Sitemap

Je někdy pozdě na změnu kariéry?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, protože nejlepší odpověď závisí na vaší individuální situaci a kariérních cílech.Obecně je však obecně přijatelné uvažovat o změně kariéry, pokud máte pocit, že by to zlepšilo vaši celkovou spokojenost se životem a zvýšilo vaše šance na dosažení vašich dlouhodobých kariérních cílů.

Existuje mnoho faktorů, které je třeba vzít v úvahu při rozhodování o změně kariéry, včetně toho, zda jste v současné době nešťastní ve svém současném zaměstnání nebo oboru, jaké dovednosti a zkušenosti vám chybí a jaké nové příležitosti se vám nabízejí.Pokud zvažujete změnu z osobních důvodů (např. chcete větší flexibilitu nebo jiné výzvy), nezapomeňte je zvážit s případnými profesními důsledky (jako je ztráta důvěryhodnosti nebo snížený potenciál výdělku).

Pokud se rozhodnete, že je čas na změnu, existuje několik kroků, kterými si přechod usnadníte: prozkoumejte možnosti, které máte k dispozici; vypracujte podrobný plán, který nastíní, jaké dovednosti a zkušenosti budete potřebovat; síť s profesionály v příbuzných oborech; sestavit svůj životopis a motivační dopis; a procvičit pohovory na nové pozice.Buďte trpěliví – změna kariéry může vyžadovat čas a trpělivost, ale nakonec to může být neuvěřitelně obohacující zkušenost, která povede k novým příležitostem a větší spokojenosti v životě.

Jak poznáte, že je pro vás změna kariéry vhodná?

Pokud uvažujete o změně kariéry, je důležité udělat si průzkum.Při tomto rozhodování je třeba vzít v úvahu mnoho faktorů, jako jsou vaše dovednosti a zájmy, trh práce a váš rozpočet.Zde je několik tipů, které vám pomohou učinit informované rozhodnutí:

 1. Udělejte si čas na posouzení toho, co od kariéry chcete.Zapátrejte v duši a zeptejte se sami sebe, co vám dělá radost z hlediska práce.Pokud nevíte, kde začít, podívejte se na své profesní cíle a záměry nebo na našich webových stránkách vyhledejte zdroje pro průzkum kariéry, které vám pomohou nasměrovat vás správným směrem.
 2. Zvažte, zda vás současná práce naplňuje či nikoliv.Pokud tomu tak není, přemýšlejte o tom, proč tomu tak je a zda existují nějaké další příležitosti, které by pro vás mohly být vhodnější na základě těchto důvodů samotných nebo kromě jiných, jako je plat nebo balíček výhod.
 3. Buďte realističtí ohledně toho, jaký druh změny kariéry je pro vás proveditelný na základě vašich aktuálních dovedností a úrovně zkušeností.Možná zjistíte, že provozování nového oboru vyžaduje další vzdělání nebo školení, které by mohlo přidat roky do vašeho životopisu/pověřovacích údajů a zároveň zvýšit náklady spojené s rekvalifikací (např. školné). Před jakýmkoli rozhodnutím je důležité zvážit všechny tyto faktory!
 4. Určete, kolik peněz vás změna kariéry bude stát finančně i emocionálně (např. ušlý potenciál příjmu, snížená důchodová hodnota). Tyto náklady se mohou lišit v závislosti na situaci, ale měly by být vždy zváženy při provádění velkých životních změn, jako je tato!Mějte také na paměti veškeré skryté náklady spojené se změnou polí (jako jsou síťové akce nebo informační rozhovory). A konečně zohledněte všechny možné daňové důsledky související se změnami v postavení v zaměstnání (tj. daně z příjmu dlužné z výdělků z předchozích zaměstnání).

Jaké jsou nejčastější důvody, proč lidé mění kariéru?

Jak zkoumáte potenciální změnu kariéry?Jaké jsou výhody změny kariéry?Kdy je čas na změnu kariéry?Jak můžete určit, zda je pro vás změna kariéry vhodná?Jaké věci je třeba zvážit, než se rozhodnete změnit kariéru?Co byste měli udělat, pokud se rozhodnete pro novou kariéru?

