Sitemap

Meddig szedhetem a munkanélküli segélyt?

Nincs meghatározott időkorlát, mennyi ideig szedheti a munkanélküli segélyt.A legtöbb államban azonban van egy maximális időtartam, ameddig juttatásban részesülhet, ami általában 26 hét.Ha kimerítette állama maximális jogosultsági idejét, vagy ha a maximális időtartam lejárta után továbbra is munkanélküli, akkor további juttatásokat kérhet a szövetségi kormánytól.

Honnan tudhatom, hogy jogosult vagyok-e munkanélküli segélyre?

Ha Ön 26 hete vagy annál rövidebb ideig volt munkanélküli, automatikusan jogosult az ellátásra.Ha 27 hete vagy tovább munkanélküli, akkor online kell jelentkeznie a www. munkanélküliség. kormány . Felhívhatja állama munkanélküli hivatalát is, hogy megtudja, jogosult-e.

Mit kell tennem a munkanélküli segély igényléséhez?

A munkanélküli segély igényléséhez meg kell adnia nevét, társadalombiztosítási számát, születési dátumát és a legutóbbi fizetési csonk másolatát.Előfordulhat, hogy igazolnia kell a lakhelyét, például közüzemi számlát vagy bankszámlakivonatot.Ha fogyatékossága miatti munkanélküliség alapján igényel ellátást, be kell mutatnia az orvostól kapott dokumentumokat is, amelyek igazolják, hogy rokkantsága miatt nem tud dolgozni.Végül, ha havi juttatás helyett heti juttatást kér, igazolnia kell, hogy legalább négy hétig munka nélkül maradt.

Milyen adatokat kell megadnom a munkanélküli segély igényléséhez?

A munkanélküli segély igényléséhez meg kell adnia nevét, társadalombiztosítási számát, születési idejét és foglalkozását.Előfordulhat, hogy be kell mutatnia a jövedelmét igazolni, például fizetési csonkot vagy W-2 űrlapot.Egyes esetekben előfordulhat, hogy az állás elvesztésével kapcsolatos dokumentumokat is be kell nyújtania.

Munkanélkülivé válás után mennyi idő múlva kérhetek munkanélküli segélyt?

Munkanélküli segélyben részesülhet legfeljebb 26 hét.Ha azonban több mint hat hónapja volt munka nélkül, akár 36 hétig is részesülhet ellátásban.Munkanélküli segélyt igényelhet online vagy személyesen a helyi munkaügyi központban.

Személyesen kell találkoznom bárkivel, ha munkanélküli segélyt kérek?

Nem, nem kell személyesen találkoznia senkivel a munkanélküli segély igényléséhez.Jelentkezni online vagy telefonon lehet.

Hogyan kapok értesítést, ha a munkanélküli segély iránti kérelmemet jóváhagyják vagy elutasítják?

Ha a munkanélküli segély iránti kérelmét jóváhagyják, erről postai úton értesítjük.Ha a munkanélküli segély iránti kérelmét elutasítják, erről levélben vagy telefonon értesítik.Személyesen is kaphat értesítést abban az irodában, ahol az ellátást kérte.

Ha a jelentkezésemet jóváhagyják, mikor kezdődnek a kifizetéseim, és milyen gyakran kapom meg őket?

Ha jelentkezését jóváhagyják, a lehető leghamarabb megkapja a kifizetéseket.A kifizetések kéthetente történnek, és összesen 36 kifizetést kap.

Ha a kérelmemet elutasítják, fellebbezhetek a határozat ellen?

Igen, fellebbezhet a határozat ellen, ha kérelmét elutasítják.Ennek azonban van időkorlátja.A határidő általában az elutasító levél kézhezvételétől számított 30 napon belül van.Ha ezen határidőn belül nem fellebbez a határozat ellen, az véglegesnek minősül.

Milyen követelményeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy továbbra is jogosult legyen munkanélküli segélyre?

