Sitemap

Μπορεί ένας εργοδότης να αναγκάσει έναν εργαζόμενο να κάνει εμβόλιο;

Δεν υπάρχει ομοσπονδιακός νόμος που να απαγορεύει στους εργοδότες να απαιτούν από τους εργαζόμενους να λαμβάνουν εμβόλια ως μέρος της υγείας και της ασφάλειάς τους, αν και ορισμένες πολιτείες έχουν νόμους που προστατεύουν το δικαίωμα των εργαζομένων να αρνούνται τους εμβολιασμούς.Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, ένας εργοδότης μπορεί να απαιτήσει από τους εργαζόμενους να λαμβάνουν εύλογες προφυλάξεις έναντι των κινδύνων στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων εμβολίων.Εάν ένας εργαζόμενος αρνηθεί να κάνει εμβόλιο ή λάβει αδικαιολόγητα μέτρα για να αποφύγει τον εμβολιασμό, ο εργοδότης μπορεί να έχει λόγους να απολύσει τον εργαζόμενο. Γενικά, οι εργοδότες πρέπει να βεβαιωθούν ότι οποιεσδήποτε πολιτικές ή διαδικασίες που σχετίζονται με τον εμβολιασμό κοινοποιούνται σαφώς και κατανοούνται από όλους τους εργαζόμενους .Επιπλέον, οι εργοδότες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι κάθε πειθαρχική ενέργεια που λαμβάνεται σε σχέση με άρνηση ή άρνηση συμμόρφωσης με μια πολιτική εμβολιασμού συνάδει με την ισχύουσα πολιτειακή νομοθεσία. Οι εργοδότες που πιστεύουν ότι έχουν παραβιάσει την κρατική νομοθεσία σχετικά με τον εμβολιασμό θα πρέπει να συμβουλευτούν έναν δικηγόρο.

Τι γίνεται αν ο εργαζόμενος έχει μια ιατρική πάθηση που τον εμποδίζει να εμβολιαστεί;

Ο εργοδότης δεν μπορεί να αναγκάσει τον εργαζόμενο να εμβολιαστεί, ακόμα κι αν ο εργαζόμενος έχει κάποια ιατρική πάθηση που τον εμποδίζει να εμβολιαστεί.Ο εργοδότης μπορεί να απαιτήσει από τους εργαζόμενους να λαμβάνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις για την υγεία και την ασφάλεια ενώ εργάζονται σε στενή επαφή με άτομα που είναι άρρωστα, αλλά δεν μπορεί να απαιτήσει από τους εργαζόμενους να εμβολιαστούν.

Μπορεί ένας εργοδότης να απαιτήσει απόδειξη εμβολιασμού πριν επιτρέψει σε έναν εργαζόμενο να επιστρέψει στην εργασία του;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση σε αυτή την ερώτηση, καθώς εξαρτάται από τη συγκεκριμένη κατάσταση.Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, ένας εργοδότης μπορεί να ζητήσει απόδειξη εμβολιασμού εάν πιστεύει ότι είναι προς το συμφέρον των εργαζομένων του.Ορισμένοι παράγοντες που ένας εργοδότης μπορεί να λάβει υπόψη κατά τη λήψη αυτής της απόφασης περιλαμβάνουν τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με το μη εμβολιασμό, καθώς και τυχόν νόμους ή κανονισμούς που ενδέχεται να υπάρχουν σχετικά με τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς.Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εργοδότες μπορεί επίσης να απαιτήσουν απόδειξη εμβολιασμού προκειμένου να συμμορφωθούν με τις οδηγίες για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.Τελικά, ωστόσο, εναπόκειται σε κάθε μεμονωμένη εταιρεία να αποφασίσει ποιες πολιτικές θα εφαρμόσει σχετικά με τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και την απόδειξη συμμόρφωσης.

