Sitemap

Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες της απαίτησης εμβολιασμού των εργαζομένων για τον Covid-19;

Δεν υπάρχει ομοσπονδιακός νόμος που να απαγορεύει συγκεκριμένα στους εργοδότες να απαιτούν από τους εργαζόμενους να εμβολιάζονται για τον Covid-19.Ωστόσο, υπάρχει μια σειρά από νομικές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν εάν ένας εργοδότης απαιτήσει από τους εργαζόμενους να εμβολιαστούν κατά του Covid-19 χωρίς προηγουμένως να λάβει τη συγκατάθεσή τους.Για παράδειγμα, εάν ένας εργαζόμενος αρνηθεί να εμβολιαστεί κατά του Covid-19, μπορεί να έχει λόγους να ισχυριστεί ότι έγιναν διακρίσεις ή παρενόχληση στον χώρο εργασίας.Επιπλέον, ένας υπάλληλος που δεν έχει εμβολιαστεί κατά του Covid-19 μπορεί επίσης να γίνει ευπαθής στον ιό και να αναπτύξει δυνητικά σοβαρές επιπλοκές στην υγεία του.Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για τους εργοδότες να εξετάσουν προσεκτικά τις πιθανές νομικές συνέπειες της απαίτησης εμβολιασμού των εργαζομένων κατά του Covid-19 πριν λάβουν οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική.

Μπορεί ένας εργοδότης να ζητήσει από τους υπαλλήλους του να κάνουν το εμβόλιο Covid-19;

Ναι, ένας εργοδότης μπορεί να ζητήσει από τους υπαλλήλους του να κάνουν το εμβόλιο Covid-19.Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες επιφυλάξεις σε αυτό.Πρώτον, το εμβόλιο δεν είναι υποχρεωτικό για όλους τους εργαζόμενους και μπορεί να απαιτείται μόνο από ορισμένες θέσεις ή σε περιοχές υψηλού κινδύνου.Δεύτερον, οι εργοδότες δεν μπορούν να απαιτήσουν από τους εργαζόμενους να πάρουν συγκεκριμένες ημέρες άδειας από την εργασία τους ως αποτέλεσμα της λήψης του εμβολίου.Τέλος, εάν ένας εργαζόμενος δεν λάβει το εμβόλιο Covid-19 και μολυνθεί από τον ιό Covid-19, μπορεί να εξακολουθεί να μπορεί να μηνύσει τον εργοδότη του για αποζημίωση.

Είναι διάκριση εάν ένας εργοδότης απαιτεί από τους εργαζόμενους να εμβολιαστούν;

Δεν υπάρχει καθολική απάντηση σε αυτή την ερώτηση, καθώς εξαρτάται από τη χώρα στην οποία ζείτε και τους συγκεκριμένους νόμους που ισχύουν.Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, είναι νόμιμο για τους εργοδότες να απαιτούν από τους εργαζόμενους να εμβολιάζονται κατά ορισμένων ασθενειών.Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου αυτή η απαίτηση θα μπορούσε να θεωρηθεί διάκριση για λόγους υγείας.Για παράδειγμα, εάν ένας εργοδότης απαιτεί από όλους τους εργαζόμενους να λάβουν εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, αλλά αρνείται να παράσχει την ίδια προστασία εμβολίου σε εργαζόμενους που έχουν ιατρικές παθήσεις που τους καθιστούν ευάλωτους στη μόλυνση από τον ιό Covid, τότε αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως συμπεριφορά που εισάγει διακρίσεις.Επιπλέον, ορισμένες χώρες έχουν νόμους που προστατεύουν τους ανθρώπους από το να αναγκαστούν να λάβουν μέρος σε ιατρικές διαδικασίες ή εμβολιασμούς που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να ανεχθούν (για θρησκευτικούς λόγους κ.λπ.). Έτσι, ενώ είναι γενικά νόμιμο για τους εργοδότες να απαιτούν από τους εργαζόμενους να εμβολιάζονται κατά ορισμένων ασθενειών, ενδέχεται να εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις όπου αυτή η απαίτηση θα παραβιάζει τους νόμους κατά των διακρίσεων.