 1. Je v pořádku změnit kariéru – V dnešní ekonomice existuje mnoho příležitostí pro lidi, jak najít novou a vzrušující práci.Pokud jste ve své současné práci nešťastní nebo máte pocit, že vás zajímá více něco jiného, ​​je v pořádku prozkoumat další možnosti.
 2. Mezi nejčastější důvody, proč lidé mění kariéru, patří pocit nespokojenosti se svou současnou prací, touha po větší odpovědnosti nebo výzvě a hledání příležitosti, která lépe odpovídá jejich dovednostem a zájmům.
 3. Před jakýmkoli rozhodnutím o nové kariéře je důležité pečlivě prozkoumat dostupné možnosti a zjistit, co by bylo pro VÁS nejlepší.Na internetu je k dispozici mnoho zdrojů (včetně CareerBuilder), které vám mohou pomoci při vašem průzkumu.
 4. Mezi výhody změny kariéry patří vyšší výdělečná síla, větší flexibilita v pracovní době a místě, lepší příležitosti k navazování kontaktů a možnost naučit se nové dovednosti při práci v prostředí, které je více kompatibilní s vašimi osobními hodnotami a cíli.
 5. Kdy je čas na změnu kariéry?Tato otázka se liší v závislosti na každé individuální situaci; obecně řečeno, pokud o přechodu již nějakou dobu uvažujete, ale zatím jste nepodnikli žádné konkrétní kroky, může být nejlepší příliš dlouho neotálet – změny na trhu mohou nastat rychle!– nebo riskovat úplnou ztrátu dynamiky.Nespěchejte však do ničeho, aniž byste nejprve provedli náležitou péči; často existují rizika spojená s prováděním změn uprostřed profesního života (například: ztráta důvěryhodnosti ve svém oboru).
 6. Jak můžete určit, zda je pro vás změna kariéry vhodná?Tato otázka také závisí na každé jednotlivé situaci; nicméně některé klíčové faktory, které mohou stát za zvážení, zahrnují to, zda je tento konkrétní krok v souladu s vašimi dlouhodobými cíli a záměry; zda tento typ práce odpovídá vašim osobnostním rysům; kolik peněz (a/nebo konkrétních druhů peněz) bude k dispozici v nové práci; jak náročná nebo uspokojující tato potenciální práce bude; atd..

Jaké věci je třeba zvážit před změnou kariéry?

Jak poznáte, že je pro vás změna kariéry vhodná?Jaké jsou běžné důvody, proč lidé mění kariéru?Jak se můžete připravit na změnu kariéry?Čemu se při změně kariéry vyhnout?

Při zvažování, zda změnit kariéru či nikoli, je důležité zvážit své cíle a hodnoty.Chcete pracovat v oboru, který odpovídá vašim zájmům a dovednostem, nebo se chcete posunout do oblasti pracovní síly, která lépe odpovídá vaší osobnosti a hodnotám?Kromě toho je důležité přemýšlet o tom, jaké změny životního stylu mohou být nutné, aby se přizpůsobily vaší nové práci.Pokud například uvažujete o přechodu do manažerské role, budete se muset naučit nové dovednosti a pracovat pod tlakem.Nakonec se vždy poraďte s profesionály, kteří vám mohou pomoci vést a podpořit váš rozhodovací proces – jako je poradce nebo poradce pro osobní finance.

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují úspěšnou změnu kariéry: příprava, výzkum, vytváření sítí, načasování a další.Zde jsou však čtyři klíčové tipy pro navigaci při přechodu:

 1. Začněte tím, že určíte, jaké dovednosti a znalosti potřebujete rozvíjet, abyste uspěli ve svém novém oboru.To může zahrnovat účast na příslušných workshopech nebo výukových materiálech online.
 2. Ujistěte se, že všechny vaše papíry jsou aktuální (např. rozložení životopisu, příklady motivačního dopisu), aby potenciální zaměstnavatelé viděli, jak dobře jste na danou pozici připraveni.
 3. Buďte proaktivní při hledání rady od přátel/rodiny/spolupracovníků; mohou mít přehled o jiných průmyslových odvětvích nebo zaměstnáních, které by dobře zapadaly do vašeho souboru dovedností.