Τι γίνεται εάν το εμβόλιο δεν έχει εγκριθεί ακόμη από τον FDA;

Μπορεί ένας εργοδότης να αναγκάσει τους εργαζόμενους να κάνουν εμβόλια;

Δεν υπάρχει μια ενιαία απάντηση σε αυτή την ερώτηση, καθώς η απάντηση θα ποικίλλει ανάλογα με τη συγκεκριμένη κατάσταση.Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, οι εργοδότες μπορούν να απαιτήσουν από τους εργαζόμενους να υποβληθούν σε υποχρεωτικούς εμβολιασμούς εάν υπάρχει κίνδυνος να προσβληθούν από ασθένεια ή ασθένεια μέσω επαφής με κάποιον που έχει μολυνθεί.Επιπλέον, ορισμένες εταιρείες μπορεί να επιλέξουν να απαιτήσουν ορισμένα εμβόλια ως μέρος της πολιτικής τους για την υγεία και την ασφάλεια, προκειμένου να προστατεύσουν τόσο τους υπαλλήλους όσο και τους πελάτες τους.Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι εργοδότες δεν μπορούν να υποχρεώσουν τους εργαζόμενους να κάνουν οποιοδήποτε εμβόλιο παρά τη θέλησή τους. μπορούν να απαιτηθούν μόνο όσα κρίνονται απαραίτητα από την εταιρεία.Εάν ένας υπάλληλος αρνηθεί να λάβει εμβόλιο λόγω θρησκευτικών ή προσωπικών πεποιθήσεων, θα πρέπει να μιλήσει με τον προϊστάμενό του για πιθανές διευκολύνσεις.

Υπάρχει διαφορά μεταξύ υποχρεωτικών και ισχυρά ενθαρρυνόμενων εμβολίων;

Υποχρεωτικά εμβόλια είναι αυτά που ο εργοδότης πρέπει να παρέχει στους εργαζομένους, ενώ τα έντονα ενθαρρυνόμενα εμβόλια είναι αυτά που ο εργοδότης συνιστά αλλά δεν απαιτεί. Δεν υπάρχει νομική διαφορά μεταξύ υποχρεωτικών και ισχυρά ενθαρρυνόμενων εμβολίων.Ωστόσο, οι εργοδότες μπορούν να επιλέξουν να προωθήσουν ορισμένα εμβόλια περισσότερο από άλλα για διάφορους λόγους.Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να επιλέξει να ενθαρρύνει έντονα το εμβόλιο της γρίπης επειδή είναι ευεργετικό για την υγεία και την παραγωγικότητα των εργαζομένων.Εναλλακτικά, ένας εργοδότης μπορεί να επιβάλει το εμβόλιο HPV για τις γυναίκες εργαζόμενες, επειδή υπάρχουν στοιχεία που το συνδέουν με μειωμένα ποσοστά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση όσον αφορά τους υποχρεωτικούς έναντι των ισχυρά ενθαρρυνόμενων εμβολιασμών. κάθε εταιρεία θα έχει τη δική της πολιτική που βασίζεται στις δικές της πεποιθήσεις και ανησυχίες για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.Είναι σημαντικό για τους εργαζόμενους να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους βάσει του νόμου, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν τυχόν πιθανές συγκρούσεις ή διαφωνίες με τον εργοδότη τους σχετικά με τις πολιτικές εμβολιασμού.- Υποχρεωτικό: Ένας εργοδότης πρέπει να παρέχει αυτά τα εμβόλια σε όλους τους εργαζόμενους.- Ενθαρρύνεται έντονα: Ένας εργοδότης συνιστά αυτό το εμβόλιο αλλά δεν το απαιτεί.- Δεν απαιτείται: Αυτό το εμβόλιο δεν απαιτείται από το νόμο, αλλά πολλοί εργοδότες το συνιστούν ως μέρος ενός υγιούς περιβάλλοντος εργασίας.- Γρίπη: Το εμβόλιο της γρίπης συνιστάται ετησίως από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC ) ως ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους πρόληψης ασθενειών από τη γρίπη Α (H1N1), την εποχική γρίπη και άλλους ιούς του αναπνευστικού.- HPV: Το εμβόλιο για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) έχει αποδειχθεί σε μελέτες ότι είναι αποτελεσματικό στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας- Ανεμοβλογιά : Η ανεμοβλογιά μπορεί να προληφθεί είτε με εμβόλιο κατά της ανεμοβλογιάς είτε με τον εμβολιασμό κατά της ανεμοβλογιάς όταν είστε νεότεροι - Ιλαρά/Παρωτίτιδα/Ερυθρά (MMR): Συνιστώνται εμβόλια MMR t 12 μηνών και 4 ετών- Ηπατίτιδα Β (HBV): Οι λοιμώξεις από τον HBV μπορεί να προκαλέσουν ηπατική νόσο που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές όπως κίρρωση ή ακόμα και θάνατο. παρακαλούμε μιλήστε με τον εκπρόσωπο ανθρώπινου δυναμικού σας ή συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο.

