Sitemap

Hvad er forskellen mellem en hærs militærpolitiofficer og en hvervet soldat?

En hærs militærpolitiofficer er en officer i den amerikanske hær.De er ansvarlige for retshåndhævelse i deres enhed og er typisk den højest rangerende soldat i deres enhed.Hvervede soldater har typisk ikke samme autoritetsniveau som en militærpolitibetjent.En hvervet soldat kan blive udpeget til at arbejde med militærpolitiet, men de betragtes ikke som officerer.

En militærpolitibetjent har typisk en universitetsgrad i strafferetspleje eller et andet relateret område.De skal også bestå et stringent træningsprogram, der inkluderer instruktion i retshåndhævelsesteknikker og etik.Officerer i Military Police Corps er ofte udstationeret på militærbaser rundt om i verden, hvor de yder sikkerhed og støtte til enheder udstationeret der.

Hvor mange rækker er der i hærens militærpolitikorps?

Der er ni rækker i hærens militærpolitikorps.

Hvad er militærpolitiets primære opgave?

Militærpolitiet er ansvarligt for retshåndhævelse inden for en militær installation eller under militære operationer.De kan også være ansvarlige for at sørge for sikkerhed og opretholde orden på basen.I nogle tilfælde kan de have til opgave at efterforske forbrydelser, der har fundet sted på basen.

Hvornår udsender militærpolitimedlemmer?

Militærpolitimedlemmer sætter typisk ind, når deres enhed kaldes til aktiv tjeneste.Nogle militærpolitienheder kan dog blive mobiliseret som en del af et nationalt beredskabshold.I begge tilfælde er militærpolitimedlemmer ansvarlige for at håndhæve loven og opretholde orden, mens de er udsendt.

Militærpolitiets rangeringer varierer afhængigt af det land, de tjener i.De fleste militærpolitimedlemmer har dog rang som sergent eller højere.Rangeringer svarer generelt til dem, der findes i civile retshåndhævende myndigheder.

Sergent: Den lavest rangerende militærpolitimandsstilling, sergenter tildeles normalt administrative opgaver eller som backup for mere højtstående officerer.De har typisk ingen autoritet over andre soldater og er ikke uddannet i polititeknikker.

Førstesergent: Førstesergenter er normalt ansvarlige for et hold eller en deling og har myndighed over deres underordnede.De deltager typisk i avancerede træningskurser, der lærer dem, hvordan de håndhæver love og opretholder orden, mens de er udsendt.

Anden sergent: Anden sergent er normalt ansvarlig for en sektion eller et kompagni og har myndighed over flere squads eller delinger under deres kommando.De deltager typisk i avancerede træningskurser, der lærer dem, hvordan de håndhæver love og opretholder orden, mens de er udsendt.

Mestersergent: Mestersergenter er normalt ansvarlige for en hel bataljon eller regiment og har myndighed over flere kompagnier under deres kommando samt adgang til specialiseret udstyr, der er nødvendigt til politioperationer såsom pansrede køretøjer eller helikoptere.

Kaptajn: Kaptajner leder kompagnier, bataljoner, regimenter, brigader, divisioner, korps (eller tilsvarende) inden for de væbnede styrkers hierarkistruktur.En kaptajn anses normalt for at være kvalificeret til at lede en enhed på størrelse med en enhed, men kan også få yderligere ansvar, såsom at lede en enhed på størrelse med en kompagni under krigstid. Kaptajner modtager også yderligere træning specifik til at lede tropper i kamp.

Major: Generalmajor fører tilsyn med hele hære (eller tilsvarende), divisioner (lig), korps (hære), flåder (flåde), luftvinger/eskadroner osv., generalmajorer har ofte dobbelte udnævnelser med en anden rang såsom generalløjtnant/generalmajor hvilket giver dem betydelig erfaring med at håndtere store grupper af mennesker både på hjemmestationen og udstationeret i udlandet. Majors modtager også yderligere træning, der er specifik for at lede tropper i kamp. Oberstløjtnant: Oberstløjtnant kommanderer mindre enheder end majorer, men administrerer stadig større grupper end kaptajner gør. Oberstløjtnant fungerer ofte som stabsofficerer, der dirigerer lavere niveaukommandører og yder støtte under fredsbevarende missioner, civile uroligheder osv.. Brigadegeneral: Brigadegeneraler kommanderer enheder i brigadestørrelse bestående af omkring 4500 soldater og derunder, som rapporterer direkte til ham i stedet for gennem deres egen division. kommandør . BG'er har også ansvaret for at administrere retfærdighed inden for deres brigadeområde og føre tilsyn med logistikken. Generalmajor: Generalmajorer kommanderer enheder i divisionsstørrelse bestående af 10.000-25.000 soldater, der rapporterer direkte gennem deres egen underordnede brigadegeneral i stedet for gennem divisionschefen; MAJG'er har også ansvar for at administrere retfærdighed inden for deres område, føre tilsyn med logistik, yde strategisk planlægningsrådgivning og fungere som udøvende officer under udsendelser i krigstid Air Force Oberst: Colonel Commanders kontrollerer vinger/eskadriller bestående af 1000-5000 mandskab hver med primært missionsfokus at være luftoverlegenhed / jordangreb / ​​elektronisk krigsførelse / indsamling af efterretninger osv .. Wing Commander : Wing Commander : Fløjchefs kontrolgrupper bestående af 2-12 flyechelons med primære missionsfokus at være taktisk luftløft , tæt luftstøtte , luftrekognoscering osv .. Gruppekaptajn : Gruppekaptajner direkte flyvninger bestående af 3-12 luftfartøjer med primært missionsfokus på taktisk transport, eftersøgning og redning, maritim patrulje osv.. Eskadrilleleder: Eskadronleders direkte flyvninger bestående af 6-24 luftfartøjer med primært missionsfokus at være jageroperationer/bombeflyoperationer/helikopteroperationer osv. ..

