Sitemap

Ποια είναι η υψηλή θητεία για τους αξιωματικούς του ναυτικού το 2020;

Το 2020, οι αξιωματικοί του ναυτικού με υψηλόετή θητεία θα έχουν υπηρετήσει για 12 χρόνια.Οι αξιωματικοί που έχουν συμπληρώσει 10 έτη υπηρεσίας θα έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης στα 60 έτη, ενώ όσοι έχουν συμπληρώσει 12 έτη θα έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης στα 55 έτη.Οι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού με λιγότερα από 12 έτη υπηρεσίας δεν δικαιούνται συνταξιοδότηση μέχρι να συμπληρώσουν την ηλικία των 60 ετών.

Τι θα συμβεί αν υπερβείτε τη θητεία του υψηλού έτους;

Εάν υπερβείτε τη θητεία υψηλού έτους, η υπηρεσία σας θα τερματιστεί.Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχετε πλέον δουλειά στο Πολεμικό Ναυτικό και δεν θα λαμβάνετε κανένα επίδομα.Μπορεί επίσης να αντιμετωπίσετε ποινικές διώξεις εάν παραβιάσετε τη στρατιωτική νομοθεσία συνεχίζοντας να υπηρετείτε μετά τη λήξη της θητείας σας στο υψηλό έτος.

Πώς επηρεάζει η θητεία σε υψηλό έτος τη συνταξιοδότηση;

Η θητεία του Ναυτικού Ανώτατου Έτους (HYT) είναι ένα σύστημα συνταξιοδότησης που επιτρέπει στους ναυτικούς να συνταξιοδοτηθούν αφού υπηρετήσουν μόνο για ένα έτος αντί για τα παραδοσιακά δύο χρόνια.Αυτή η αλλαγή έγινε προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των ναυτικών που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα.

Το κύριο πλεονέκτημα του HYT είναι ότι μειώνει το χρόνο που πρέπει να περιμένει ένας ναυτικός πριν λάβει την πλήρη συνταξιοδότησή του.Για παράδειγμα, ένας ναυτικός που συνταξιοδοτείται μετά από ένα χρόνο θα λάβει το 50% της τελικής αμοιβής του ως αποζημίωση συνταξιοδότησης, αντί του κανονικού 75%.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα στο HYT.Πρώτον, μπορεί να είναι δύσκολο για έναν ναυτικό να βρει άλλη δουλειά εάν εγκαταλείψει νωρίς το ναυτικό.Δεύτερον, το HYT μπορεί να μην είναι διαθέσιμο για όλους τους ναυτικούς.Τέλος, το HYT δεν επηρεάζει το πόσα χρήματα λαμβάνει ένας ναυτικός όταν αποσυρθεί από το ναυτικό.

Ποιες είναι οι πιθανές εξαιρέσεις από τη θητεία σε υψηλό έτος;

Υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις από τον κανόνα θητείας υψηλού έτους.Μία εξαίρεση αφορά αξιωματικούς που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο έτη υπηρεσίας σε βαθμό ή βαθμό, αλλά δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει το νόμιμο όριο για σωρευτικά έτη υπηρεσίας.Μια άλλη εξαίρεση αφορά αξιωματικούς που μετατίθενται ακούσια από έναν σταθμό ενεργού υπηρεσίας σε άλλον εντός της ίδιας αλυσίδας διοίκησης.Τέλος, ένας αξιωματικός μπορεί να εξαιρεθεί εάν υπηρετεί σε θέση που δεν απαιτεί πτυχίο κολεγίου και πληροί άλλα συγκεκριμένα κριτήρια που ορίζονται από νόμο ή κανονισμό.