Πώς θα επιβάλουν οι εργοδότες μια πολιτική εμβολίων;

Μπορεί ένας εργοδότης να απαιτήσει από τους εργαζόμενους να λάβουν εμβόλια;Ποια είναι τα οφέλη από την εφαρμογή μιας πολιτικής εμβολίων;Μπορεί ένας εργοδότης να απαιτήσει από τους εργαζόμενους να υποβληθούν σε εξετάσεις υγείας;Πώς θα χειριστεί ένας εργοδότης τους εργαζόμενους που αρνούνται να λάβουν εμβόλια;Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες εάν ένας εργοδότης δεν εφαρμόσει μια πολιτική εμβολίων;Μπορούν οι εργοδότες να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν την πρόσβαση των εργαζομένων σε ορισμένους τύπους ιατρικών συσκευών, όπως βηματοδότες και αντλίες ινσουλίνης;Ποια είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων όσον αφορά το ιατρικό απόρρητο και τους εμβολιασμούς;Προστατεύει κάποιος νόμος του κράτους τα δικαιώματα των εργαζομένων όσον αφορά τους εμβολιασμούς;"

Οι εργοδότες μπορούν να αναγκάσουν τους υπαλλήλους τους να εμβολιαστούν με διάφορους τρόπους.Για παράδειγμα, ορισμένοι εργοδότες μπορεί να έχουν μια υποχρεωτική πολιτική εμβολιασμού με την οποία πρέπει να συμμορφώνονται όλοι οι εργαζόμενοι.Άλλοι εργοδότες ενδέχεται να επιτρέπουν εξαιρέσεις κατά περίπτωση.Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο ένας εργοδότης εφαρμόζει την πολιτική εμβολιασμού του, υπάρχουν πολλά οφέλη που προκύπτουν από την ύπαρξη ενός τέτοιου.Μερικά από αυτά τα οφέλη περιλαμβάνουν: τη μείωση του κινδύνου λοιμώξεων στο χώρο εργασίας, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη διασφάλιση της ασφάλειας για όλους τους εμπλεκόμενους.

Αν και δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος εφαρμογής μιας πολιτικής εμβολίων, είναι σημαντικό όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να κατανοήσουν και να συμφωνήσουν με τις κατευθυντήριες γραμμές της.Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των εμβολίων, τότε ενδέχεται να απαιτηθούν διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών προκειμένου να επιτευχθεί λύση.Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, η επιβολή μιας πολιτικής εμβολιασμού θα πάει ομαλά χωρίς προβλήματα.Ωστόσο, εάν κάποιος αρνηθεί να εμβολιαστεί ή δεν ακολουθήσει τις οδηγίες του εργοδότη του σχετικά με τους εμβολιασμούς, τότε μπορεί να αντιμετωπίσει νομικές συνέπειες.

Υπάρχουν αρκετοί κρατικοί νόμοι που προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων όσον αφορά το ιατρικό απόρρητο και τους εμβολιασμούς.Αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι αν ένας εργαζόμενος δεν θέλει να δημοσιοποιηθεί το αρχείο εμβολιασμού του σε άλλους (όπως πιθανούς μελλοντικούς εργοδότες), δεν μπορεί να εξαναγκαστεί από το αφεντικό του να αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες οικειοθελώς.Επιπλέον, ορισμένες πολιτείες απαγορεύουν επίσης στους εργοδότες να απαιτούν από τους υπαλλήλους τους να λαμβάνουν συγκεκριμένα φάρμακα ή θεραπείες ως μέρος των εργασιακών τους καθηκόντων, εκτός εάν εγκριθεί από γιατρό.