Hvor lang er en typisk tjenesterejse for en militærpolitimand?

En militærpolitimand har typisk en tjenesterejse på omkring et år.Dette kan dog variere afhængigt af den særlige militærpolitienhed og officer.

Bærer alle medlemmer af militærpolitiet skydevåben?

Nej, ikke alle medlemmer af militærpolitiet bærer skydevåben.Militærpolitiet bærer typisk kun skydevåben, når de er på vagt som retshåndhæver.Der er forskellige rækker inden for militærpolitiet, og hver række har forskellige ansvarsområder.

Den lavest rangerende militærpolitibetjent kaldes en privat førsteklasses.De er ansvarlige for at sørge for sikkerhed på militærbaser og føre tilsyn med indrulleret personel.Private førsteklasses militærpolitibetjente bærer normalt ikke skydevåben.

Den næste rang op kaldes en korporal.Korporaler er normalt ansvarlige for små grupper af soldater og er ansvarlige for at håndhæve disciplin i deres enhed.De kan også blive udpeget til at yde sikkerhed på bestemte steder eller udføre andre opgaver relateret til deres stilling.

En sergent er det højest rangerende medlem af militærpolitikorpset og er ansvarlig for en trup eller deling af soldater.Sergenter er uddannet i kampsport og har erfaring med at håndtere svære situationer til daglig.De bærer ofte skydevåben, når de er på vagt som retshåndhævere.

Der er flere andre rækker inden for militærpolitikorpset, men disse tre stillinger tegner sig for størstedelen af ​​de skydevåbenbærende medlemmer af styrken.

Hvilke typer træning modtager hærens parlamentsmedlemmer?

Hærens parlamentsmedlemmer modtager en række forskellige uddannelser, der forbereder dem til at udføre deres opgaver.Nogle af de mest almindelige træninger, som parlamentsmedlemmer til hæren modtager, omfatter grundlæggende infanterifærdigheder, skydevåbentræning, førstehjælp og CPR-certificering og juridisk viden.Derudover er parlamentsmedlemmer fra hæren forpligtet til at gennemføre specialiseret uddannelse for at opfylde deres specifikke rolle inden for militærpolitiet.Dette omfatter kurser om fangehåndtering, køretøjsoperationer og sikkerhed, kemisk krigsførelsesforsvar og internationalt retshåndhævelsessamarbejde.

Hvad er kommandovejen for hærens parlamentsmedlemmer?

Kommandokæden for hærens parlamentsmedlemmer er som følger:

  1. Den øverstkommanderende for hæren eller tilsvarende niveau officer med ansvar for MP-enheder.
  2. Brigadechefen, der leder MP-bataljonen eller tilsvarende enhed.
  3. Regimentschefen, der leder MP-regimentet eller tilsvarende enhed.
  4. De kompagnichefer, der kommanderer MP-kompagnierne eller tilsvarende enheder.
  5. De delingsledere og sektionsledere, der leder enkelte soldater inden for henholdsvis en MP deling eller sektion.
  6. Hver soldat er underordnet hans/hendes nærmeste overordnede i rang (dvs. sergent over privat første klasse).

Hvem kan udstede ordrer til hærens parlamentsmedlemmer?

Hærens parlamentsmedlemmer kan udstede ordrer til hærens personale på alle kommandoniveauer.De er typisk tildelt enheder, der beskæftiger sig med disciplin og kriminel efterforskning.

Kan militærpolitiet håndhæve civile love uden for base/post?

Militærpolitiet er ansvarligt for at håndhæve civile love, mens de er på base eller post.De kan arrestere civile for en række forskellige lovovertrædelser, herunder overtrædelse af udgangsforbud, drikke i offentligheden og uorden.Militærpolitiet har også bemyndigelse til at bære skydevåben og foretage anholdelser uden en kendelse.

11 hvilken type forbrydelser efterforsker MP's?

Militærpolitiet efterforsker en række forskellige forbrydelser, herunder militære forbrydelser såsom desertering, ulydighed mod ordrer og insubordination.De kan også efterforske civile lovovertrædelser såsom overfald, hærværk og tyveri.I nogle tilfælde kan MP'er blive opfordret til at sørge for sikkerhed for militære installationer eller for at hjælpe med retshåndhævelsesaktiviteter.

12Hvad er nogle af parlamentsmedlemmers roller i krigstid?

Militærpolitiet er ansvarligt for en bred vifte af opgaver i krigstid.De kan få til opgave at bevogte militære installationer, udføre patruljer og ransagninger, sørge for sikkerhed for konvojer og forsyningslinjer eller fungere som livvagter for højtstående officerer.MP'er spiller også en vigtig rolle i efterforskningen af ​​forbrydelser, der finder sted på basen.

varmt indhold