Jak můžete udělat úspěšný kariérní přechod?

Jaké jsou některé běžné kariérní přechody?Jak poznáte, že je čas na změnu kariéry?Jaké kroky je třeba podniknout při úspěšném kariérním přechodu?Jaké faktory byste měli vzít v úvahu při rozhodování o změně kariéry?Existují nějaká rizika spojená s kariérním přechodem?Jak můžete minimalizovat riziko neúspěchu během změny kariéry?Dá se změna zaměstnání považovat za možnost předčasného důchodu?Kdy je čas vzdát se současné kariéry a začít hledat jinou?Je vždy nejlepší zůstat ve své současné profesi co nejdéle?Nezapomeňte, že mnoho úspěšných lidí udělalo svou první známku v jiných oblastech, než našli své skutečné povolání. Udělejte si kvíz: Které z následujících tvrzení platí o nejúspěšnějších lidech, kteří změnili kariéru?"Většina úspěšných lidí udělá svou první známku v jiných oblastech, než najdou své skutečné povolání." Nepravda.Většina úspěšných lidí nachází své skutečné povolání, zatímco stále pracuje v jiných oblastech." Nepravda. "Většina úspěšných lidí má obvykle více než jednu oblast, o kterou se zajímají."Skutečný. "Většina úspěšných lidí zkouší různé věci, než se rozhodnou pro to, co je skutečně dělá šťastnými."Nepravdivé.

 1. Je v pořádku změnit kariéru, ale uvědomte si rizika, která s tím souvisí, a předem pečlivě plánujte.
 2. Existuje několik běžných způsobů, jak profesionálové úspěšně přecházet z jedné oblasti do druhé, včetně absolvování kurzů, vytváření sítí a konzultací se zkušenými odborníky.
 3. Při zvažování, zda je či není čas na změnu kariéry, zvažte své cíle, zájmy a dovednosti; pokud se neshodují s těmi ve vašem současném zaměstnání, možná je čas na změnu.
 4. Buďte připraveni na potenciální výzvy na cestě – od učení se novým dovednostem po překonávání kulturních bariér – ale pamatujte, že úspěch často pochází z riskování.
 5. Pokud se rozhodnete změnit kariéru, udělejte to postupně a opatrně; náhlé změny mohou vést k neočekávaným neúspěchům.

Jaké jsou největší výzvy, kterým budete čelit při změně kariéry?

Jak zkoumáte různé kariérní možnosti?Jak můžete určit, zda je pro vás změna kariéry vhodná?Jaké jsou tipy pro nalezení správné práce a získání první nabídky?Jak poznáte, že je pro vás nová kariéra vhodná?Jaké jsou běžné chyby, které lidé dělají při změně povolání?

Když dojde na zásadní životní změnu, jako je změna kariéry, vyvstává mnoho otázek.Opravdu to můžu udělat?Jaké budou největší výzvy, kterým budu na cestě čelit?Jak mohu prozkoumat různé kariérní možnosti a zjistit, která by pro mě byla nejlepší?Zapadnou mé současné dovednosti a zkušenosti do nového oboru nebo odvětví lépe než moje staré?Jsem připraven přijmout tuto výzvu a riskovat neúspěch nebo úspěch v tom, co by mohlo být zcela novým směrem mého životního příběhu?

Dobrou zprávou je, že s dostatečnou přípravou, přemýšlením a odvahou (nebo možná jen s některými z nich) lze úspěšně projít téměř každým velkým přechodem.Zde jsou čtyři klíčové kroky, které vám pomohou vést vaši cestu:

Varování: Nenechte se nikým tlačit nebo nutit k předčasnému rozhodování – ani těm nejbližším!Nakonec, pouze VY máte moc rozhodnout se odejít od toho, co vás aktuálně brzdí, nebo se sebevědomě posunout vpřed směrem k tomu, co by mohlo být potenciálně úžasnou budoucností.