Ποιες είναι οι συνέπειες για τους εργαζόμενους που αρνούνται να εμβολιαστούν;

Μπορεί ένας εργοδότης να απαιτήσει από τους εργαζόμενους να εμβολιαστούν;Ποιες είναι οι εξαιρέσεις στην απαίτηση εμβολίου;Μπορεί ένας εργοδότης να τιμωρήσει τους εργαζόμενους που δεν εμβολιάζονται;Υπάρχει δικαίωμα άρνησης εμβολίων στην εργασία;Έχουν οι εργοδότες καθήκον να παρέχουν κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης για εμβόλια;Τι είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Αποζημίωσης Τραυμάτων Εμβολίου (NVICP);Μπορώ να μηνύσω τον εργοδότη μου εάν τραυματιστώ από εμβόλιο;Υπάρχουν εξαιρέσεις από την απαίτηση εμβολιασμού για θρησκευτικούς λόγους;Ο νόμος για την προσιτή φροντίδα προβλέπει ότι οι εργοδότες παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη υγείας για εμβόλια;Πότε ένας εργαζόμενος δικαιούται να λάβει αποζημίωση βάσει του NVICP;Πόσα χρήματα μπορεί να λάβει ένας εργαζόμενος στο πλαίσιο του προγράμματος NVICP;

Εάν αρνηθείτε ή δεν συμμορφωθείτε με το αίτημα του εργοδότη σας να εμβολιαστείτε, ο εργοδότης σας μπορεί να τερματίσει την απασχόλησή σας.Η άρνηση ή η αποτυχία σας μπορεί επίσης να οδηγήσει σε πρόστιμα, πειθαρχικά μέτρα ή άλλες δυσμενείς συνέπειες.Επιπλέον, εάν εκτεθείτε σε κάποιον που έχει ιλαρά ενώ εργάζεστε, η έκθεσή σας θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές όπως πνευμονία και ακόμη και θάνατο.

Ναι, οι εργοδότες μπορούν να απαιτήσουν από τους υπαλλήλους τους να εμβολιαστούν κατά ορισμένων ασθενειών για να προστατεύσουν όχι μόνο τον εαυτό τους αλλά και τους συναδέλφους τους.Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις που ισχύουν, όπως όταν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια ενός εργαζομένου λόγω του μη εμβολιασμού ή όταν θα προκαλούσε αδικαιολόγητες δυσκολίες στην εταιρεία λόγω του μεγέθους ή της πολυπλοκότητάς της.Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τόσο την ασφάλεια των εργαζομένων όσο και την επιχειρηματική αναγκαιότητα πριν απαιτήσουν εμβολιασμούς.

Υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις που επιτρέπουν σε ορισμένους εργαζόμενους –όπως εκείνους με ιατρικές παθήσεις που τους καθιστούν ευάλωτους σε λοιμώξεις– να εξαιρεθούν εντελώς από τον εμβολιασμό χωρίς κυρώσεις από τους εργοδότες τους. Άλλες εξαιρέσεις ενδέχεται να ισχύουν βάσει συγκεκριμένων εργασιακών καθηκόντων, όπως οι αξιωματικοί επιβολής του νόμου που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο να προσβληθούν από μολυσματικές ασθένειες στην εργασία τους.

Ναι, σε ορισμένες περιπτώσεις οι εργοδότες μπορεί να πειθαρχήσουν τους εργαζόμενους που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις εμβολιασμού . Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει προφορικές προειδοποιήσεις, αναστολές χωρίς αμοιβή ή τερματισμό της εργασίας. Εάν πιστεύετε ότι σας έχουν φερθεί άδικα λόγω της άρνησής σας/μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις εμβολιασμού στην εργασία, είναι σημαντικό να μιλήσετε με έναν δικηγόρο για τα δικαιώματά σας.