Πώς μπορούν οι εργοδότες να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοί τους είναι εμβολιασμένοι κατά του Covid-19;

Ποιες είναι μερικές πιθανές νομικές επιπτώσεις για τους εργοδότες που απαιτούν εμβολιασμό κατά του Covid-19;Ποια μέτρα μπορούν να λάβουν οι εργαζόμενοι εάν πιστεύουν ότι ο εργοδότης τους απαιτεί να λάβουν εμβόλιο για τον Covid-19;Μπορεί ένας εργαζόμενος να αρνηθεί να λάβει εμβόλιο Covid-19 εάν το ζητήσει ο εργοδότης του;Εάν ένας εργαζόμενος δεν λάβει εμβόλιο κατά του Covid-19, ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες;

Ο Covid-19 είναι ένας εξαιρετικά μεταδοτικός ιός που έχει συνδεθεί με αρκετές περιπτώσεις σοβαρής αναπνευστικής νόσου στις Ηνωμένες Πολιτείες.Τα συμπτώματα της λοίμωξης Covid-19 περιλαμβάνουν πυρετό, βήχα και δύσπνοια.Σε σοβαρές περιπτώσεις, οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν πνευμονία ή ακόμα και θάνατο.Αν και δεν υπάρχει θεραπεία για τη λοίμωξη Covid-19, η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία με αντιβιοτικά μπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα.

Αν και δεν υπάρχει ομοσπονδιακός νόμος που να απαγορεύει στους εργοδότες να απαιτούν κάλυψη εμβολίου κατά του Covid από τους υπαλλήλους τους, πολλές πολιτείες έχουν νόμους που ρυθμίζουν τις υποχρεωτικές απαιτήσεις ανοσοποίησης.Γενικά, η πολιτειακή νομοθεσία απαιτεί τα εμβόλια να είναι ιατρικά απαραίτητα και να παρέχονται δωρεάν σε επιλέξιμα άτομα (π.χ. μέσω προγραμμάτων δημόσιας υγείας). Εάν ένας εργοδότης απαιτεί κάλυψη εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού από τους υπαλλήλους του χωρίς να ακολουθεί την ισχύουσα πολιτειακή νομοθεσία, ο εργαζόμενος μπορεί να έχει λόγους για νομικές ενέργειες (π.χ. διάκριση λόγω ιατρικής κατάστασης).

Ανάλογα με τα συγκεκριμένα γεγονότα και τις περιστάσεις κάθε περίπτωσης, ένας εργοδότης μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορες νομικές κυρώσεις (π.χ. αστική ευθύνη, απώλεια επιχειρηματικής άδειας, ποινική δίωξη). Επιπλέον, η μη συμμόρφωση με την ισχύουσα πολιτειακή νομοθεσία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πειθαρχικά μέτρα κατά της εταιρείας (π.χ. τερματισμός της απασχόλησης, αναστολή χωρίς αμοιβή). Τελικά, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά εάν η απαίτηση εμβολιαστικής κάλυψης από τους υπαλλήλους τους είναι νομικά εφικτή και συνετή πριν εφαρμόσουν μια τέτοια πολιτική.

 1. Τι είναι το Covid-19 και γιατί είναι σημαντικό;
 2. Είναι παράνομο για τους εργοδότες να απαιτούν κάλυψη εμβολίου κατά του Covid από τους υπαλλήλους τους;
 3. Ποιες είναι μερικές πιθανές νομικές επιπτώσεις για τους εργοδότες που απαιτούν κάλυψη εμβολιασμού κατά του Covid από τους υπαλλήλους τους;

Υπάρχουν νομικές συνέπειες για τους εργοδότες που απαιτούν από τους υπαλλήλους τους να εμβολιαστούν κατά του Covid-19;

Ναι, είναι παράνομο για τους εργοδότες να απαιτούν από τους εργαζόμενους να εμβολιάζονται κατά του Covid-19.Υπάρχουν νομικές συνέπειες για τους εργοδότες που το κάνουν, συμπεριλαμβανομένων πιθανών προστίμων ή/και φυλάκισης.Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι μπορεί επίσης να μπορούν να μηνύσουν τον εργοδότη τους για αποζημίωση.Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι πληροφορίες είναι γενικής φύσεως και δεν αποτελούν νομική συμβουλή.Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα, συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο.