 1. Zjistěte, zda je pro vás změna kariéry vhodná: Prvním krokem před čímkoli jiným je zjistit, zda je tato konkrétní změna něco, co k vám skutečně volá zevnitř.Pokud máte pocit, že ve vašem životě něco chybí – ať už je to nuda nebo nespokojenost s tím, kde se právě nacházíte – je pravděpodobné, že je čas zvážit přijetí nové výzvy.Nepouštějte se však do věcí slepě, aniž byste udělali náležitou péči; místo toho začněte konzultací s důvěryhodnými přáteli, rodinnými příslušníky nebo profesionály, kteří vám mohou poskytnout objektivní zpětnou vazbu o tom, zda má tento potenciální přechod smysl jak pro vaše osobní cíle, tak pro vaši profesní budoucnost.
 2. Prozkoumejte různé kariérní možnosti: Jakmile je jasné, že usilovat o změnu kariéry je něco, co vás zajímá a vzrušuje na individuální úrovni (a nejen proto, že vám to někdo řekl/přinutil/povzbudil/přesvědčil/atd.), dalším krokem je začít zkoumat vše. z vašich dostupných možností mimo místo, kde se právě nacházíte.To znamená provádět důkladné online vyhledávání (pomocí relevantních klíčových slov), číst relevantní články a knihy související s konkrétními obory nebo zájmovými odvětvími, navštěvovat veletrhy pracovních příležitostí a networkingové akce související s těmito oblastmi studia/práce, setkávat se s profesionály v těchto odvětvích během pracovní doby. (pokud je to možné) atd.Nesmírně také pomáhá, pokud ve vašem současném pracovním prostředí existuje někdo, kdo již skok udělal – promluvte si s ním otevřeně o svých zkušenostech, aby mohl poskytnout cenné poznatky o tom, co se jim osvědčilo, a také o případných úskalích potkali na cestě.
 3. Zjistěte, zda je pro vás nová kariéra vhodná: To, že zkoumání různých kariérních cest zní jako zábava, neznamená, že to nebude vyžadovat také spoustu tvrdé práce!Chcete-li zjistit, zda by tato konkrétní změna byla skutečně přínosem jak pro vás profesně, tak i osobně celkově (prvky, jako jsou platová očekávání vs./ve srovnání s jinými dostupnými příležitostmi; pracovní doba; preference místa; firemní kultura), použijte naši aktualizovanou 10-otázku Kontrolní seznam pro výběr profesní dráhy a přechod na ni. Tento kontrolní seznam pomůže zajistit, že jakákoli cesta (cesty), která nakonec povede k naplnění pracovních příležitostí, bude dokonale odpovídat tomu, kdo JSTE JAKO JEDNOTLIVCE, I TO, CO V TÉTO CHVÍLI V ŽIVOTĚ HLEDÁTE. Pamatujte však – bez ohledu na to, jak pečlivě věci plánujeme, někdy se vyskytnou nepředvídatelné okolnosti, které si mohou vyžádat změny na cestě…což nás pěkně přivádí k dalšímu bodu…4a a 4b…

Jaké jsou náklady spojené se změnou kariéry?

Změna kariéry má mnoho výhod, ale jsou zde také náklady spojené se změnou kariéry.Před jakýmkoli rozhodnutím je důležité zvážit klady a zápory změny kariéry.Zde je několik klíčových faktorů, které je třeba zvážit:

Jakmile budou tyto otázky zodpovězeny, je čas začít počítat náklady a přínosy spojené se změnou kariéry!Následující tabulka poskytuje přehled některých potenciálních nákladů a výhod spojených se změnou kariéry:

