army (1-800-872-7262) telefonszámot. Képesek lesznek elmondani Önnek az Ön rendelkezésére álló különféle lehetőségeket, és segíteni tudnak abban, hogy szolgálata megfeleljen a hadsereg igényeinek.

Milyen előnyei vannak az aktív szolgálatnak?

Az aktív szolgálat előnyei a következők:

- Céltudat és összetartozás érzése.

- Fokozott munkabiztonság.

- Fokozott képzési lehetőségek.

-Magasabb fizetés és rang, mint a tartalékoknál vagy a nemzetőrségnél.

-Több szabadságot a katonai szolgálatra, mint a tartalékoknál vagy a nemzetőrségnél.

-Lehetőség arra, hogy szolgáld a hazád és változtass.

Választhatok, hogy milyen egységekhez rendeljenek?

Erre a kérdésre nincs mindenkire érvényes válasz, mivel a döntés, hogy melyik egységhez szeretne csatlakozni, az Ön egyéni képzettségétől és érdeklődésétől függően változik.Általában azonban megválaszthatja, hogy mely egységekhez legyen besorolva, ha megfelel a jogosultsági követelményeknek.

Ha Ön 18 és 39 év közötti, és még nem szolgál katonai szolgálatban vagy tartalékos állományban, akkor jogosult lehet az aktív szolgálatot teljesítő hadseregben.Ahhoz, hogy szolgálatba vehessen, először le kell tennie az Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB) tesztet.A teszt sikeres teljesítése után a három szolgálat egyik ágába osztják be: gyalogság, páncélos vagy különleges erők.

A jogosultsági követelmények teljesítése mellett más tényezők is befolyásolhatják a döntését, hogy csatlakozik-e az aktív szolgálati sereghez.Például, ha olyan beosztást szeretne, amely közelebb van az otthonához, vagy egy bizonyos típusú egységet részesít előnyben (pl. gyalogsági egységet), akkor érdemes megfontolni, hogy egy másik ághoz csatlakozzon.Végső soron fontos átgondolni, hogy milyen katonai tapasztalat felel meg legjobban képességeinek és érdeklődésének, mielőtt a fegyveres erőkhöz való besorozásról dönt.

Hol leszek elhelyezve, ha aktív szolgálatra hívnak?

Ha aktív szolgálatra hívják, valószínűleg egy katonai bázison fog állomásozni.Lehet, hogy egy egységhez rendelik, vagy külföldre vetik be.Az Ön konkrét feladatai és elhelyezkedése rangjától és katonai szakterületétől függ.

Kérhetek egy konkrét helyet?

Igen, kérhet egy adott helyet.Ha azonban a hely nem érhető el, kérése a sorba kerül, és a lehető leghamarabb hozzárendelődik egy helyhez.

Meggondolhatom magam, miután aktív szolgálatra hívtam?

Igen, meggondolhatja magát az ütemezett telepítési dátum előtt 24 órával.Ezt követően hivatalos kérésnek minősül, és nem módosítható.

Milyen előnyökkel jár az aktív szolgálatra való behívás kérése?

Számos előnnyel jár az aktív szolgálatra való behívás kérése, többek között: megemelt fizetés (a beosztástól függően), további szabadságnapok, ingyenes lakhatás és még sok más.Ezenkívül a hívást kérő szolgáltatási tagok elsőbbséget élveznek állásra jelentkezésekor vagy szállodai szobák lefoglalásakor.

Mennyi az aktív szolgálati idő?

Az aktív szolgálati beosztás időtartama jellemzően hat hónap, de az adott katonai ágtól és beosztástól függően hosszabb is lehet.Ez idő alatt a katonáknak kötelező kiképzéseken kell részt venniük, és laktanyában vagy más kijelölt helyen kell lakniuk.Egyes pozíciók esetén távoli helyekre is el kell utazni.

Meghosszabbítható a megbízatásom?

Ha aktív katonai szolgálatra hívják, megbízatása meghosszabbítható.Arra azonban nincs garancia, hogy így lesz.Kérdezze meg a parancsnokot, hogy meghosszabbíthatja-e szolgálatát.Ha megtagadja kérését, akkor köteles eleget tenni az aktív szolgálatra való bejelentésre vonatkozó utasításnak.

Elutasíthatom az aktiválási rendelést?