Mennyi ideig tart, amíg a munkanélküli hivatal feldolgozza a kérelmet?Mekkora a maximális időtartam, ameddig juttatásban részesülhet?Kaphat-e munkanélküli segélyt, ha bűncselekményt ítéltek el?Hogyan igényelhetek munkanélküli segélyt?Milyen eljárással lehet fellebbezni a munkanélküli hivatal határozata ellen?Milyen tényezők befolyásolhatják, hogy mennyi ideig tart a követelés feldolgozása?Van-e kivétel az ellátások maximális időtartama alól?Ha igen, mik ezek és miért?"

A következő útmutató tájékoztatást nyújt arról, hogy mennyi időbe telik, amíg egy egyén megkapja a munkanélküli-biztosítási ellátást az Egyesült Államokban.Az útmutató felvázol néhány olyan követelményt is, amelyeket teljesíteni kell a jogosultsághoz, valamint felsorol néhány határidőt, amelyek az ilyen kifizetések fogadásához kapcsolódnak.Végül, ez a dokumentum megvitat néhány olyan módot, amellyel az egyén fellebbezhet a Munkaügyi Hivatal határozata ellen.

A munkanélküli-biztosítás igénylésének több lépése is van Amerikában.Először is, az egyénnek meg kell felelnie bizonyos, az állami törvények által meghatározott alkalmassági követelményeknek.Ezek közé tartozik, hogy nem dolgoznak, és kevesebbet kerestek, mint a korábbi fizetésük a legutóbbi foglalkoztatási időszakuk során.Ha ezek a követelmények teljesülnek, az igénylőknek kérelmet kell benyújtaniuk a helyi munkanélküliségi hivatalhoz.Ez a lépés általában körülbelül két hétig tart a kérelem benyújtásától a kifizetésig.

Miután az egyén kifizetést kapott az állama Munkanélküli Hivatalától, általában jogosult arra, hogy kifizetéseket kapjon a szövetségi ügynökségektől, például a társadalombiztosítástól vagy a Medicare-től (attól függően, hogy fizetett-e ezekbe a programokba vagy sem). Mindazonáltal az igénylők egyes ellátástípusaihoz bizonyos időkorlátok vonatkoznak.Például a társadalombiztosítási kifizetések általában körülbelül 26 hétig tartanak, míg a Medicare a munkaévek során elért jövedelemszint alapján fizet.Ha egy magánszemély az összes rendelkezésre álló forrást kimeríti, mielőtt követeléseit feldolgozták vagy fellebbezést kimerítettek volna, akkor kizárhatják a jövőbeli állami támogatási programokból.

Ez a dokumentum csak általános tájékoztatást nyújt, és semmilyen konkrét helyzettel kapcsolatban nem szabad jogi tanácsként hivatkozni rá."

Követelmények:

- Legyen munkanélküli és a gazdasági viszonyok miatt nem tud új munkát találni

- Kevesebbet keresett, mint az előző fizetése a legutóbbi foglalkoztatási időszakában

- Nyújtson be igényt az önhibáján kívüli állásvesztés után 2 héten belül (kivéve, ha az állami törvények hosszabb várakozási időt engedélyeznek)

- A feldolgozási idők a helytől függően változnak, de általában körülbelül 2 hétbe telik a benyújtás dátumától az első csekk megérkezéséig* (*Megjegyzés: A feldolgozási idő néha akár 6 hónapig is eltarthat, ha az igénylő elmulasztja a kezdeti szűrést)

Maximális időtartamok:

-A legtöbb esetben az egyének legfeljebb 26 hétig jogosultak a felhasználói felület előnyeire* (*Egyes államok hosszabb időszakot kínálnak; kérjük, tekintse meg állama webhelyét) *(MEGJEGYZÉS: Egyes államok maximum 52 hetet kínálnak; kérjük, tekintse meg állama webhelyét) *(* MEGJEGYZÉS: Nagyon korlátozott körülmények között, amikor valaki megszakítás nélkül, alacsony fizetéssel dolgozott az utolsó munkahelye elhagyása óta – még akkor is, ha azóta elveszítette az állását –, bizonyos feltételek mellett továbbra is korlátlan ideig gyűjtheti a felhasználói felület előnyeit.) **(" Folyamatos" azt jelenti, hogy megszakítás nélkül, kivéve a rövid távolléteket, például szabadságot vagy betegséget.) **(A "rövid ideig" 1 hét vagy kevesebb.) **(A "Távollét" azt jelenti, hogy felmondás/elbocsátás kellő értesítés nélkül.)**