NÁKLADY VÝHODY Čas investovaný do výzkumu a plánování změny Průzkum kariéry Ztráta příjmu během přechodu Potenciál výdělku po přechodu Ztráta jistoty společnosti/zaměstnání Poškozená pověst Náklady na rekvalifikaci/aktualizaci dovedností Nové příležitosti k vytváření sítí Vyšší potenciál výdělku Snížená úroveň stresu Finanční stabilita/nižší míra nezaměstnanosti Možné ztráta úspor na důchod Potenciální zisk životních zkušeností Lepší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem Výdělečné zaměstnání Možnosti dalšího vzdělávání Profesní růst Příležitosti k postupu Vyšší výdělkový potenciál Větší flexibilita pracovní doby Možná ztráta nároků na důchod Možná ztráta zdravotního pojištění Získané dávky ze současného zaměstnání Vzniklé ztráty během přechodu (např. ztráta produktivity, snížená morálka) Potenciální závazky vzniklé během přechodu (např. zvýšený dluh, nároky na závazky) Dodatečné výdaje související s přemístěním Náklady na příležitost spojené s neusilováním o změnu kariéry Lac seskupení trhu práce po přechodu do nového oboru Potíže s hledáním jiné srovnatelné pozice Spokojenost s prací Zlepšená kvalita života Lepší sebevědomí Schopnost prozkoumat různé zájmy nebo koníčky Možnost začít znovu bez předchozích zkušeností Významná finanční úspora v průběhu času Snížená míra stresu Větší pocit úspěchu Předefinovaný smysl pro účel Vyšší potenciál výdělku Flexibilnější pracovní doba Možnost povýšení Větší příležitost k růstu Menší šance na vyhoření Snížený počet nebo delší propouštění Lepší plat než předchozí pozice Nižší míra nezaměstnanosti Dlouhodobější vyhlídky, než kdybyste zůstali na stávající pozici Méně překvapení na pracovišti Nižší celkové náklady splatná pouze částečně nebo vůbec změnou kariéry Náklady: Investovaný čas; ušlý příjem; pošramocená pověst; rekvalifikace/aktualizace dovedností; finanční stabilita/nižší míra nezaměstnanosti; možná ztráta úspor na důchod; zvýšené požadavky na půjčky; dodatečné výdaje související se stěhováním; náklady příležitosti spojené s neuskutečněním změny kariéry; menší šance na úspěch, než když zůstaneme u původního povolání; značné finanční ztráty v průběhu času. Výhody: zlepšení kvality života; větší pocit úspěchu; pružnější pracovní doba; možnost propagace ; větší příležitost k růstu.

 1. Čeho chcete dosáhnout?
 2. Jaké dovednosti máte, které vám mohou pomoci dosáhnout vašich cílů?
 3. Jaké pracovní prostředí je nejvíce kompatibilní s vašimi hodnotami a osobností?
 4. Kolik peněz budete potřebovat na přechod?
 5. Jak dlouho vám bude trvat, než si zvyknete na novou práci?
 6. Existují nějaké profesní sítě nebo sdružení, do kterých by bylo přínosné se připojit?
 7. Ztratíte při přechodu nějaké kontakty nebo vztahy?
 8. Jak jste spokojeni s riskováním z hlediska vaší kariéry?

Je při změně povolání nutná rekvalifikace?

Když uvažujete o změně kariéry, vždy existuje strach, že zničíte svou současnou.Ale co když je k přechodu nutná rekvalifikace?Zde je pohled na to, zda je rekvalifikace obvykle nezbytná při změně kariéry:

Odpověď na tuto otázku do značné míry závisí na konkrétním poli, které chcete zadat.Pokud například uvažujete o přechodu z účetnictví na marketing, může být nutné absolvovat kurzy marketingu, abyste získali dovednosti požadované pro tuto profesi.Pokud však uvažujete o přechodu z inženýrství na obchodní administrativu, nemusí být tolik potřeba formálního školení, protože mnoho podniků již vyžaduje pochopení inženýrských konceptů.

Nakonec je důležité promluvit si se zkušeným kariérovým poradcem, který vám může pomoci určit, zda je rekvalifikace pro vaši konkrétní situaci nezbytná.Budou schopni poskytnout zdroje a rady ohledně dostupných školicích programů a potenciálních pracovních příležitostí ve vašem novém oboru.

Jak dlouho obvykle trvá zvyknout si na novou kariéru?

