Sitemap

Může mě můj zaměstnavatel donutit k očkování proti covidu?

Neexistuje žádný federální zákon, který by od zaměstnavatelů vyžadoval, aby poskytovali zaměstnancům vakcínu proti HPV, ale mnoho společností má zavedeny zásady vyžadující očkování pro své zaměstnance.Pokud váš zaměstnavatel vakcínu vyžaduje, můžete ji odmítnout, pokud máte lékařskou výjimku nebo máte náboženské námitky.Odmítnutí očkování by však mohlo vést k disciplinárnímu postihu ze strany vašeho zaměstnavatele.

Musím dostat vakcínu proti covidu, pokud to můj zaměstnavatel vyžaduje?

Na tuto otázku neexistuje univerzální odpověď, protože záleží na konkrétních okolnostech vašeho případu.Obecně však platí, že zaměstnavatel může požadovat po zaměstnancích očkování proti kovirovým onemocněním za předpokladu, že takové očkování je považováno za součást firemní politiky ochrany zdraví a bezpečnosti.V některých případech mohou být zaměstnavatelé také ze zákona povinni nabízet očkování proti covidu.I když tedy neexistuje žádná záruka, že váš zaměstnavatel po vás bude vyžadovat očkování proti covidu, je důležité se s ním předem informovat, abyste věděli, co se od vás očekává.

Jaká mám práva, pokud můj zaměstnavatel požaduje vakcínu proti covidu?

Pokud jste zaměstnáni, váš zaměstnavatel po vás nesmí vyžadovat očkování proti covidu.Pokud však musíte v rámci svých pracovních povinností dostat vakcínu proti covidu, váš zaměstnavatel vám musí poskytnout přiměřené ubytování, abyste mohli tento požadavek splnit.Váš zaměstnavatel může vyžadovat, abyste si vzali volno, abyste dostali vakcínu proti covidu; musí vám však také umožnit návrat do práce po očkování.Pokud váš zaměstnavatel neposkytne přiměřené úpravy, pak může porušovat federální zákon.Možná budete chtít mluvit s právníkem o svých právech v této situaci.

Mohu být propuštěn, pokud odmítnu dostat vakcínu proti covidu?

Váš zaměstnavatel vás nemůže nutit k očkování proti covidu.Pokud však odmítnete dostat vakcínu proti covidu, váš zaměstnavatel vás může propustit.

Jaký druh ubytování mohu požádat, pokud nemohu dostat vakcínu proti covidu?

Pokud nemůžete dostat vakcínu proti covidu, váš zaměstnavatel vám může poskytnout nějaké ubytování.Ty mohou zahrnovat umožnění práce z domova nebo poskytnutí upraveného pracovního plánu.Pokud máte specifické zdravotní potřeby, které ztěžují získání vakcíny proti covidu, váš zaměstnavatel může být schopen vyhovět i těmto potřebám.Obecně je důležité promluvit si se svým zaměstnavatelem o veškerých úpravách, které lze provést, abyste zajistili, že se budete moci plně podílet na své práci.

Přijdu o práci, když nedostanu vakcínu proti covidu?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, protože rozhodnutí, zda získat vakcínu proti covidu nebo ne, se bude lišit v závislosti na osobních okolnostech každého jednotlivce.Obecně však platí, že zaměstnavatelé mohou obecně vyžadovat, aby zaměstnanci získali určité zdravotní služby, včetně vakcín, pokud to společnost považuje za nutné.Pokud zaměstnanec odmítne dostat požadovanou vakcínu ze zdravotních důvodů (jako je náboženské přesvědčení), může riskovat ztrátu zaměstnání.Z tohoto pravidla však existují určité výjimky – například pokud by zaměstnanec odmítl dostat vakcínu proti covidu, vystavil by ho značnému riziku vážného zranění nebo nemoci.V těchto případech může být zaměstnavatel shovívavější při vymáhání požadavků na očkování.

Je zákonné, aby můj zaměstnavatel vyžadoval vakcínu proti covidu?