Ποια είναι μερικά από τα ηθικά ζητήματα που αφορούν τους εργοδότες που επιβάλλουν τα εμβόλια για τους εργαζομένους τους;

Ποιες είναι μερικές από τις νομικές συνέπειες της απαίτησης των εργαζομένων να λαμβάνουν εμβόλια κατά του κορωνοϊού;Ποια είναι μερικά από τα οφέλη που συνδέονται με τον εμβολιασμό των εργαζομένων κατά του ιού Covid;Ποιοι είναι μερικοί από τους κινδύνους που συνδέονται με τον μη εμβολιασμό των εργαζομένων κατά του ιού Covid;

 1. Ποια είναι μερικά από τα ηθικά ζητήματα που αφορούν τους εργοδότες που επιβάλλουν τα εμβόλια για τους εργαζομένους τους;
 2. Ποιες είναι μερικές από τις νομικές συνέπειες της απαίτησης των εργαζομένων να λαμβάνουν εμβόλια κατά του κορωνοϊού;
 3. Ποια είναι μερικά από τα οφέλη που συνδέονται με τον εμβολιασμό των εργαζομένων κατά του ιού Covid;

Εάν ένας υπάλληλος δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμεί να κάνει το εμβόλιο, μπορεί να εργαστεί για την εταιρεία;

Δεν υπάρχει ομοσπονδιακός νόμος που να απαγορεύει στους εργοδότες να απαιτούν από τους εργαζόμενους να λαμβάνουν ορισμένα εμβόλια, όπως το εμβόλιο της ανεμοβλογιάς.Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν κρατικοί ή τοπικοί νόμοι που απαγορεύουν αυτήν την πρακτική.Εάν ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να εμβολιαστεί για οποιονδήποτε λόγο, ο εργοδότης μπορεί να θέλει να συζητήσει την κατάσταση μαζί του και να δει εάν μπορούν να βρουν έναν τρόπο να αντιμετωπίσουν την απαίτηση εμβολιασμού.

Τι πρέπει να κάνει ένας εργοδότης εάν ένας εργαζόμενος αρνηθεί να εμβολιαστεί κατά του Covid-19;

Δεν υπάρχει ομοσπονδιακός νόμος που να επιβάλλει στους εργοδότες να απαιτούν από τους εργαζόμενους να λαμβάνουν εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, αλλά πολλές εταιρείες το κάνουν ως προληπτικό μέτρο.Εάν ένας εργαζόμενος αρνηθεί να εμβολιαστεί κατά του Covid-19, ο εργοδότης θα πρέπει να εξετάσει εάν είναι απαραίτητο να εργαστεί στο περιβάλλον της εταιρείας.Εάν διαπιστωθεί ότι ο εργαζόμενος ενέχει σημαντικό κίνδυνο για τους άλλους, τότε ο εργοδότης μπορεί να δικαιολογήσει την απαίτηση εμβολιασμού.Διαφορετικά, ένας εργοδότης μπορεί να επιλέξει να επιτρέψει στους υπαλλήλους του να εξαιρεθούν από τη λήψη εμβολίου κατά του κορωνοϊού, εάν πιστεύουν ότι δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Μπορεί ένας εργοδότης να απολύσει έναν εργαζόμενο που αρνείται να κάνει το εμβόλιο;

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη εμβολίου κατά του Covid;Μπορεί ένας εργοδότης να απαιτήσει από τους εργαζόμενους να κάνουν εμβόλιο γρίπης;Ποιος είναι ο νομικός ορισμός της «καταναγκαστικής» εργασίας;Είναι παράνομο για τους εργοδότες να απαιτούν από τους εργαζόμενους να λαμβάνουν υποχρεωτική αναρρωτική άδεια;

Ναι, ένας εργοδότης μπορεί να απολύσει έναν εργαζόμενο που αρνείται να λάβει εμβόλιο κατά του Covid.Ωστόσο, αυτή η απόφαση εναπόκειται στον μεμονωμένο εργοδότη και δεν μπορεί να επιβληθεί στους εργαζομένους.Ενδέχεται να υπάρχει κάποια ευθύνη από την πλευρά του εργοδότη εάν δεν συμμορφώνεται με την κρατική νομοθεσία που απαιτεί εμβολιασμούς για ορισμένες εργασίες.

Υπάρχουν πολλά οφέλη που σχετίζονται με τη λήψη ενός εμβολίου κατά του κορωνοϊού, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του κινδύνου να προσβληθείτε από γρίπη ή άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού.Επιπλέον, τα εμβόλια μπορούν να παρέχουν ανοσία έναντι ορισμένων ασθενειών, οι οποίες θα μπορούσαν να σας προστατεύσουν από σοβαρές επιπλοκές στην υγεία εάν είχατε ποτέ μολυνθεί από μία από αυτές τις ασθένειες.