Fellebbezési eljárás:

-A kezdeti követelés elutasításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 nap áll rendelkezésére (vagy elektronikus elutasítás esetén 7 nap az online jelentkezés után*) (*Kivétel vonatkozik arra az esetre, ha a kérelmező nem tud angolul olvasni; lásd alább)** (*Kivétel vonatkozik arra az esetre, ha a kérelmező nem tud angolul; ld. lent)** (*Kivétel vonatkozik arra az esetre, ha a jelentkező nem tud angolul olvasni; lásd alább)** A határozat fellebbezéséhez vegye fel a kapcsolatot a helyi Munkaügyi Biztonsági Hivatallal, amely az elutasító levélben található, VAGY lépjen online a www2 .state .mn .us/esd2/contacts/contacts_main_menu_item4 címre. .

Megvonható-e a munkanélküli segélyre való jogosultságom, miután jóváhagyták?

Ha jóváhagyták a munkanélküli segélyre, előfordulhat, hogy az állam nem vonhatja vissza az ellátásra való jogosultságát azok jóváhagyása után.Ha azonban nem keres aktívan munkát, vagy abbahagyja a munkát az ellátások jóváhagyása után, az állam visszavonhatja az Ön juttatását.Az az idő, amelyre az ellátások visszavonásáról szóló döntés általában nagyon gyors.Ha úgy gondolja, hogy a járadékát indok nélkül vonták meg, panasszal fordulhat az Állami Munkaügyi Hivatalhoz.

Van-e korlát a munkanélküli-biztosítási ellátások teljes összegének, amelyet idővel kaphatok?

Nincs meghatározott korlát az idővel igénybe vehető munkanélküli-biztosítási ellátások teljes összegére.Vannak azonban bizonyos korlátozások, amelyek vonatkozhatnak arra az esetre, ha hosszú ideig részesült ellátásban, vagy ha sok munkanélküliségi igénye volt.Ha további információra van szüksége ezekkel a korlátozásokkal kapcsolatban, kérjük, forduljon az állami munkanélküli hivatalhoz.

Van-e olyan állam, amely meghosszabbított munkanélküli-biztosítási ellátást nyújt a szövetségi kormány által kínált szokásos 26 héten túl?

A munkanélküli segélyek maximális időtartama nincs meghatározva, mivel minden államnak megvannak a saját törvényei és rendeletei, amelyek szabályozzák, hogy az egyén mennyi ideig kaphat segélyt.A legtöbb államban azonban egy munkanélküli legfeljebb 26 hétig részesülhet munkanélküli-biztosítási ellátásban.

Ha egy adott államban kimerítette 26 hetes munkanélküli-biztosítási járadékra való jogosultságát, akkor jogosult lehet meghosszabbított ellátásra a „kiterjesztett ellátás” vagy „hosszabbított igénylés” elnevezésű programon keresztül.A kiterjesztett segélyprogramok számos államban elérhetőek, és jellemzően további hetes munkanélküli-biztosítási fedezetet kínálnak a szokásos 26 héten túl.

Ha meg szeretné tudni, hogy jogosult-e kiterjesztett ellátásokra az Ön államában, lépjen kapcsolatba a helyi Foglalkoztatási Biztonsági Hivatallal, vagy lépjen online a webhelyükre.Ezen túlmenően számos webhely részletes információkat tartalmaz a kiterjesztett munkanélküli-biztosítási ellátások jogosultsági követelményeiről az egyes államokban.

forró tartalom