Neexistuje žádný federální zákon, který by nařizoval vakcínu proti covidu, ale některé státy mají zákony, které vyžadují, aby zaměstnavatelé poskytovali zdravotní pojištění, které vakcínu kryje.Většina zaměstnavatelů se při povinném očkování řídí státními zákony.Pokud máte pocit, že vás váš zaměstnavatel nutí k očkování proti covidu, promluvte si se zástupcem lidských zdrojů nebo právním poradcem.Mohou vám pomoci porozumět vašim právům a tomu, zda by podání stížnosti bylo přínosné. Očkování proti covidu má určité potenciální výhody, jako je snížení rizika nákazy určitými typy rakoviny.S vakcínou jsou však spojena také rizika, včetně závažných alergických reakcí.Pokud máte obavy, zda je očkování proti covidu ve vašem nejlepším zájmu, promluvte si se zástupcem HR nebo právníkem, než učiníte jakékoli rozhodnutí. Může můj zaměstnavatel vyžadovat, abych si vzal dovolenou, abych dostal vakcínu proti covidu?

Žádný federální zákon nenařizuje, aby si zaměstnanci vzali dovolenou, aby dostali vakcíny doporučené Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Mnoho společností však vyžaduje, aby si jejich zaměstnanci vzali volno kvůli lékařským schůzkám a dalším nezbytným důvodům.Pokud vaše společnost vyžaduje, abyste dostali vakcínu proti covidu, abyste si udrželi práci, promluvte si se zástupci lidských zdrojů nebo právníkem, než učiníte jakékoli rozhodnutí.

Může mě zaměstnavatel odmítnout pracovat, když se nenechám očkovat?

Žádný federální zákon nezakazuje zaměstnavateli odmítnout zaměstnání na základě stavu očkování; některé státy však mají antidiskriminační zákony, které by mohly chránit zaměstnance před propuštěním, protože odmítají vakcíny nebo se vyhýbají jejich užívání kvůli obavám z vedlejších účinků.Než se rozhodnete, zda by podání stížnosti na vašeho zaměstnavatele bylo přínosné, je důležité se poradit s právníkem.

Jaká jsou rizika očkování proti covidu?

Jaké jsou výhody očkování proti covidu?Může můj zaměstnavatel požadovat, abych se nechal očkovat proti covidu?Jaké jsou některé věci, které mohu udělat, pokud nechci dostat vakcínu proti covidu?Existuje způsob, jak se vyhnout očkování proti covidu?

Rizika a přínosy očkování Covid závisí na vašem povolání a osobní zdravotní anamnéze.Pokud pracujete v zaměstnání, které by vás mohlo dostat do kontaktu s lidmi, kteří jsou nemocní, měli byste si promluvit se svým zaměstnavatelem o tom, zda vyžaduje, aby zaměstnanci dostali vakcínu Covid, či nikoli.Můžete si také přečíst více o těchto tématech níže:

– Rizika, že nedostanete vakcínu Covid: pokud nedostanete vakcínu Covid, můžete být vystaveni riziku onemocnění obrnou.Na obrnu neexistuje žádný lék a může způsobit vážné zdravotní problémy, včetně ochrnutí.

-Výhody očkování proti Covidu: očkováním proti dětské obrně můžete snížit své šance na rozvoj této nemoci.Navíc očkování proti Covidu může poskytnout další výhody, jako je snížená míra ušních infekcí u dětí a ochrana před jinými nemocemi způsobenými poliovirem (jako je meningitida). Více o těchto výhodách se dozvíte v našem průvodci, jak se nechat očkovat proti dětské obrně.

Pokud se rozhodnete nepodstoupit očkování proti Covid kvůli obavám z potenciálních rizik nebo přínosů, je důležité, abyste si před jakýmkoli rozhodnutím promluvili se svým lékařem nebo poskytovatelem zdravotní péče.Mohou vám pomoci poradit, jaké kroky podniknout, pokud to bude vyžadovat váš zaměstnavatel.

Co mám dělat, když můj zaměstnavatel požaduje vakcíny proti covidu, ale já je nechci?

Pokud váš zaměstnavatel požaduje, abyste se nechali očkovat proti covidu, můžete udělat několik věcí.Nejprve si promluvte se svým šéfem o tom, proč se nechcete nechat očkovat, a zjistěte, zda existuje způsob, jak vyhovět vašim potřebám, aniž byste se museli nechat očkovat.Pokud to nefunguje, možná budete muset podat stížnost federální vládě nebo si najmout právníka.V každém případě je důležité znát svá práva, abyste se mohli chránit před diskriminací nebo obtěžováním v práci.

Jak poznám, zda je pro mě vakcína Covid vhodná?