Ναι, οι εργοδότες μπορούν να απαιτήσουν από τους υπαλλήλους τους να λαμβάνουν εμβόλια γρίπης ως μέρος του πρωτοκόλλου ασφάλειας στο χώρο εργασίας τους.Αυτή η πολιτική θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την κρατική νομοθεσία που διέπει τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας και θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το πώς και πότε οι εργαζόμενοι μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν εμβόλια κατά της γρίπης κατά τη διάρκεια πανδημιών ή άλλων έκτακτων περιστατικών δημόσιας υγείας.

Ο νομικός ορισμός της «αναγκαστικής» εργασίας διαφέρει από χώρα σε χώρα, αλλά γενικά αναφέρεται σε καταστάσεις όπου κάποιος εξαναγκάζεται να εργαστεί παρά τη θέλησή του μέσω απειλών ή βίας (συμπεριλαμβανομένου του ψυχολογικού εξαναγκασμού). Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εργοδότες που επιδίδονται σε καταναγκαστική εργασία θα αντιμετωπίσουν σημαντικές κυρώσεις (συμπεριλαμβανομένης της ποινικής δίωξης) από κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Εξαρτάται από τη δικαιοδοσία σας – ορισμένες πολιτείες έχουν νόμους που απαγορεύουν στους εργοδότες να απαιτούν από τους υπαλλήλους τους να λαμβάνουν οποιονδήποτε τύπο αναρρωτικής άδειας μετ' αποδοχών ή άνευ αποδοχών χωρίς να συναινέσουν εκ των προτέρων σε αυτούς τους όρους. Άλλες πολιτείες επιτρέπουν στις εταιρείες περιορισμένα ποσά αναρρωτικής άδειας άνευ αποδοχών, εφόσον αυτή χρησιμοποιείται μόνο για ιατρικούς λόγους και δεν έρχεται σε αντίθεση με το κανονικό πρόγραμμα εργασίας της εταιρείας. Είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε νομικό σύμβουλο προτού λάβετε οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με τη λήψη αμειβόμενου ή μη αμειβόμενου χρόνου εκτός εργασίας λόγω μόλυνσης από τον ιό Covid.

 1. Μπορεί ένας εργοδότης να απολύσει έναν εργαζόμενο που αρνείται να κάνει το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού;
 2. Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη εμβολίου κατά του Covid;
 3. Μπορεί ένας εργοδότης να απαιτήσει από τους εργαζόμενους να κάνουν εμβόλιο γρίπης;
 4. Ποιος είναι ο νομικός ορισμός της «καταναγκαστικής» εργασίας;
 5. Είναι παράνομο για τους εργοδότες να απαιτούν από τους εργαζόμενους να λαμβάνουν υποχρεωτική αναρρωτική άδεια;

Υπάρχουν περιστάσεις υπό τις οποίες θα ήταν παράνομο για έναν εργοδότη να απαιτήσει εμβολιασμό κατά του Covid-19;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος νόμος που να απαγορεύει στους εργοδότες να απαιτούν εμβολιασμούς κατά του Covid-19, αλλά υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να μην είναι νόμιμο.Για παράδειγμα, εάν το εμβόλιο θεωρείται ιατρικά περιττό ή εάν οι εργαζόμενοι δεν έχουν ανοσία στον ιό, τότε ο εργοδότης τους ενδέχεται να μην είναι σε θέση να τους ζητήσει να λάβουν το εμβόλιο.Επιπλέον, ορισμένες πολιτείες έχουν νόμους που προστατεύουν τους εργαζόμενους από το να αναγκαστούν να κάνουν ιατρικές εξετάσεις ή εμβόλια παρά τη θέλησή τους.Εάν δεν είστε σίγουροι για το αν ο εργοδότης σας μπορεί να σας ζητήσει να κάνετε εμβόλιο για τον Covid-19, μιλήστε με έναν δικηγόρο.