Δεν υπάρχει νομικό δικαίωμα που κατοχυρώνεται επί του παρόντος στη νομοθεσία των ΗΠΑ που να δίνει το δικαίωμα σε όλους τους εργαζόμενους – ανεξάρτητα από το αν έχουν προσβληθεί από κάποια συγκεκριμένη ασθένεια – να αρνούνται τους εμβολιασμούς χωρίς να φοβούνται αντίποινα από τους εργοδότες τους. Ωστόσο, πολλές πολιτείες προσφέρουν πλέον προστασία μέσω κρατικών νόμων που δίνουν το δικαίωμα στους εργαζόμενους των οποίων η υγεία μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο λόγω της λήψης των απαιτούμενων εμβολιασμών (όπως οι έγκυες γυναίκες) να εξαιρούνται από τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Επιπλέον, πολλές εταιρείες προσφέρουν πλέον εθελοντικά εμβόλια γρίπης ως μέρος των προγραμμάτων ευεξίας στο χώρο εργασίας τους. Εφόσον οι εργαζόμενοι συναινούν και πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται από την εταιρεία τους, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν αρνητικές συνέπειες από την άρνηση εμβολιασμού κατά της γρίπης. Μερικοί άνθρωποι υποστηρίζουν ότι τα άτομα πρέπει να έχουν την επιλογή αν θέλουν να εμβολιαστούν ή όχι. Ωστόσο, άλλοι υποστηρίζουν ότι αυτή η άποψη πηγαίνει πολύ μακριά και επιβαρύνει αδικαιολόγητα τις επιχειρήσεις που προσπαθούν απλώς να επιβάλουν ασφαλείς πρακτικές στο χώρο εργασίας όπου ενδείκνυται."

6 Υπάρχουν εξαιρέσεις από την απαίτηση εμβολιασμού για θρησκευτικούς λόγους;

Ναί; Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, οι περισσότερες εταιρείες πρέπει να επιτρέπουν στους θρησκευτικούς αντιρρησίες εύλογες προσαρμογές όταν έρθει η ώρα να έρθουν σε επαφή με δυνητικά θανατηφόρα μικρόβια όπως η ιλαρά και η ερυθρά (γερμανική ιλαρά). Αυτά τα καταλύματα περιλαμβάνουν συνήθως την παροχή δυνατότητας πρόσβασης σε άτομα που αντιτίθενται κατά τις ώρες εκτός εργασίας, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τους απαραίτητους εμβολιασμούς εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος.

 1. Ποιες είναι ορισμένες συνέπειες για τους εργαζόμενους που αρνούνται να εμβολιαστούν στην εργασία τους;
 2. Μπορεί ένας εργοδότης να απαιτήσει από τους εργαζόμενους να εμβολιαστούν κατά ασθενειών όπως η ιλαρά και η ερυθρά;
 3. Ποιες είναι οι εξαιρέσεις στην απαίτηση εμβολίου;
 4. Μπορεί ένας εργοδότης να τιμωρήσει τους εργαζόμενους που δεν εμβολιάζονται;
 5. Υπάρχει δικαίωμα άρνησης εμβολίων στην εργασία;

Μπορούν οι εργαζόμενοι να απολυθούν επειδή αρνήθηκαν να εμβολιαστούν;

Οι εργοδότες μπορούν να αναγκάσουν τους εργαζόμενους να εμβολιαστούν, αλλά δεν μπορούν να απολύσουν τους εργαζόμενους επειδή αρνούνται.Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν εύλογες διευκολύνσεις στους εργαζόμενους που πρέπει να αρνηθούν τα εμβόλια για θρησκευτικούς ή ιατρικούς λόγους.Εάν ένας εργαζόμενος δεν έχει ανησυχίες για την υγεία του σχετικά με τον εμβολιασμό, ο εργοδότης μπορεί να απαιτήσει από τον εργαζόμενο να λάβει εμβόλια ως μέρος του προγράμματος ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας.

Τι γίνεται αν υπάρχει έλλειψη εμβολίων;

Μπορεί ένας εργοδότης να απαιτήσει από τους εργαζόμενους να λάβουν εμβόλια;Είναι νόμιμο για έναν εργοδότη να απαιτεί από τους εργαζόμενους να κάνουν εμβόλια;Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη εμβολίων;Μπορεί ένας εργοδότης να απαιτήσει από τους εργαζόμενους να εμβολιαστούν κατά συγκεκριμένων ασθενειών;Έχουν οι εργοδότες καθήκον να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοί τους είναι ενημερωμένοι σχετικά με τους συνιστώμενους εμβολιασμούς;Μπορεί ένας εργαζόμενος να αρνηθεί ένα εμβόλιο εάν αυτό απαιτείται από τον εργοδότη του;Τι γίνεται εάν ένας εργαζόμενος έχει μια ιατρική πάθηση που τον καθιστά ανίκανο να λάβει ορισμένα εμβόλια;"