Vakcína Covid je nový typ vakcíny, která byla vyvinuta, aby pomohla chránit lidi před onemocněním známým jako coxsackievirus A16 (Covid). Vakcína Covid je dostupná v sezónní i univerzální verzi.Sezónní verze je navržena pro lidi, kteří budou pravděpodobně vystaveni viru, jako jsou ti, kteří pracují s lidmi nebo v jejich blízkosti.Univerzální verze je určena pro každého, bez ohledu na to, zda je pravděpodobné, že bude viru vystaven.

Existuje několik způsobů, jak zjistit, zda je pro vás vakcína Covid vhodná.Nejprve se můžete zeptat svého lékaře, zda je pro vás bezpečné dostat vakcínu Covid.Za druhé, můžete se podívat na seznam vedlejších účinků, které byly hlášeny poté, co lidé dostali vakcínu Covid.Za třetí, můžete navštívit webovou stránku společnosti Merck nebo GlaxoSmithKline (dvě společnosti, které vyrábějí různé verze vakcíny Covid) a přečíst si, jak dobře každá verze vakcíny Covid dosud fungovala ve studiích.Nakonec můžete mluvit s ostatními lidmi, kteří již vakcínu Covid dostali, a zeptat se jich, jaké byly jejich zkušenosti.

Pokud se rozhodnete, že očkování proti coxsackieviru A16 (Covid) je pro vás to pravé, před očkováním byste měli udělat několik věcí: nejprve se ujistěte, že váš lékař o vašem rozhodnutí ví a schvaluje ho; za druhé, naplánujte si schůzku se svým poskytovatelem zdravotní péče, aby vám mohl provést očkování; za třetí, přineste na schůzku kopie všech lékařských dokumentů týkajících se vašeho zdraví – včetně všech předchozích očkování; za čtvrté, během schůzky noste pohodlné oblečení a boty; za páté, dostavte se alespoň o dvě hodiny dříve, aby bylo po tomto očkování dostatek času na kontroly; za šesté, vezměte si ibuprofen (je-li potřeba) do 24 hodin po obdržení tohoto očkování; za sedmé, po tomto očkování pijte hodně tekutin; za osmé, vyhněte se blízkému kontaktu s ostatními do 48 hodin po obdržení tohoto očkování; za deváté, zdržet se pití alkoholu během užívání tohoto léku, pokud to nedoporučí zdravotnický pracovník; za desáté, informujte členy rodiny a blízké přátele o svých plánech, aby věděli, že s vámi nemají přijít do těsného kontaktu, když jste nakaženi.

Potřebuji pojistné krytí?Ne, nepotřebujete pojistné krytí, protože vakcíny obvykle nejsou kryty pojistnými plány, i když jsou považovány za preventivní péči."Preventivní péče" obecně označuje opatření přijatá předtím, než se stane něco špatného, ​​spíše než následnou léčbu nebo léčbu." Většina vakcín je "Není kryto," řekla Stephanie Ziegler-Hillman, mluvčí společnosti America's Health Insurance Plans (AHIP), průmyslové skupiny zastupující pojistitele. "Je to proto, že preventivní péče obvykle spadá do tří kategorií: screeningy, jako jsou testy cholesterolu a mamografie, které mohou zachránit životy, ale nejsou vždy nutné a často stojí peníze z kapesného," dodala." Zahrnuty by byly také věci, jako je očkování proti chřipce, které snižuje úmrtnost na chřipku o 50 procent nebo více každý rok, ale opět se mnoho lidí kvalifikuje pro vládní pomoc prostřednictvím programů jako je Medicaid, který pokrývá většinu nebo všechny náklady,“ řekl Ziegler-Hillman „Obecně si myslíme, že je důležité, aby pacienti chápali, co je zahrnuto v jejich plánu, včetně prevence „Podstata: Pokud někdo chce ochranu před určitými nemocemi – jako je očkování proti coxsackieviru A16 – měl by prozkoumat, na co se vztahuje jeho politika,“ uzavřela. (CNN Money - 9/7/15) „Preventivní péče" obecně odkazuje na to, co bylo provedeno předtím, než se stalo něco špatného, ​​spíše než na léčbu nebo následnou léčbu."Většina vakcín není hrazena," řekla Stephanie Ziegler-Hillman, mluvčí, která většinu nákladů pokryla prostřednictvím vládních asistenčních programů, jako je zákon o cenově dostupné péči, který umožňuje jednotlivcům bez zaměstnavatele. zdravotní výhody k použití soukromých zdravotních pojištění.

Můj zaměstnavatel mě nutí dostat vakcínu Covid, co mohu dělat?