Υπάρχει ελάχιστη απαίτηση υπηρεσίας για θητεία υψηλού έτους;

Όχι, δεν υπάρχει ελάχιστη απαίτηση υπηρεσίας για θητεία υψηλού έτους.Ωστόσο, εάν δεν υπηρετείτε επί του παρόντος στο Πολεμικό Ναυτικό, μπορεί να σας ζητηθεί να υπηρετήσετε μια περίοδο ενεργού υπηρεσίας προτού πληροίτε τα κριτήρια για θητεία υψηλότερου έτους.Επιπλέον, ορισμένες θέσεις εντός του Πολεμικού Ναυτικού απαιτούν ορισμένο χρόνο εξυπηρέτησης προτού να είναι επιλέξιμες για θητεία υψηλού έτους.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις καταλληλότητας και τις απαιτήσεις υπηρεσίας, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας ή επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο προσλήψεων.

Ποια είναι η επίδραση της επανένταξης στη θητεία του υψηλού έτους;

Το αποτέλεσμα της εκ νέου στρατολόγησης στη θητεία υψηλού έτους είναι ότι θα παρατείνει τη θητεία υψηλού έτους του μέλους της υπηρεσίας κατά ένα έτος.Αυτό σημαίνει ότι το μέλος της υπηρεσίας θα έχει συμπληρώσει την αρχική του θητεία και ένα επιπλέον έτος υπηρεσίας, για συνολικά τρία χρόνια.Αυτή η επέκταση μπορεί να είναι επωφελής για το μέλος της υπηρεσίας όσον αφορά τις αυξημένες αμοιβές και τα οφέλη, καθώς και τις ευκαιρίες προαγωγής.Είναι σημαντικό, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η επανένταξη δεν εγγυάται αύξηση της θητείας σε υψηλό έτος. εγγυάται μόνο παράταση.Τα μέλη της υπηρεσίας πρέπει να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις καταλληλότητας για την κατάσταση προαγωγής και διατήρησης.

Πώς επηρεάζει η διάγνωση PTSD ή TBI τη θητεία σε υψηλό έτος;

Όταν ένα άτομο βιώνει ένα τραυματικό γεγονός, όπως είναι σε αυτοκινητιστικό ατύχημα ή μάρτυρας βίας, το σώμα του αντιδρά απελευθερώνοντας ορμόνες του στρες.Αυτές οι ορμόνες μπορούν να προκαλέσουν σωματικές και συναισθηματικές αλλαγές που μπορεί να διαρκέσουν μήνες ή και χρόνια μετά το αρχικό τραύμα.

Εάν διαγνωστείτε με PTSD ή TBI, πιθανότατα θα επηρεάσει την ικανότητά σας να κάνετε τη δουλειά σας.Για παράδειγμα, κάποιος που έχει PTSD μπορεί να έχει πρόβλημα να συγκεντρωθεί σε εργασίες και να θυμηθεί σημαντικές λεπτομέρειες.Μπορεί επίσης να έχουν εφιάλτες και αναδρομές που παρεμβαίνουν στη δουλειά τους.Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα άτομα με PTSD μπορεί να μην είναι σε θέση να χειριστούν στρεσογόνες καταστάσεις στην εργασία.

Εάν ανησυχείτε για το πώς η διάγνωσή σας μπορεί να επηρεάσει τις προοπτικές εργασίας σας, μιλήστε με τον γιατρό ή τον θεραπευτή σας σχετικά με τις επιλογές θεραπείας.Μπορεί επίσης να θέλετε να συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο εργασίας εάν πιστεύετε ότι έχετε υποστεί διακρίσεις στην εργασία λόγω της κατάστασής σας.