Δεν υπάρχει μία απάντηση για το εάν ένας εργοδότης μπορεί ή όχι να αναγκάσει τους υπαλλήλους του να κάνουν εμβόλια.Κάθε κατάσταση θα χρειαζόταν εξέταση, καθώς ορισμένες εταιρείες μπορεί να είναι πιο φιλελεύθερες στο να επιτρέπουν εξαιρέσεις εμβολιασμού από άλλες.Ωστόσο, υπάρχουν γενικές οδηγίες που ακολουθούν οι περισσότεροι εργοδότες όταν απαιτούν τη συμμόρφωση με τον εμβολιασμό από τους εργαζομένους τους.

Σε γενικές γραμμές, οι εργοδότες θα πρέπει να επιτρέπουν εύλογες εξαιρέσεις εμβολίων με βάση τις ατομικές περιστάσεις.Αυτό σημαίνει ότι ενώ κάθε εργαζόμενος πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες, ενδέχεται να του επιτραπεί ένας περιορισμένος αριθμός εξαιρέσεων ανάλογα με παράγοντες όπως το επάγγελμα και η κατάσταση της υγείας του.

Επιπλέον, πολλά κράτη έχουν τώρα νόμους που επιβάλλουν ορισμένους εμβολιασμούς για εργαζομένους σε ορισμένες βιομηχανίες (όπως η υγειονομική περίθαλψη). Εάν η εταιρεία σας δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τύπο περιβάλλοντος, είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε με το τμήμα υγείας της πολιτείας σας σχετικά με τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς.

Τέλος, αν και μπορεί να υπάρχουν κάποιο αρχικό κόστος που σχετίζεται με τον εμβολιασμό των εργαζομένων, τα μακροπρόθεσμα οφέλη συνήθως υπερτερούν αυτών των εξόδων.Διασφαλίζοντας ότι όλα τα μέλη του εργατικού δυναμικού είναι ενημερωμένα σχετικά με τους συνιστώμενους εμβολιασμούς, οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο έκθεσης σε δυνητικά θανατηφόρες ασθένειες.

Θα πρέπει οι εργαζόμενοι να πληρώσουν μόνοι τους για τα εμβόλια τους;

Δεν υπάρχει μια ενιαία απάντηση σε αυτή την ερώτηση, καθώς οι νόμοι σε κάθε πολιτεία θα διαφέρουν.Ωστόσο, οι περισσότεροι εργοδότες μπορούν να απαιτήσουν από τους εργαζόμενους να κάνουν συγκεκριμένους εμβολιασμούς, όπως το εμβόλιο της γρίπης, ανάλογα με την πολιτική της εταιρείας.Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι μπορεί να υποχρεωθούν να πληρώσουν για τα εμβόλιά τους από την τσέπη τους.Είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε με τον εργοδότη σας προτού λάβετε οποιουσδήποτε εμβολιασμούς, καθώς ορισμένες εταιρείες ενδέχεται να εφαρμόζουν μια πολιτική επιστροφής εξόδων εμβολιασμού.

Πώς θα επηρεάσει αυτό το ηθικό στο χώρο εργασίας;

Μπορεί ένας εργοδότης να αναγκάσει τους εργαζόμενους να κάνουν εμβόλια;Ναι, ένας εργοδότης μπορεί να απαιτήσει από τους εργαζόμενους να κάνουν τους απαιτούμενους εμβολιασμούς ως μέρος της απασχόλησής τους.Ωστόσο, μπορεί να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες εάν ο εργαζόμενος δεν συμμορφωθεί με την απαίτηση εμβολίου.Για παράδειγμα, ο εργαζόμενος μπορεί να χάσει πιθανές ευκαιρίες εργασίας ή θα μπορούσε να κινδυνεύσει να προσβληθεί από μια ασθένεια.Επιπλέον, το ηθικό στο χώρο εργασίας θα μπορούσε να υποφέρει εάν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι αναγκάζονται να αναλάβουν περιττούς κινδύνους.Σε τελική ανάλυση, εναπόκειται στον κάθε μεμονωμένο εργοδότη να αποφασίσει εάν θα απαιτήσει ή όχι εμβόλια για τους υπαλλήλους του.