Pokud vás váš zaměstnavatel nutí dostat vakcínu Covid, existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste se ochránili.Nejprve si promluvte se svým zaměstnavatelem o tom, proč cítí potřebu vyžadovat, abyste dostali vakcínu.Pokud k tomu nemají dobrý důvod, můžete si vyjednat výjimky nebo se odhlásit z jejich přijímání úplně.Máte také právo podat stížnost na ministerstvo práce, pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva.Nakonec se ujistěte, že jste plně informováni o vakcíně Covid a o tom, co dělá, než se rozhodnete, zda ji získat či ne.

Mám věřit, že vakcína Covid je bezpečná?

Pokud jde o očkování, mnoho lidí si není jistých, co dělat.Někteří se domnívají, že nechat se očkovat je osobní volbou, zatímco jiní se domnívají, že by je jejich zaměstnavatel měl donutit k očkování, pokud to považují za nutné.V této příručce prozkoumáme téma, zda vás váš zaměstnavatel může donutit k očkování proti Covidu a zda byste měli věřit, že je bezpečná.

Covid Vaccine je nový typ vakcíny navržený speciálně pro děti ve věku od 6 měsíců do 17 let.Byl vyvinut v reakci na nedávné propuknutí meningokokového onemocnění (vysoce nakažlivá infekce, která může způsobit vážné problémy včetně smrti) u mladých lidí.Bylo prokázáno, že vakcína je účinná při ochraně před meningokokovým onemocněním a existují důkazy, že může také chránit před jinými typy bakteriálních infekcí, jako je pneumokokové onemocnění (běžná infekce dýchacích cest).

Váš zaměstnavatel nemůže ze zákona vyžadovat, abyste dostali vakcínu proti Covid, pokud nerozhodne, že je to z lékařského hlediska nezbytné pro vaši ochranu.Váš zaměstnavatel však může doporučit, jaké vakcíny jsou zaměstnancům doporučeny na základě aktuálního zdravotního stavu a rizik, která představují konkrétní nemoci.Pokud váš zaměstnavatel doporučí vakcínu Covid, musí poskytnout informace o jejích výhodách a rizicích, abyste se mohli informovaně rozhodnout, zda ji dostanete, či nikoli.

Existují určité obavy o bezpečnost vakcíny Covid.Ačkoli studie prokázaly, že je účinný při ochraně proti meningokokovým onemocněním a dalším typům bakteriálních infekcí, byly hlášeny nežádoucí účinky spojené s jeho užíváním, včetně horečky, vyrážky, bolesti kloubů a nevolnosti/zvracení.Kromě toho se objevily obavy ohledně potenciálních vazeb mezi vakcínou Covid a poruchou autistického spektra (ASD). I když tyto obavy vyžadují další zkoumání, v současné době neexistují žádné vědecké důkazy, které by spojovaly vakcínu Covid nebo ASD dohromady.Proto je důležité, aby rodiče, kteří uvažují o očkování svých dětí proti meningokokovému onemocnění, před rozhodnutím zvážili všechny dostupné informace.

Někteří lidé se domnívají, že by je jejich zaměstnavatelé měli být schopni donutit, aby předcházeli nemocem, jako je meningokoková nemoc, tím, že jim dají covidvakcínu, ale jiní si myslí, že ji nepotřebují, protože důvěřují vládě a lékařům více než sami sobě. Tak co z toho chcete uzavřít?O této kondicionované vakcíně není k dispozici dostatek informací, které by vyvolaly obavy, ale její bezpečnost ještě vyžaduje další zkoumání. Ale pokud nechcete sebe nebo jedno ze svých dětí chránit před meningokokovým onemocněním, pravděpodobně byste tomu měli předejít. Někteří lidé se domnívají, že když je zaměstnavatel nutí připravit se na imunizační sezení proti cizopasníkům, nestačí jim podstoupit kondicionované očkování, protože tomu věří lépe, než dokážou sami předvést video.

Existuje nějaký náboženský důvod, proč bych neměl brát The Covid Vaccine?

Neexistuje žádný náboženský důvod, proč by někdo neměl vzít vakcínu Covid.Někteří lidé však mohou mít náboženské námitky proti očkování kvůli svému přesvědčení.Pokud je to váš případ, váš zaměstnavatel vás nemůže nutit k očkování proti Covid.Budete si muset promluvit se svým lékařem o tom, zda je očkování proti Covidu pro vás bezpečné a v souladu s vaším náboženským přesvědčením.

horký obsah