Μπορούν οι έφεδροι αξιωματικοί να εξαιρεθούν από τους κανόνες θητείας ανώτατου έτους;

Ναι, ένας έφεδρος αξιωματικός μπορεί να εξαιρεθεί από τους κανόνες θητείας ανώτατου έτους.Αυτή η εξαίρεση είναι διαθέσιμη εάν ο αξιωματικός πληροί ορισμένες προϋποθέσεις και έχει λάβει εξαίρεση από τον Υπουργό Άμυνας.Οι απαιτήσεις για αυτήν την εξαίρεση ποικίλλουν ανάλογα με τον κλάδο εξυπηρέτησης, αλλά συνήθως περιλαμβάνουν την εκπλήρωση ορισμένων κριτηρίων επιλεξιμότητας και την υπηρέτηση σε θέση σημαντικής ευθύνης για τουλάχιστον ένα έτος.Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας αξιωματικός μπορεί επίσης να χρειαστεί να επιδείξει εξαιρετική αξία ή εμπειρία προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις για αυτήν την εξαίρεση.

Εάν είστε έφεδρος αξιωματικός και θέλετε να μάθετε εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για αυτήν την εξαίρεση, είναι καλύτερο να μιλήσετε με την αλυσίδα διοίκησης ή το γραφείο προσωπικού του στρατιωτικού σας τμήματος.Θα μπορούν να σας παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις και τη διαδικασία που απαιτείται για την απόκτηση αυτής της εξαίρεσης.

Πώς επηρεάζουν οι προαγωγές τη θητεία ενός αξιωματικού στο υψηλό έτος;

Οι προαγωγές επηρεάζουν τη θητεία ενός αξιωματικού με διάφορους τρόπους.Πρώτον, οι προαγωγές γενικά αυξάνουν τον βαθμό και τον μισθό ενός αξιωματικού.Αυτό επηρεάζει την επιλεξιμότητα του αξιωματικού για τις επιτροπές επιλογής προαγωγής και την αρχαιότητά του εντός του τρέχοντος βαθμού και του μισθολογικού του βαθμού.Δεύτερον, οι προαγωγές μπορούν να μηδενίσουν το ρολόι της θητείας του ανώτερου έτους ενός αξιωματικού, που σημαίνει ότι ο αξιωματικός θα έχει υπηρετήσει μόνο ένα ολόκληρο έτος της αρχικής τριετούς θητείας του μετά την προαγωγή του.Τέλος, οι προαγωγές μπορούν επίσης να παρατείνουν ή να συντομεύσουν την αρχική τριετή θητεία ενός αξιωματικού κατά αρκετούς μήνες ή χρόνια, ανάλογα με τη διάρκεια της διαδρομής προαγωγής και τον βαθμό της νέας θέσης.Οι αξιωματικοί με λιγότερα από τρία χρόνια υπηρεσίας συνήθως δεν είναι επιλέξιμοι για προαγωγή έως ότου συμπληρώσουν τουλάχιστον δύο χρόνια στον τρέχοντα βαθμό και τον μισθό τους.Οι αξιωματικοί με περισσότερα από τρία χρόνια υπηρεσίας είναι συνήθως επιλέξιμοι για προαγωγή μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον τεσσάρων ετών στον τρέχοντα βαθμό και τον μισθολογικό τους βαθμό.