Εάν απαιτηθεί από τον εργοδότη μου να εμβολιαστώ, μπορώ να προσφύγω εάν έχω αρνητική αντίδραση στο εμβόλιο;

Δεν υπάρχει μια ενιαία απάντηση σε αυτή την ερώτηση, καθώς η νομιμότητα της απαίτησης εμβολίου κατά του Covid θα ποικίλλει ανάλογα με την πολιτεία στην οποία ζείτε.Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, είναι νόμιμο για τους εργοδότες να απαιτούν από τους εργαζόμενους να λαμβάνουν εμβόλιο κατά του Covid, εφόσον το εμβόλιο δεν ενέχει κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων.Εάν ένας εργαζόμενος έχει αρνητική αντίδραση στο εμβόλιο κατά του Covid, μπορεί να προσφύγει εάν ο εργοδότης του δεν του παρείχε επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο και τις πιθανές παρενέργειές του.Επιπλέον, ορισμένες πολιτείες έχουν νόμους που προστατεύουν τους υπαλλήλους από αντίποινα για την άρνησή τους να λάβουν έναν απαιτούμενο εμβολιασμό ή για την αναφορά ανεπιθύμητων αντιδράσεων μετά τη λήψη ενός εμβολιασμού.

Τι δικαιώματα έχουν οι εργαζόμενοι όσον αφορά τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς στην εργασία;

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί απαιτούνται συνήθως μόνο για ορισμένες θέσεις εργασίας που θέτουν τους εργαζόμενους σε κίνδυνο έκθεσης σε επικίνδυνες ασθένειες.Ωστόσο, δεν υπάρχει ομοσπονδιακός νόμος που να απαγορεύει συγκεκριμένα στους εργοδότες να απαιτούν από τους εργαζόμενους να λαμβάνουν εμβόλια κατά κοινών ασθενειών.Γενικά, οι εργοδότες έχουν το δικαίωμα να απαιτούν από τους εργαζόμενους να λαμβάνουν εύλογα μέτρα για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους συναδέλφους τους από πιθανούς κινδύνους για την υγεία.Αυτό περιλαμβάνει την απαίτηση από τους υπαλλήλους που εργάζονται ή έρχονται σε επαφή με ασθενείς ή κοινό να λαμβάνουν εμβολιασμούς κατά ασθενειών όπως η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά (γερμανική ιλαρά), η ανεμευλογιά (ανεμευλογιά) και ο HPV (ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων). Υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις σε αυτόν τον γενικό κανόνα.Για παράδειγμα, ένας εργοδότης μπορεί να μην απαιτεί από μια εργαζόμενη που είναι έγκυος ή έχει εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα να λάβει εμβόλια.Επιπλέον, ορισμένες πολιτείες έχουν νόμους που απαγορεύουν ρητά στους εργοδότες να επιβάλλουν εμβολιασμούς για τους υπαλλήλους τους.Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένας εργοδότης θα πρέπει να συμμορφωθεί με την κρατική νομοθεσία προκειμένου να απαιτήσει εμβολιαστική κάλυψη από το εργατικό δυναμικό του. Γενικά, εάν ένας εργοδότης απαιτεί εμβολιαστική κάλυψη από το εργατικό δυναμικό του, αλλά δεν προσδιορίζει ποια εμβόλια πρέπει να ληφθούν, τότε όλα τα τα συνιστώμενα εμβόλια παιδικής ηλικίας θα πρέπει να καλύπτονται από την πολιτική.Ορισμένοι εργοδότες προσφέρουν επίσης ποσοστά αποζημίωσης για το κόστος εμβολίων που σχετίζεται με τη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές πολιτικές εμβολιασμού στο χώρο εργασίας.Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας όσον αφορά τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς στην εργασία, μιλήστε με τον δικηγόρο εργασίας σας».

Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί: Ποια δικαιώματα έχουν οι εργαζόμενοι;

Οι εργαζόμενοι έχουν γενικά το δικαίωμα να προστατεύονται από πιθανούς κινδύνους για την υγεία ενώ εργάζονται σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας σχετικά με τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς.Αυτό περιλαμβάνει την απαίτηση από όσους εργάζονται ή έρχονται σε επαφή με ασθενείς ή κοινό - όπως νοσοκόμες και γιατροί - να λαμβάνουν τα απαραίτητα εμβόλια κατά κοινών ασθενειών όπως η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά (γερμανική ιλαρά), η ανεμευλογιά (ανεμευλογιά) και ο HPV (ανθρώπινοι). ιός θηλώματος). Ωστόσο, υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις. για παράδειγμα έγκυες γυναίκες και άτομα που υποφέρουν από εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να μην χρειάζονται καθόλου εμβόλια.

Εάν αισθάνεστε ότι ο εργοδότης σας παραβιάζει τα δικαιώματά σας απαιτώντας υποχρεωτικούς εμβολιασμούς χωρίς να προσδιορίζετε ποιες εμβολιασμοί θα καλύπτονται από την πολιτική -ή εάν απλά δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα- μιλήστε!Ο δικηγόρος εργασίας σας μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις νομικές επιλογές σας και να βεβαιωθείτε ότι προστατεύεστε πλήρως από την πολιτική της εταιρείας.