Υπάρχουν νομικές προκλήσεις για τις πολιτικές εμβολιασμού στο χώρο εργασίας;

Δεν υπάρχουν νομικές προκλήσεις για τις πολιτικές εμβολιασμού στο χώρο εργασίας, εφόσον η πολιτική βασίζεται σε θεμιτές ανησυχίες για την υγεία και δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος των εργαζομένων.Ορισμένοι εργοδότες μπορεί να επιλέξουν να απαιτήσουν απόδειξη ασυλίας πριν επιτρέψουν στους εργαζομένους να επιστρέψουν στην εργασία τους μετά από ασθένεια που μπορεί να προληφθεί με εμβόλιο, αλλά αυτό γενικά θεωρείται εύλογο μέτρο προφύλαξης.Εάν ένας εργαζόμενος πιστεύει ότι ο εργοδότης του απαιτεί παράλογους ή υπερβολικούς εμβολιασμούς, μπορεί να θέλει να μιλήσει με δικηγόρο σχετικά με τις νομικές επιλογές του.

Ποια είναι μερικά πιθανά προβλήματα με την εφαρμογή μιας πολιτικής εμβολιασμού στο χώρο εργασίας;

 1. Μπορεί να υπάρχουν νομικές προκλήσεις για την επιβολή μιας πολιτικής εμβολιασμού.Ορισμένοι εργαζόμενοι μπορεί να μην αισθάνονται άνετα να εμβολιαστούν, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας.Το κόστος των εμβολίων θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για την υιοθέτηση μιας τέτοιας πολιτικής.Οι εργαζόμενοι που δεν είναι εμβολιασμένοι μπορεί να μεταδώσουν ασθένεια σε άλλους στο χώρο εργασίας, οδηγώντας σε πιθανή ευθύνη για τον εργοδότη.Είναι πιθανό ορισμένοι εργαζόμενοι να αρνηθούν να εμβολιαστούν, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ξέσπασμα ασθένειας στο χώρο εργασίας.Είναι επίσης πιθανό ορισμένοι εργαζόμενοι να επωφεληθούν από την εφαρμογή μιας πολιτικής εμβολίων για να αποφύγουν την εργασία ή να λάβουν ειδική μεταχείριση από τον προϊστάμενό τους ή τους συναδέλφους τους.Μια πολιτική εμβολιασμού μπορεί να έχει ακούσιες συνέπειες, όπως η αύξηση της απουσίας εργαζομένων ή η απώλεια σημαντικών προθεσμιών ή έργων λόγω ασθένειας που προκαλείται από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν, όπως η ιλαρά ή η παρωτίτιδα.*Μπορούν οι εργοδότες να αναγκάσουν τους υπαλλήλους τους να κάνουν εμβόλια;*Υπάρχουν πολλά νομικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν όταν οι εργοδότες προσπαθούν να αναγκάσουν τους υπαλλήλους τους να κάνουν εμβόλια:
 2. Θα μπορούσαν να υπάρξουν νομικές προκλήσεις εάν ο εργοδότης προσπαθήσει και απαιτήσει από τους εργαζόμενους που δεν θέλουν εμβόλια ενάντια σε ορισμένες ασθένειες (όπως ο HPV) πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται και να κινδυνεύουν να μεταδώσουν αυτές τις ασθένειες μεταξύ των συναδέλφων τους - αυτό πιθανότατα θα παραβίαζε τους κρατικούς νόμους κατά των διακρίσεων που απαγορεύουν τις διακρίσεις βάση ιατρικών παθήσεων/εμβολιασμών κλπ...
 3. Εάν ένας εργαζόμενος αρρωστήσει αφού αρνηθεί πυροβολισμούς, μπορεί να έχει λόγους να μηνύσει τον εργοδότη του για παράνομη απόλυση - ακόμα κι αν απέρριψε τεχνικά «οικειοθελώς» τους πυροβολισμούς (σε αντίθεση με τον πυροβολισμό επειδή αρρώστησε).