Οι αξιωματικοί που προάγονται τείνουν να έχουν μικρότερη θητεία από τους αξιωματικούς που δεν λαμβάνουν προαγωγές.Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μια προαγωγή αυξάνει τον βαθμό και τη μισθολογική κλίμακα ενός αξιωματικού, γεγονός που επηρεάζει την καταλληλότητά του/της για τις επιτροπές επιλογής καθώς και την αρχαιότητα εντός του τρέχοντος βαθμού/αμοιβής του/της (υποθέτοντας ότι δεν υπάρχουν άλλες αλλαγές). Οι προαγωγές επαναφέρουν επίσης το ρολόι θητείας ανώτερου έτους ενός αξιωματικού στο μηδέν (που σημαίνει ότι έχει πλέον υπηρετήσει 1 πλήρες έτος από τα 3) – αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα κι αν έχει ήδη υπηρετήσει το 1/3 της αρχικής θητείας του τριών ετών λόγω Μήκους Διαδρομής Προαγωγής και Διαφορές κατάταξης Εάν προωθηθείτε, το ρολόι HIYT επανέρχεται στα 0 έτη, αλλά μετράει στον συνολικό χρόνο που σερβίρεται μόλις φτάσει ξανά τα 3 χρόνια, γι' αυτό παρακολουθήστε!Οι προσφορές συνήθως παρατείνουν ή συντομεύουν την αρχική σας περίοδο 3 ετών κατά Χ Μήνες ή Έτη με βάση τη διάρκεια της Διαδρομής Προώθησης και τη διαφορά κατάταξης μεταξύ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗ & ΠΑΛΙΑ ΘΕΣΗ Για παράδειγμα: Εάν είχατε αρχικά προσληφθεί στον βαθμό E-4 με ημερομηνία λήξης HIYT 4/ 1/2020 τότε μετά την Προαγωγή από E-5 σε E-6 το HIYT σας λήγει στις 5/1/2021, αλλά αν είχατε αρχικά προσληφθεί στον βαθμό E-4 με ημερομηνία λήξης HIYT 4/1/2020, τότε μετά την Προαγωγή από E-5 στον Chief Warrant Officer 2 το HIYT σας λήγει στις 31/12/2021Το ιστορικό υπηρεσίας σας είναι σημαντικό όταν κάνετε αίτηση για μελλοντικές θέσεις, καθώς δείχνει πόσο καιρό υπηρετείτε στο ναυτικό επί του παρόντος και ιστορικά. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι προσφορές επηρεάζουν την επιλεξιμότητά σας για επιτροπές επιλογής και την αρχαιότητα εντός του τρέχοντος βαθμού PayGrade σας, Επομένως, παρακολουθήστε!Εάν κάνετε αίτηση για μελλοντική θέση, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει την απαίτηση ελάχιστου χρόνου εξυπηρέτησης σε αυτήν τη θέση πριν αποδεχτείτε ή απορρίψετε!Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, μεταβείτε στη διεύθυνση:

.

Πρέπει οι αξιωματικοί να επιτύχουν ένα συγκεκριμένο βαθμό προτού υπόκεινται σε κανόνες θητείας υψηλού έτους;

Όχι, οι αξιωματικοί δεν χρειάζεται να επιτύχουν συγκεκριμένο βαθμό προτού υπόκεινται σε κανόνες θητείας υψηλού έτους.Οι αξιωματικοί που υπόκεινται σε κανόνες θητείας υψηλού έτους πρέπει να υπηρετήσουν τουλάχιστον 12 συνεχόμενα έτη σε βαθμό ή ισοδύναμη υπηρεσία.Επιπλέον, οι αξιωματικοί πρέπει να διορίζονται και να διορίζονται ως εντεταλμένοι αξιωματούχοι από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι αξιωματικοί που πληρούν αυτές τις απαιτήσεις υπόκεινται αυτόματα σε κανόνες θητείας υψηλού έτους.Ωστόσο, ένας αξιωματικός μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμά του για υψηλό έτος θητείας υποβάλλοντας γραπτή αίτηση παραίτησης και λαμβάνοντας έγκριση από τον Υπουργό Άμυνας.Οι παραιτήσεις που χορηγούνται βάσει αυτής της αρχής θα λήξουν πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία χορήγησης.

Οι αξιωματικοί που δεν πληρούν οποιαδήποτε από αυτές τις απαιτήσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε υψηλό έτος θητείας εάν έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον έξι συνεχόμενα έτη σε βαθμό ή ισοδύναμη υπηρεσία και έχουν οριστεί και διοριστεί ως εντεταλμένος αξιωματικός από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών .Οι αξιωματικοί που δεν πληρούν καμία απαίτηση ενδέχεται να μην είναι επιλέξιμοι για προαγωγή έως ότου έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον οκτώ συναπτά έτη σε βαθμό ή ισοδύναμη υπηρεσία και έχουν οριστεί και διοριστεί ως εντεταλμένος αξιωματικός από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μπορεί ένας αξιωματικός να παραιτηθεί από το δικαίωμά του να ασκήσει έφεση κατά μιας απόφασης υψηλού χρόνου θητείας;