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζουν οι εργοδότες σχετικά με την απαίτηση εμβολιασμού για τους εργαζομένους τους;

Δεν υπάρχει μια ενιαία απάντηση σε αυτή την ερώτηση, καθώς η νομιμότητα της απαίτησης εμβολιασμού για τους εργαζόμενους μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την πολιτεία ή τη χώρα στην οποία βρίσκεστε.Ωστόσο, ορισμένες γενικές συμβουλές που πρέπει να έχουν υπόψη οι εργοδότες όταν εξετάζουν εάν θα απαιτήσουν ή όχι εμβόλια για τους εργαζόμενους τους περιλαμβάνουν:

 1. Συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το εάν είναι νόμιμο ή όχι να απαιτούνται εμβόλια για τους υπαλλήλους σας.Υπάρχει μια ποικιλία νόμων και κανονισμών που διέπουν την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και η διασφάλιση ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι ενημερωμένοι σχετικά με τους απαιτούμενους εμβολιασμούς μπορεί να είναι δύσκολη υπόθεση.Ένας δικηγόρος θα μπορεί να παρέχει καθοδήγηση ειδικά για την κατάστασή σας.
 2. Έχετε υπόψη σας τυχόν κινδύνους ευθύνης που σχετίζονται με την απαίτηση συμμόρφωσης με τον εμβολιασμό από το εργατικό δυναμικό σας.Εάν ένας υπάλληλος αρρωστήσει ως αποτέλεσμα της άρνησης ενός εμβολίου, για παράδειγμα, μπορεί να θεωρηθείτε υπεύθυνος εάν ήσασταν υπεύθυνος για την παροχή επαρκών πληροφοριών για την υγεία και την ασφάλεια σχετικά με τις απαιτήσεις και τους κινδύνους εμβολίου.Βεβαιωθείτε ότι έχετε εφαρμόσει ολοκληρωμένες πολιτικές σχετικά με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις εμβολιασμού, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών για την αντιμετώπιση πιθανών ιατρικών έκτακτων περιστατικών που προκύπτουν από άρνηση ή μη συμμόρφωση των εργαζομένων.
 3. Λάβετε υπόψη τις επιπτώσεις στο κόστος του εμβολιασμού του εργατικού σας δυναμικού – ενώ μπορεί να υπάρχουν οφέλη που σχετίζονται με την ανοσοποίηση των εργαζομένων κατά ορισμένων ασθενειών, η επιβολή τέτοιων μέτρων μπορεί επίσης να είναι δαπανηρή (από άποψη χρόνου και χρήματος). Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακριβή στοιχεία σχετικά με το πόσοι εμβολιασμένοι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσληφθούν προκειμένου να αντισταθμιστεί το κόστος που σχετίζεται με την εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής, καθώς και να λάβετε υπόψη άλλους παράγοντες όπως τα επίπεδα παραγωγικότητας των εργαζομένων πριν αποφασίσετε εάν θα υποχρεωτικούς εμβολιασμούς για τα μέλη του προσωπικού σας.
 4. Να είστε ευαίσθητοι στις ανησυχίες των εργαζομένων σχετικά με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις εμβολιασμού – ενώ μερικοί άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται πιο άνετα να προστατεύονται από ασθένειες μέσω του εμβολιασμού, άλλοι μπορεί να αισθάνονται άβολα να λαμβάνουν εμβόλια στη δουλειά (ή οπουδήποτε αλλού). Είναι σημαντικό να σέβεστε τις ατομικές προτιμήσεις, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις γενικές ανησυχίες για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.Επικοινωνήστε ξεκάθαρα και ανοιχτά σχετικά με τους λόγους για τους οποίους τίθενται σε ισχύ υποχρεωτικές απαιτήσεις εμβολιασμού (και βεβαιωθείτε ότι όλοι κατανοούν αυτούς τους λόγους), προσφέρετε επιλογές για εξαίρεση (εάν είναι απαραίτητο) και βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέλη του προσωπικού που επιλέγουν να λάβουν εμβόλια κατανοούν τις πιθανές παρενέργειες που σχετίζονται με κάθε τύπο εμβολίου (τόσο θετικό όσο και αρνητικό).

contenuto caldo