 4. Επιπλέον, υπάρχει πάντα η πιθανότητα ορισμένοι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι να προσβληθούν από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν ενώ εργάζονται όλες τις ώρες και στη συνέχεια να τους φέρουν μαζί τους στο σπίτι όπου τα μέλη της οικογένειας μπορούν επίσης να κολλήσουν αυτές τις λοιμώξεις - αυτό μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές ανησυχίες για τη δημόσια υγεία, ειδικά κατά τη διάρκεια επιδημιών όπου περισσότεροι άνθρωποι είναι επιρρεπείς, καθώς πολλοί άνθρωποι δεν εμβολιάζονται από φόβο/παραπληροφόρηση για τα εμβόλια κ.λπ...
 5. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ οι περισσότερες πολιτείες επιτρέπουν στις εταιρείες ευρύ περιθώριο στον καθορισμό πολιτικών σχετικά με τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς (υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει θρησκευτική εξαίρεση), υπάρχουν πάντα περιπτώσεις όπου ένας υπάλληλος αισθάνεται πίεση να πάρει κάτι παρά τη θέλησή του (ειδικά αν είναι κάτι σαν το εμβόλιο HPV που έχει συνδεθεί με πολλούς τραυματισμούς και θανάτους). Φροντίστε λοιπόν να συζητήσετε πρώτα με τον δικηγόρο σας τυχόν προτεινόμενες πολιτικές εμβολιασμού!*Ποια είναι μερικά πιθανά προβλήματα με την εφαρμογή μιας πολιτικής εμβολιασμού στο χώρο εργασίας;*Υπάρχουν πολλά πιθανά προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή μιας πολιτικής εμβολιασμού στο χώρο εργασίας:
 6. Νομικές προκλήσεις - η προσπάθεια και ο εξαναγκασμός των εργαζομένων που δεν θέλουν βολές κατά ορισμένων ασθενειών (όπως ο HPV) πρέπει ακόμα να έρθουν στη δουλειά και να κινδυνεύουν να μεταδώσουν αυτές τις ασθένειες μεταξύ των συναδέλφων - αυτό πιθανότατα θα παραβίαζε τους κρατικούς νόμους κατά των διακρίσεων που απαγορεύουν τις διακρίσεις βάσει ιατρικών καταστάσεων/ εμβόλια κλπ...
 7. Μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι που κολλάνε ασθένειες που μπορούν να προληφθούν στην εργασία - αυτό μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές ανησυχίες για τη δημόσια υγεία, ειδικά κατά τη διάρκεια επιδημιών όπου περισσότεροι άνθρωποι είναι ευάλωτοι, καθώς πολλοί άνθρωποι δεν εμβολιάζονται από φόβο/παραπληροφόρηση για τα εμβόλια κ.λπ.
 8. Οι τακτικές πίεσης που χρησιμοποιούνται από τους εργοδότες - καθιστώντας το υποχρεωτικό για όλους τους εργαζομένους, αντί να επιτραπεί σε όσους επιλέγουν να συμμετάσχουν να εξαιρεθούν, πιθανότατα θα μείωνε την πίεση που αισθάνονται όσοι αποχωρούν, αλλά εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιος να εξαναγκαστεί σε πυροβολισμούς παρά τη θέλησή του *Αξίζει να εφαρμοστεί πολιτική εμβολιασμού στο χώρο εργασίας;*Δεν υπάρχει μια οριστική απάντηση εδώ. τελικά εξαρτάται από τις συγκεκριμένες συνθήκες που περιβάλλουν κάθε μεμονωμένη εταιρεία και το εργατικό δυναμικό της:
 9. Κόστος / Εμπόδιο για την υιοθέτηση – Ένα σημαντικό στοιχείο όταν αποφασίζετε εάν θα εφαρμόσετε ή όχι μια πολιτική εμβολίων είναι πόσο θα κόστιζε. ενώ πολλά εμβόλια που διατίθενται τώρα στα φαρμακεία είναι σχετικά προσιτά (~$10-$20 ανά δόση), άλλα κόστη, όπως η εκπαίδευση του προσωπικού για το πώς να χορηγούν σωστά τους εμβολιασμούς, μπορεί να αυξηθούν γρήγορα (~$1000+ ανά εγκατάσταση)).

contenuto caldo