Ναι, ένας αξιωματικός μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμά του να ασκήσει έφεση σε απόφαση θητείας υψηλού έτους.Η παραίτηση από το δικαίωμα προσφυγής θα προστατεύσει το ιστορικό και τη σταδιοδρομία του αξιωματικού από τυχόν αρνητικές συνέπειες που θα μπορούσαν να προκύψουν από μια ανεπιτυχή προσφυγή.Οι αξιωματικοί που επιλέγουν να παραιτηθούν από το δικαίωμα προσφυγής θα πρέπει να γνωρίζουν τις πιθανές συνέπειες, ωστόσο, καθώς η μη άσκηση προσφυγής μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική φήμη.

Οι αξιωματικοί που επιθυμούν να παραιτηθούν από το δικαίωμα προσφυγής πρέπει να υποβάλουν γραπτό αίτημα διευκρινίζοντας γιατί πιστεύουν ότι η προσφυγή θα ήταν επιζήμια για την καριέρα ή το ιστορικό τους.Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο 30 ημέρες μετά την παραλαβή της κοινοποίησης της απόφασης θητείας υψηλής περιόδου.Εάν ο αξιωματικός εγκριθεί για παραίτηση, θα λάβουν επιστολή που θα αναφέρει ότι έχουν παραιτηθεί από το δικαίωμα προσφυγής και οποιαδήποτε περαιτέρω αλληλογραφία που σχετίζεται με την απόφαση θα αποσταλεί απευθείας σε αυτούς.

Υπάρχουν πολλές πιθανές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από την παραίτηση του δικαιώματός σας να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης θητείας υψηλού έτους:

1) Οι προοπτικές προώθησής σας ενδέχεται να μειωθούν εάν δεν κερδίσετε την υπόθεσή σας. 2) Μπορεί να χάσετε βαθμούς στην αξιολόγησή σας εάν δεν κερδίσετε την υπόθεσή σας. 3) Μπορεί να αντιμετωπίσετε πειθαρχικά μέτρα εάν δεν κερδίσετε την υπόθεσή σας. 4) Το όνομά σας θα μπορούσε να εμφανίζεται σε δημόσια αρχεία που σχετίζονται με την υπόθεση (π.χ. δικαστικά έγγραφα, εγγραφές φακέλων)· 5) Μπορεί να βιώσετε πρόσθετο άγχος και άγχος κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. 6) Η απώλεια της υπόθεσής σας θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη σας στη στρατιωτική κοινότητα και πέρα ​​από αυτήν. 7) Θα μπορούσε να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να φτάσετε σε ορισμένες ανώτερες βαθμίδες λόγω καθυστερήσεων που προκαλούνται από διαδικασίες προσφυγών σε διάφορα επίπεδα κυβερνητικών/στρατιωτικών οργανισμών.

Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό της επίκλησης ή όχι των κανόνων θητείας υψηλού έτους;

Οι αξιωματούχοι του Πολεμικού Ναυτικού λαμβάνουν υπόψη μια σειρά παραγόντων όταν αποφασίζουν εάν θα επικαλεστούν ή όχι κανόνες θητείας υψηλού έτους, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής κατάστασης και της ετοιμότητας του στόλου.Λαμβάνουν επίσης υπόψη πόσο καιρό έχει περάσει από την επίκληση ενός προηγούμενου κανόνα θητείας υψηλού έτους.Εάν οι αξιωματούχοι του Πολεμικού Ναυτικού πιστεύουν ότι η επίκληση των κανόνων θητείας υψηλού έτους θα βελτιώσει την ετοιμότητα του στόλου, μπορεί να το κάνουν.Ωστόσο, εάν πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στην ετοιμότητα του στόλου, μπορεί να επιλέξουν να μην επικαλεστούν τον κανόνα.

contenuto caldo