Jaké jsou běžné úpravy, které lidé dělají, když změní kariéru?Jaké jsou některé výhody změny kariéry?Existují nějaká rizika spojená se změnou kariéry?Jak se můžete připravit na změnu kariéry?Co byste měli udělat, pokud se rozhodnete změnit kariéru?Potřebujete ke změně kariéry souhlas svého současného zaměstnavatele?Pokud ano, jaký je postup pro získání souhlasu?Můžete změnit názor na změnu kariéry poté, co se rozhodnete?Pokud ano, jak postupujete při zvrácení rozhodnutí?"

Když uvažujete o změně kariéry, je důležité zvážit všechny své možnosti a zvážit, zda je to pro vás ten správný krok.Změna oboru přináší mnoho výhod, jako je zvýšený potenciál výdělku a nové výzvy, kterým lze čelit ve zcela jiném prostředí.Tento typ přechodu však zahrnuje i rizika.Pokud se to provede nesprávně, změna kariéry může vést k nezaměstnanosti nebo dokonce finančnímu krachu.Chcete-li zajistit úspěch při provádění této změny, postupujte podle těchto tipů:

Než se do něčeho pustíte, je důležité porozumět výhodám i nevýhodám různých kariérních cest.Tyto informace lze nalézt průzkumem na pracovních deskách nebo rozhovorem s přáteli, kteří pracují v příbuzných oborech.Kromě toho si udělejte čas na zamyšlení nad svými vlastními zájmy a hodnotami, než se vydáte na konkrétní cestu.Pomůže vám to vést váš rozhodovací proces a vyhnout se výběru něčeho, co vám nevyhovuje.

Kariérní změny vyžadují čas a úsilí vložené do plánování – jinak by mohly být složitější, než se očekávalo.Začněte tím, že si vytvoříte časovou osu, kdy si myslíte, že každý krok – jako je pohovor o zaměstnání nebo absolvování kurzů – bude muset proběhnout, aby byl váš přechod úspěšný.Sledujte termíny, jak přicházejí, aby vše zůstalo podle plánu, aniž byste se zbytečně stresovali.Kromě toho vytvořte profesionální portfolia, která představí vaše dovednosti a zkušenosti v každé oblasti; to pomůže potenciálním zaměstnavatelům zjistit, jaký typ člověka by se pro danou pozici nejlépe hodil.Nakonec zůstaňte pozitivní během celého procesu!I když věci zpočátku nejdou podle plánu (což se často stává), pokračujte, dokud se později vše hladce nespojí."

Někdy je v pořádku – dokonce je to nutné – upravit svá očekávání, když učiníme rozhodnutí, které změní život, jako je změna kariéry...

Při změně povolání může dojít k některým běžným úpravám, včetně: zvykání si na nové hodiny/rozvrh; úprava platových očekávání; hledání nových kolegů/sociálních sítí; učení se novým technologiím atd...Některé výhody zahrnují větší kontrolu nad naším pracovním životem a příležitostmi; získání přístupu/zkušeností v různých odvětvích, které nás mohou vést jinou cestou v rámci naší profese atd...Rizika zahrnují pocit ztráty a přetížení během tak rozsáhlého období přizpůsobování (a možných neúspěchů); prožívání stresu způsobeného především vnějšími faktory, např. recesními podmínkami atd...Když se mentálně a emocionálně připravujeme, měli bychom se zaměřit na zmírnění těchto rizik tam, kde je to možné, např. vytvoření realistických očekávání ohledně dosažitelných cílů (a hledání podpory na cestě); identifikace strategií, např. online zdrojů (blogy/vlogy), které mohou poskytnout poradenství specificky přizpůsobené pro kariérní přechody, např. videa „jak na to“ atd...

 1. Proveďte svůj výzkum
 2. Plánovat dopředu

Existují nějaké negativní dopady změny kariéry?