Igen, Ön visszautasíthatja az aktiválási megrendelést.Ha azonban így tesz, elveszítheti a katonai szolgálattal járó előnyöket, például a fizetett szabadságot és az oktatási lehetőségeket.Az egysége vagy a katonaság fegyelmi eljárás alá vonhatja Önt is.

Milyen következményekkel jár az aktív szolgálati parancsra történő bevetés megtagadása?

Van néhány lehetséges következménye annak, ha megtagadja a bevetést aktív szolgálati parancsra.A legsúlyosabb az, hogy hadbíróság elé kerülhet, és börtönbüntetésre számíthat.Ezenkívül előfordulhat, hogy katonai karrierje véget ért, és előfordulhat, hogy a jövőben nem kaphat katonai juttatásokat vagy előléptetéseket.Ezenkívül előfordulhat, hogy családjának el kell költöznie az otthoni bázisáról, vagy el kell hagynia az országot, hogy elkerülje a velük való érintkezést, amíg bevetésre kerül.Végül, ha Ön házas, előfordulhat, hogy házastársának különválási eljáráson kell keresztülmennie, amíg Ön kiküldetésben van.

„Főiskolára járok, a bevetés zavarni fogja a tanulmányaimat?'?

Erre a kérdésre nincs mindenkire érvényes válasz, mivel az alkalmazás hatása a hallgató tanulmányaira az egyén helyzetétől és tanulmányi céljaitól függően változik.Néhány tipp azonban a bevezetés hatásának minimalizálására a tanulók oktatására:

Végső soron fontos, hogy az aktív szolgálatot fontolgató hallgatók beszéljenek professzoraikkal és tanácsadóikkal sajátos helyzetükről, hogy eldönthessék, hogyan folytathatják a legjobban tanulmányaikat az egyetemen kívül. Bár nincs garantált mód a negatív hatások elkerülésére. a hallgató tanulmányait a telepítés miatt, ezeknek a tippeknek a követésével lehetőség szerint minimalizálni kell ezeket a hatásokat.

  1. A lehető leghamarabb beszélje meg terveit professzoraival és tanácsadóival.Segíthetnek az előre tervezésben, és megbizonyosodhatnak arról, hogy a katonai szolgálat során továbbra is eleget tud tenni minden tanulmányi követelményének.
  2. Legyen naprakész a kurzusokkal kapcsolatban azáltal, hogy rendszeresen jár az órákra, és teljesíti a kijelölt olvasmányokat és feladatokat.Ha úgy találja, hogy nehézségei vannak, hogy lépést tartson az óráival a telepítés során, beszéljen professzorával az Ön számára elérhető alternatív megoldásokról vagy bővítményekről.
  3. Használja ki a diákok számára otthon vagy a telepítés során elérhető online forrásokat és eszközöket.Ez magában foglalja az e-mailek, a csevegőszobák, a közösségi média platformok, például a Facebook használatát, és még a StudyStack (www.studystack.com) webhelyeken keresztül tárolt tanulmányi csoportokat is. Ezen eszközök használatával kapcsolatban maradhat az osztálytársakkal és más diákokkal, akik szintén tanulnak, miközben távol vannak az egyetemtől.
  4. Használja ki a katonai oktatási előnyöket, például a tandíjat segítő programokat vagy az Egyesült Államok különböző egyetemei által kínált ösztöndíjakat. Ezek a programok jelentős pénzügyi segítséget nyújthatnak, ha a bevetés előtt felhasználják őket, hogy a katonai szolgálat során folyamatosan fenntarthassák tanulmányi előrehaladását.

'Egészségügyi problémám van, szolgálhatok még?'

Igen, egészségi állapota esetén szolgálhatja hazáját az aktív szolgálatot teljesítő hadseregben.Ugyanazon a folyamaton kell keresztülmennie, mint mindenkinek, aki csatlakozni szeretne a hadsereghez.Az egyetlen különbség az, hogy dokumentálnia kell egészségügyi állapotát, és igazolnia kell, hogy az állapot stabil.Ha minden követelménynek eleget tud tenni, akkor a katonaság egészségügyi állapota ellenére is engedélyezheti a szolgálatot.Azonban nincs garancia arra, hogy ezt megteszik, ezért fontos, hogy minden lehetőséget megvizsgáljon, mielőtt döntést hozna.

forró tartalom