Pokud jde o změnu kariéry, je třeba zvážit pro a proti.Největší výhodou změny kariéry je, že můžete prozkoumat nové zájmy a příležitosti.Existují však také potenciální negativní účinky, které je třeba zvážit, než se pustíte do nového podniku.Zde jsou čtyři věci, které je třeba mít na paměti, když zvažujete, zda je nebo není v pořádku změnit kariéru:

 1. Ujistěte se, že jste připraveni na změnu.Pokud nejste nadšeni vyhlídkou začít znovu od nuly, pak by možná bylo nejlepší přehodnotit své rozhodnutí změnit povolání.Změna kariéry může být neuvěřitelně skličující úkol, takže se předtím, než se do toho pustíte, ujistěte, že máte všechny zdroje, které potřebujete – včetně podpory od rodiny a přátel.
 2. Pozor na rizika vyhoření.Pokud plánujete často střídat povolání nebo ve svém současném zaměstnání procházíte velkým stresem, dejte si pozor na riziko vyhoření nebo deprese, které se později vloudí.Pokud se chcete vyhnout dlouhodobým škodám v důsledku změny kariéry, je důležité o sebe pečovat psychicky i fyzicky.
 3. Buďte realističtí ohledně toho, jaké dovednosti se dobře přenesou do vašeho nového oboru.To, že se jedna profesní dráha zaměřuje na psaní kódu, neznamená, že se dovednosti kódování automaticky promítnou do úspěchu v jiné oblasti, jako je marketing nebo prodej – zvláště pokud tyto oblasti vyžadují zcela odlišné sady dovedností!Stanovte si priority, které dovednosti by byly pro vaši novou profesi nejpřínosnější, a zaměřte se na zdokonalování těchto schopností, než učiníte jakékoli velké rozhodnutí o ukončení své staré práce.
 4. Nezapomeňte na možnost příjmu!I když je potenciál výdělku rozhodně jedním z faktorů, který je třeba vzít v úvahu při rozhodování, zda je či není čas na změnu kariéry, nezapomínejte ani na další faktory, jako jsou benefity a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem!Mnoho lidí se mylně domnívá, že jejich plat sám o sobě vypovídá o jejich celkovém finančním zabezpečení – to však není vždy pravda, zvláště pokud se plánujete přestěhovat do jiné země nebo do zahraničí (v takovém případě mohou platit úpravy životních nákladů).

Může být vícenásobná změna kariéry škodlivá?

Když uvažujete o změně kariéry, je důležité zvážit klady a zápory takové drastické změny.I když změna kariéry přináší mnoho výhod, může mít i negativní důsledky.Pokud se rozhodnete změnit kariéru vícekrát, nezapomeňte před jakýmkoli rozhodnutím zvážit možná rizika.

Zde jsou čtyři důvody, proč může být změna kariéry škodlivá:

 1. Možná nenajdete vhodné uplatnění ve svém novém oboru.
 2. Vaše dovednosti se nemusí dobře přenášet z jednoho oboru do druhého.
 3. Mohli byste přijít o cenné zkušenosti a příležitosti k networkingu, které byste získali ve svém předchozím zaměstnání.
 4. Vybudování nového kariérního profilu a dosažení stejné úrovně úspěchu jako ve vašem předchozím zaměstnání může trvat déle, než se očekávalo.Při zvažování výhod a nevýhod změny kariéry je důležité mít tato rizika na paměti, abyste se mohli informovaně rozhodnout, zda tento krok učinit či nikoli.

V jaké fázi své kariéry byste měli začít přemýšlet o změně?

Na tuto otázku neexistuje jediná odpověď, protože kariérní cesta a zájmy každého se budou lišit.Některé obecné body, které je třeba zvážit, však zahrnují:

-Jsi spokojený ve své současné práci?Pokud ne, možná je čas prozkoumat další možnosti.

-Máte pocit, že jste uvízli ve vyjetých kolejích nebo že vás současná kariéra nenaplňuje?Změna by vám mohla dát příležitost věnovat se něčemu, co je zajímavější a naplňující.

-Je nějaká konkrétní oblast vaší kariéry, o které byste se chtěli dozvědět více nebo se na ni specializovat?Pokud ano, prozkoumání dalšího vzdělávání nebo školení může být možností, která stojí za zvážení.

Nejlepším způsobem, jak určit, zda je čas na změnu kariéry, je nakonec posoudit, co od života chcete a jak může vaše současná práce tyto cíle podpořit.

horký obsah